Bekijk het origineel

Optellen of aftrekken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Optellen of aftrekken

2 minuten leestijd

Wisseling van jaren, opeenvolging van jaartallen. De tijd verstrijkt, gaat voorbij. De jaartallen worden weergegeven door steeds hogere getallen:1982, 1983...

Jaarwisseling bepaalt ons bij het optellen van de jaren. Jaar na jaar wordt aan ons leven toegevoegd. Het lijkt wel of het steeds vlugger gaat. Wij vliegen op de eindstreep af.

Leer ons alzo' onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen.

Dat tellen van de dagen leert ons er oog voor krijgen dat het overblijvende deel van ons leven inkort. Ook dat gaat in dezelfde vliegende vaart. Als het goed is wordt er gebeden om het wijze hart, want de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid.

Datzelfde kan ook worden waargenomen in het zendingswerk. Weer ligt een jaar achter ons, waarin de evangelieverkondiging voortgang mocht hebben.

De witte plekken op de wereldkaart lijken kleiner te worden. Het gevaar bestaat dat we triomfantelijk zouden omzien. „ Wat hebben we al veel gedaan, al veel bereikt." Jaren en daden worden opgeteld tot klinkende resultaten. Een ander gevaar is het werkeloos afwachten. „Och, de Heere zal nu spoedig komen. Laten we maar stoppen met alles en ons in stilheid beperken tot de verwachting van Zijn komst."

De jaren worden in mindering gebracht op de toekomst en het resultaat lijkt niet meer de moeite waard.

Tegelijkertijd horen we over de vele miljoenen, die de Naam van Christus niet kennen.

Wat moeten we zuinig zijn op de tijd, die ons nog rest. Dagen leren tellen, om een wijs hart te bekomen!

Wij weten de stand van Gods klok niet Wanneer zal het moment bereikt zijn, waarvan H/tatth. 24:14 spreekt?

In de verwachting van de wederkomst van onze Heere mogen we bezig zijn met de grote opdracht.

„Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer komende zal vinden alzo doende"

We wensen u van harte een gezegend 1983. Ongeveer negentienhonderddrieëntachtig jaarna de komst van Christus op aarde. Hoeveel jaar voor Zijn wederkomst?

't Is ons niet geopenbaard.

Wel weten we dat we mogen zeggen: Anno Domini, 1983. Een jaar van de Heere!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1983

Alle Volken | 16 Pagina's

Optellen of aftrekken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 januari 1983

Alle Volken | 16 Pagina's

PDF Bekijken