Bekijk het origineel

Kuyper in de caricatuur - pagina 115

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kuyper in de caricatuur - pagina 115

2 minuten leestijd

NASCHRIFT

De buitengewoon gunstige ontvangst, die aan den bundel „Colijn in de caricatuur" ') is ten deel gevallen, heeft ook de belangstelling voor den ouden, in 1909 verschenen, maar sedert jaren uitverkochten bundel caricaturen van Dr. A. Kuyper weer doen opleven. Van verschillende zijde werd op het uitbrengen van een nieuwen druk aangedrongen. En zeker het caricaturale beeld van Dr. Kuyper, die tientallen van jaren zijn stempel gedrukt heeft op het politieke leven van ons land en wiens machtige invloed nog steeds doorwerkt, is niet minder interessant

dan dat van zijn opvolger. Dr. Colijn. De uitgevers van de Libellen-Serie hebben dan ook gaarne het denkbeeld, deze caricaturen-verzameling weder ter beschikking te stellen van ons nederlandsche volk, aangegrepen en verwerkelijkt. Van een louter herdrukken kon evenwel reeds daarom geen sprake zijn, omdat de oude bundel in 1909 afgesloten was en er na dien tijd nog een belangrijke politieke werkzaamheid van Dr. Kuyper valt, die ook haar neerslag in de caricatuur heeft gevonden. Daarom is een keur van caricaturen uit deze periode èn een enkele caricatuur uit den allervroegsten tijd (vóór 1890) aan de bestaande verzameling toegevoegd, waartoe het evenwel noodzakelijk bleek deze eenigszins in te krimpen. Dit kon zonder noemenswaard bezwaar geschieden, daar in den ouden bundel talrijke caricaturen voorkwamen, die betrekking hadden op éénzelfde gebeurtenis en die dikwijls ook uit het oogpunt van caricaturale kunst minder waardevol waren. Zoo is een nagenoeg aaneengesloten geheel ontstaan, dat ondersteund door de historische notities aan den voet der bladzijden, zonder welke de caricaturen voor de menschen van thans vrijwel onbegrijpelijk zijn, een boeiend beeld geeft van de opmerkelijke en rijke politieke loopbaan van Dr. Kuyper.

DE SAMENSTELLER. 1)

111

Libellen-Serie Nr. 171/172.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 120 Pagina's

Kuyper in de caricatuur - pagina 115

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 120 Pagina's

PDF Bekijken