Bekijk het origineel

Dagen van goede boodschap - pagina 68

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dagen van goede boodschap - pagina 68

In den kerstnacht.

2 minuten leestijd

;

!

„DAN ZAL DE HEERE MIJN GOD KOMEN."

56

Merk

zijn

uw Kerstfeest maar! onder de kinderen des Koninkrijks,

het aan

Of wie Bethlehem

is

in het gezicht, zich niet

Jezus zoo weinig liefhad, zoo liefdeloos

geten ? En nu is

gemis aan

tot liefde

hij

Hem kon verwat onze

liefde zichzelf verwijten,

het anders, dan dat een Beter in ons, juist tegen

koude in, vonken ?

met

die,

scherp verwijt, dat

ons dringt en

in

ons

liefde

wou

ont-

noch waan te zijn gestorven was nimmer iets, en de in u uitgestorte liefde is nog even krachtig als ooit. Indien ge ze maar opwekt. Maar weer met het teedere der genegenheden naar den eenig Heerlijke uitgaat! Verlies

aan

uw

dan den moed

eerste liefde

!

niet,

Uw

liefde

En toch ontglipt u ook bij het indenken van dat zalige nog altoos een zucht! Helaas, waarom, waarom kan uw gemeenschap met uw Jezus niet als uw gemeenschap met uw lieven op aarde zijn ? Zoo mystiek Zoo opgesloten in Alles zoo inwendig het verborgen! Dat enkel geestelijke kan uw hart niet !

!

voldoen

Wel

uw

wel is Hij daar wel zoudt ge Hem in tastbare vormen zien, als ge daarboven reeds bij Hem waart. Maar hier rust dat alles op voorstelling. Ge denkt u in, hoe Hij was toen Hij op aarde omwandelde; ge poogt u in te beelden, hoe Hij opvoer, ver van deze aarde weg; soms tracht ge de heerlijke verschijningen van Stephanus en Paulus en Johannes voor uw zielsoog te tooveren. Maar dat alles bevredigt u niet, want dat doet gij ; de werkelijkheid om u blijft leeg. en gijzelf Arme mensch! geslingerd tusschen de strijdige eischen van uw dubbel aanzijn. Gij zijt er niet op aangelegd, om enkel geestelijk te mijmeren en opwellingen in het onzichtleeft Hij in

menschelijk vleesch

ergens in de zalen des eeuwigen lichts

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

Dagen van goede boodschap - pagina 68

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1922

Abraham Kuyper Collection | 168 Pagina's

PDF Bekijken