Bekijk het origineel

LEGENDEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

LEGENDEN.

3 minuten leestijd

Er zijn ten opzichte van onzen Bond verschillende legenden in omloop, waartegen het noodig is, met kracht op te komen. Tegen een enkele is dat reeds vroeger in ons orgaan gedaan, tegen de vereenzelviging namelijk van onzen Bond met dien tot Vrijmaking der Kerken. Maar niettegenstaande toen duidelijk het onderscheid is uitgesproken, schijnen velen altijd nog van meening te 'zijn, dat beiden hetzelfde zijn. Daarom zij er nog eens met nadruk op gewezen, dat ze naast elkander staan. Beiden staan op denzelfden Gereformeerden grondslag, maar hebben ieder een eigen terrein van werkzaamheid. De Zendingsbond beoogt alleen de Zending in Gereformeerden zin. Hij spreekt zich niet uit over en vraagt niet naar kerkrechterlijke denkbeelden. En in zijn midden is daarom evengoed plaats voor dengene, die de Gereformeerde belijdenis lief heeft, maar die zich niet kan vinden in het streven van den Bond tot Vrijmaking, als voor hem, die van overtuiging is, dat dat streven het eenige middel is tot herstel van onze Vaderlandsche Kerk.

Een tweede legende is, dat onze Bond op politiek gebied zou staan op het standpunt van de Antirevolutionaire partij. Men beschouwt hem dan als een soort van Antirevolutionair kiezerscorps. We hadden niet geweten, dat ook deze meening

met betrekking tot onzen Bond wordt gevoed, indien een correspondentie, die wij kort geleden uit het Noorden ontvingen, er ons niet van had overtuigd. Met name in Friesland schijnt dit denkbeeld bij velen te bestaan. Het verbaasde ons van onze anders zoo nuchtere Friezen. — Daartegenover nu zij het hier met beslistheid uitgesproken, dat evenmin als onze Bond zich partij stelt op kerkrechterlijk gebied, hij dat ook niet doet met betrekking tot de vraag Antirevolutionair of Christelijk-Historisch. Hij laat de leden volkomen vrij bij de keuze tusschen deze beide fracties der rechterzijde. Ja al zou iemand zich bij geen dezer beide partijen thuis gevoelen, — nog sterker, al zou men ook zich van alle politiek meeleven willen onthouden — dat sluit toch allerminst uit van het lidmaatschap van onze Vereeniging. De Bond doet niet als zoodanig aan politiek. Zijn éénig doel is Gereformeerde Zending. Dit heeft hij alleen in zijn banier geschreven. Maar daarom ook is in zijn midden zoo schoone gelegenheid voor allen in onze Ned. Herv. Kerk, die Gereformeerd denken en voelen, om elkander te ontmoeten en met elkaar samen te werken. —

Op een derde legende, die zeer verspreid is en veel opgeld doet, wenschen wij D.V. in het volgend no. te wijzen.

P.

H.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 februari 1909

Alle Volken | 4 Pagina's

LEGENDEN.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 februari 1909

Alle Volken | 4 Pagina's

PDF Bekijken