Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 163

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 163

2 minuten leestijd

DR.

KUYPER ALS STAATSMAN.

141

kon er eer mede inleggen? Dat op een ondeugdelijken grondslag, geen hecht, nieuw gebouw kon opgetrokken worden, is te begrijpen. Maar de Drankwet was er nu eenmaal. de debatten

Bij

kracht als er

bij

in

de Kamer was Dr.

per jaar

van

beid

heeft

hij

tot

te

geheel-onthouders-

de behandeling neigd

e r niet zoo in zijn

maken was; de controle werd vermisstanden weggenomen; het verbruik van sterken drank en per hoofd slonk in het oogloopend, mede door den ar-

van gemaakt wat er van

scherpt,

Kuyp

de verdediging der Onderwijswetten. Maar

is

en

matigheidsgenootschappen.

meegaandheid betoond. Dr.

Kuyper

Jammer maar

gemeenschappelijk overleg.

Bij

bleek ge-

dat dientenge-

volge de „Handelingen" uitermate werden uitgedijd, waardoor

tijd

voor andere zaken werd geroofd.

Maar daar kwam nog in

bij,

dat het Kabinet

van wetsontwerpen

tal

gereedheid bracht: op het leerlingenstelsel, opgenomen als een

afzonderlijk hoofdstuk

van 41 artikelen

over Bescherming van den Arbeid, dat voorts het wetsontwerp van Minister

in het groote uit

Lo

e

wetsontwerp

444 artikelen bestond; f f

tot

regeling van de

arbeidsovereenkomst, dat later na den val van het Kabinet, onder het ministerie

De Meester

met kleine wijziging

verheven, en dan nog vier wetsontwerpen van Dr.

doelende op verzekering van den

arbeider.

Een

tot

wet werd

Kuyp

e

r,

alle

reuzen-arbeid!

vond menigeen invoering van verzekeringsdwang bedenkelijk. Maar de tijd ontbrak, om ze in het ,',Staatsblad" te doen verschijnen. De voorgestelde regeling van het Arbeidscontract was zoo uitvoerig, dat het niet ten onrechte een wetboek van den arbeid wordt genoemd. Ware dit ontwerp wet geworden, dan zou aan tal van ongewenschte toestanden een einde gemaakt zijn en waren de arbeiders van v/illekeur bevrijd. Maar „de misdadige woeling", het „anarchistisch avontuur", waaraan Mr. Troelstra zoo dapper meedeed, maakte, dat Dr. Kuyper op dit gebied niet kon al

doorzetten.

Zij,

die toen oproer maakten,

hebben het zichzelf

wijten, dat de arbeidswetgeving niet onder het ministerschap

Kuyper tot stand kwam. Dr. Kuyper heeft zich ook

te

van

Dr.

zeer verdienstelijk gemaakt voor

het Ned. volk door den vinger te leggen op een wondeplek. land

lijdt

Ons

door verwaarloozing van de belangen der kleine burgerij

aan deze

is

jaren en jaren lang niet gedacht

en

men moet tot

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 163

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken