Bekijk het origineel

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 48

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 48

2 minuten leestijd

44 zijnen Bijbel heeft gelezen. Zeker na dien tijd is de Bijbel hem vreemd gebleven, maar moesten zijne huisgenooten hem er uit voorlezen. Waarom zijn wij hier gekomen? Waarom vergaderen zoovele menschen thans in ons land met hetzelfde doel? Toen Dr, Kuyper begon, vond hij lang zooveel menschen niet achter zich als er nu, om zijner te gedenken, in vergaderingen bijeen zijn. Spreker wil dit niet alles uitvoerig schetsen. Slechts niet

letten op Dr, Kuyper en Amsterdam, Toen de hoofdstad hem als predikant bezat, bleven de menschen soms na de vroegpreek zitten om hem maar te kunnen hooren. En op 1 April 1872 waagde Dr, Kuyper hier een stout stuk. Toen vierde groot en klein onder de Christelijke maatschappelijke deugden van de openbare school werd in die dagen ook nog de vaderlandsliefde gerekend toen vierde groot en klein de herdenking van de inneming van Den Briel. En Dr, Kuyper was een echte Geus, Een zeeman in zijn hart, In een zijner studeervertrekken prijkt nog een schip,

jonge jaren voor hem vervaardigd. dien eersten April dan beging Dr, Kuyper een Geuzendaad. De Standaard verscheen. En weldra begon ons Christenvolk de macht te verstaan van een eigen Pers, Met een klein blad ving hij den strijd aan tegen het conservatief liberalisme. De Standaard heeft hij eens het paard genoemd, waarop hij heeft in zijn

Op

gereden.

Met onweerstaanbare vaart. nu het conservatisme voor den grond ligt en het liberalisme schier is weggeslagen, dan danken wij het hem. Wat Dr, Kuyper bewoog? Had niet meer dan een eervolle positie zijn deel kunnen zijn? Maar als een andere Mozes verkoos hij liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Bijna vijftig jaar heeft hij op ,,het paard" gezeten. En er is niet één tegenstander, die hem niet den titel moet geven van Ja, hij heeft gereden. Geweldig,

En

als

grootmeester der journalistiek. Dr. Kuyper heeft een antirevolutionair leger gemaakt. Hij heeft dat leger leeren marcheeren en vechten, en het tot de victorie gevoerd. Nu hebben we onze eigen scholen voor lager, middelbaar en hooger onderwijs. Nu hebben we onze Vrije Universiteit, onze vele Stichtingen van Barmhartigheid. Wie niet verstaat wat dat beteekent, denke zich dit alles slechts een oogenblik weg. Hoe zou ons land er dan uitzien? Hoe zouden we ons dan hebben te schamen! Wij hebben er onder gezeten. Die tijd is nu voorbij. Wij bezitten thans onze eigen mannen in Raadszaal, Gemeente-, Provinciaal-Bestuur en Parlement. Zeker, anderen hebben met

hem medegewerkt. Maar

hij,

die

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

Dr. A. Kuyper in Jezus ontslapen - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1920

Abraham Kuyper Collection | 56 Pagina's

PDF Bekijken