Bekijk het origineel

Dagen van goede boodschap - pagina 161

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dagen van goede boodschap - pagina 161

In den kerstnacht.

2 minuten leestijd

EERE kan de

ziel

ZIJ

GOD

Maar

v/at

DE HOOGSTE HEMELEN.

verrukken, het

schenlied een schoone vertroosten ?

IN

baat

het

is

149

voor engelenzang en men-

stof.

u? Hoe zou

Dat God groot

is,

het

uw

dat ook de

zondaarshart

Zoon

in het

eeuwig Wezen goddelijke heerlijkheid heeft, wie zal het betwijfelen ? Maar hoe raakt die eere tot u, als mensch, hoe komt ze tot u in uw ellende, tot u, die zondaar, in uzelf verloren en der wegzinking ter prooi zijt? Dat is de vraag der behoudenis, het roepen der vertwijfeling, de kreet, die uit het diepst der ziel van deze aarde naar den hemel gaat. En daarop antwoordt de Ontferming ! De ontferming, die u van een aannemen der menschelijke natuur, die u van een nederdalen in uw ellende, van een op zich nemen van uw schuld en zonde spreekt, en u dan dien Man van smarte, „die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle," toont, gezeten aan de rechterhand des almachtigen Vaders, met eere en heerlijkheid gekroond. Zoo wijst het Lam u van den Troon naar de Kribbe, het Kindeke u van de Kribbe naar den Troon der heerlijkheid, opdat gij gelooven moogt, dat wie eens in doeken gewonden lag en nu heerscht met mogendheid, dezelfde Jezus is, nóg uw natuur dragend, als onzer één, ons Hoofd, onze Borg en onze Middelaar, heerschappij hebbend over wat op de aarde en onder de aarde en boven haar, in de hemelen des Heeren is. Toch wane niemand, dat een uitwendige herinnering het eenig doel is, waarmee Bethlehems kribbe tot ons kwame, alsof het genoeg ware, zich weer van deze waarheid te doordringen, om de zielsgenieting te smaken, die het éénzijn met Jezus en het door Hem tot den Vader gaan den in zichzelf verlorene, maar door Jezus gegrepene schenkt.

Van uw hart hangt het af. Van uw hart; of de grootheid der

ontferming, die in

Christus openbaar werd, u zoo alle verstand tebovengaande

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

Dagen van goede boodschap - pagina 161

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

PDF Bekijken