Bekijk het origineel

Dagen van goede boodschap - pagina 56

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dagen van goede boodschap - pagina 56

In den kerstnacht.

2 minuten leestijd

44

UIT

DEN WORTEL VAN

ISAÏ.

droeve wereld, waarin slechts twee soorten van menschen lachen kunnen, zij die zich dronken dronken aan den schijn met den lach der onnadenkendheid, en die anderen die in Jezus geborgen wierden met den lach eener bange,

hemelsch getinte vreugde. En ziehier nu de tegenstelling van het werk Gods tegenover het werk der menschen. Terwijl nu die lach der onnadenkenden hol en onwaarachtig is, en daarom straks moet omslaan in den kreet der vertwijfeling, 't zij op aarde reeds, 't zij na den dood in de hel, is de lach van hemelsche vreugde, die om de lippen van Gods geroepenen speelt, een lach, die diep uit ware verzoening, uit innerlijken vrede opwelt, en die door tranen en door zuchten en door een kermen om eigen zonde heen, eens heerlijk zal ontplooid worden in een eeuwig lachen van heilige, zalige verrukking in den Heere.

En waarin

die diepe tegenstelling nu uitkomt? Zie dat de kribbe van Jezus, spelle u dat de wereld van wonderen, die aan Bethlehems naam is gehuwd. in

ligt de tegenstelling, dat de kranke, kreupele, verkankerde mensch, het zelf doen zou, het met weidschen omhaal doen zou, het doen zou, o, met zoo en dat God groote en zoo oogverblindende middelen,

Hierin

innerlijk

de Heere besloten had het te doen door een rijsje, dat opschoot uit den wortel van Isaï. Wat zou Isaï, gezien bij dien onmetelijken, veruitgestrekten volkenstroom der heidenwereld ? Wie dacht aan Bethlehem onder al de heerschers, die in Indië of China, in Egypte of Babyion, in Rome of Griekenland, onder Celt of Germaan droomden van wereldheerschappij ? Bethlehem was een vlek, misschien zoo groot niet als een vergeten dorp in ons eigen vaderland, waar we den naam niet van kennen. En daar woonden eenige herders-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

Dagen van goede boodschap - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

PDF Bekijken