Bekijk het origineel

Dagen van goede boodschap - pagina 122

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dagen van goede boodschap - pagina 122

In den kerstnacht.

2 minuten leestijd

!

110

„GIJ

ZULT

ZIJN

NAAM HEETEN JEZUS

Altoos wil de Schrift, dat in den uitgedrukt.

En wie anders dan

naam

het

!"

het wezen ligge

Eeuwig Wezen

zelf

en doorgrondt dan de volheid van genade, van overgifte en teeder erbarmen, die in den éénen Naam van „Zaligmaker van zondaren" ligt saamgevat? peilt

den Heere onzen God geweest een volkomen van onze volstrekte verlorenheid. God heeft heel ons geslacht voor eeuwig in de diepte der hel zien wegzinken. En toen is het erbarmen opgewekt, en heeft de goddelijke ontferming zich uitgeput, en is genade machtig geworden, en is de raad der barmhartigheden en des welbehagens uitgedacht. En toen is dat al tezamen in de Vleeschwording van het Woord verpersoonlijkt geworden. En toen was er een stempel noodig, om die oneindige volheid van liefde, die peilloos diepe genade in één toon uit te spreken. En toen kwam de naam van Jezus over de lippen. In dien éénen naam lag het al Er

is bij

kennis

Toch heeft de God aller ontfermingen dien naam niet voor zich gehouden. Uit nieuwe erbarming heeft Hij én aan zijn engelen én aan een man uit Israël dien volheerlijken, lieflijken, eenig dierbaren Zijn

was

Naam

geleerd.

mochten dien Naam nastamelen, want al Zoon hun Jezus niet, Hij was toch ook hun

engelen

die

Hoofd en Heer.

Maar stamelen bleef het. Hoe begeerig ook om in de

diepte dier verborgenheid geen engel, die niet viel, kon ooit de diepte onzes verderfs, of ook de ondoorgrondelijke ervaring onzer behoudenis verstaan. Toch had ook o/zverstaan die Naam voor hen een heilig zoet. En toen bij Bethlehem de engel des Heeren de herders had toegesproken, drong heel het hemelheir naar in

te

zien,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

Dagen van goede boodschap - pagina 122

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

PDF Bekijken