Bekijk het origineel

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 56

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 56

2 minuten leestijd

DR. KUYPER PREDIKANT.

34

handwerksstand en onder onze dienstbaren (vergeet ook de huismoeder niet!) wier leven grootheid in het kleine moet vinden en die al blij zijn, zoo soms een enkel uur der gansche week gegund

wordt

om

een boek

in

handen

te

nemen? Wat

men

bazelt

toch,

dat deze schare, die zonder de troost van den Godsdienst niet kan, zich

den troost

zelf

bereiden moet,

het

die

gejaagde hart zal

verkwikken? Die duizenden en millioenen leven, voorzoover tuiging hebben, toch op gezag, slechts

met

nog een over-

zij

dat ze

dit verschil,

bij

wegvallen van het gezag dat Jezus verordende, nu de slippen grijpen

van den eersten den besten dien gevalt

zij

vinden, en dat al naar het

een geliefkoosd prediker of een invloedrijk persoon, een

gevierd schrijver of een praatzieke buur aan deze zwakkere geesten

de richting aangeeft, die ze voortaan zullen volgen. Of zelden gebeurt

geraakt, trekt

men

niet

hopelooze spraakverwarring het spoor bijster

in

zich terug in eenige

vermeerdert de groep der moedeloozen die stilling

— wat

algemeene begrippen en in botte onverschilligheid

zoekt voor de onrust van hun hart.

Een tweede oorzaak waarom oplossing van het Kerkelijk vraagstuk tot een heilige plicht gemaakt is, noemt Dr. K u y p e r het verband tusschen wezen en vorm. Men is over de vormen heen, hecht er niet aan. schadelijk gewerkt.

wereldprobleem

De invloed van Kant en Op voetspoor van Kant opgelost

niet

Rousseau heeft

F

i

c

h

t

heeft

e het

maar kortweg afgesneden met

zijn

tooverformule: „Es

soll,

da das Nicht Ich mit dem Ich auf keiner

Art sich vereinigen

last,

überhaupt kein Nicht Ich sein." Daarmede

bedoelt de wijsgeer: er buiten ons

e een stoot

aan het denken der menscheid gegeven, die

Zulk een stelsel

heeft

F

c h

t

dan de denkende geest, en wat

maar bestaat in werkelijkheid maar voor weinigen genietbaar, maar toch

schijnt

niet.

i

niets

is

is

is,

wel

te bestaan,

krachtig nawerkt. Slechts enkelen lazen zijn werken,

maar deze waren

op hun beurt mannen van naam, dus toongevend in alle vakken der Godgeleerde wetenschap, en ieder die hunne werken las, dronk het

bedwelmend Idealisme met optreden van

F

i

c

h

t

volle teugen

in.

Van daar dat sinds het vorm is toegenomen,

e de minachting voor den

de zin voor het plastische en symbolische minder werd en eenzijdig spiritualisme bezit hield het

nam van

Sacrament

in

de denkende geesten. Meest daardoor

de schatting der schare op

te zijn

wat het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1919

Abraham Kuyper Collection | 362 Pagina's

PDF Bekijken