Bekijk het origineel

Vragen en antwoorden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vragen en antwoorden

9 minuten leestijd

Meneer en mevrouw Van der Ham werken voor de zending in Kenya. Ze werken in het gebied van de Turkana-stam. Zo af en toe krijgen ze post van kinderen Nederland. Dat vinden ze erg fijn, want dan merken ze dat die kinderen aa denken en meer willen weten over het werk, dat ze doen. De kinderen vroegen hun brieven en zij hebben antwoord gekregen uit Kenya. Ook in een brief. Missc vinden jullie het leuk om te lezen wat de kinderen vroegen en wat het antwoord We hebben er een paar foto's bij geplaatst, dan kun je zien hoe het daar is.

De kerk

Zijn de kerken hetzelfde als hier of veel anders?

We hebben hier in Lokichar, waar we wonen, een kerk van cementen blokken, met een vloer van cement en een dak van golfplaten. Het is hier altijd warm, dus er zitten geen ruiten in. Waar ramen zouden zijn, zitten nu ijzeren spijlen. De muur is van binnen geverfd. Er is ook een preekstoel en een doopvont. Op sommige plaatsen is nog geen gebouw, daar houden we kerk onder een grote boom.

Komen er veel mensen naar de kerk?

Ja! Er komen hier elke zondag ongeveer tweehonderd tot driehonderd mensen. Volwassenen en kinderen.

Is er ook een zondagsschool?

Ja, ’s zondagsmorgens om acht uur is er zondagsschool. Om negen uur begint de kerk. Alles is hier een beetje vroeg, want later op de dag wordt het te warm.

Hebben ze daar ook catechisatie of vereniging?

De jongens en meisjes krijgen catechisatie en bijbelse geschiedenis op school, 's Zondagsmiddags is er jeugdvereniging.

Is het moeilijk om te spreken over de Heere Jezus In Turkana?

De mensen luisteren goed als ze over de Heere Jezus horen. Het is erg moeilijk om te begrijpen dat de Heere Jezus Zichzelf aan het kruis gaf voor onze zonden en dat de straf die we zelf verdienen door de H re Jezus is gedragen. Maar, dat is moeili voor ons allemaal, daar is geloof voor no dig. De Heilige Geest wil ons dat geven. We mogen weten en ervaren dat God me Zijn Geest onder de Turkana werkt.

Zijn er veel mensen die niet willen luisteren, zoals bij Paulus en Barnabas?

Ik denk dat dat hetzelfde is als bij jullie Nederland. Er zijn overal mensen die he wel zelf denken te redden en geen Verlos ser nodig menen te hebben. Wel komen er meer vrouwen naar de kerk dan mannen.

Hebben jullie het soms ook moellijk, zoals Paulus, die gestenigd werd?

Nee, er is hier geen gevaar voor ons leven. De mensen zijn niet vijandig. Ze zijn zelfs heel vriendelijk en aardig voor ons. Toch probeert de satan natuurlijk overal de kerk af te breken en dat probeert hij ook hier in in Turkana.

Is de godsdienst ook anders dan hier?

De Turkana zelf hebben een god: Akuj, die is er wel, maar ver weg. Ze zeggen: , , AI het goede komt van Akuj." Er is ook een slechte god: Ekipe. En, zoals je wel kunt begrijpen, „Al het slechte komt van Ekipe". Het geloof in de Heere Jezus is hier net zoals in Nederland. Wel wordt er wat eenvoudiger gepreekt omdat de mensen nog niet veel van de Bijbel weten.

Hebben jullie een eigen kerk en worden er ook mensen opgeleid tot dominee?

Ja, onze kerk heet: Hervormde Kerk van Oost-Afrika. In Limuru, vlak bij Nairobi (kijk maar eens op de kaart), hebben we een school waar mensen worden opgeleid om dominee te worden.

Doopt u ook mensen?

Nee, daarvoor moetje dominee zijn. Ik was vroeger hoofd-onderwijzer en ben nu zendingsarbeider. Ik preek wel.

Wordt het Kerstfeest ook herdacht?

Ja, dat is hier een groot feest Er komen

veel mensen naar de kerk om de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. De kerk zit dan stampvol. Na de kerkdienst krijgt iedereen thee.

Houden jullie Kerstfeest samen met de andere Nederlandse gezinnen?

Met Kerst zijn we bij de kerkdienst in onz eigen gemeente. Wel hebben we vaak bijvoorbeeld op tweede Kerstdag, een bijeenkomst met de zendingsarbeiders die in Pokot en Turkana wonen.

Hoe gaat het met de jaarwisseling? Op oudejaarsavond is er geen kerk, de mensen gaan 's avonds niet van huis en gaan al vroeg slapen. Wij komen dan op Oudejaarsavond met de stafmedewerkers bij elkaar Op nieuwjaarsdag is er 's morgens kerk.

Waar we wonen en werken

In welk dorp werken jullie?

We wonen in het gebied Turkana, in het dorp Lokichar De Turkana-mensen wonen overal verspreid, daar waar ze gras vinde Er komen echter steeds meer mensen naar de dorpen toe:

- de mensen die geen vee meer hebben, komen naar de dorpen om daar wat te verdienen of van de zending te krijgen;

- de kinderen moeten naar school en daarom blijft dan vaak een gedeelte van de familie in het dorp wonen. De kinderen krijgen eten op school en dat helpt een vader en moeder die zelf heel wei nig hebben.

Het meeste werk doen we in Lokichar, maar we werken ook op andere plaatsen i Turkana.

Is het daar waar u bent leuk?

Ja, we doen ons werk graag en met vreug de. We hebben een fijn huis om in te wonen.

Gaat u er ook vaak met een boot op uit?

Nee, nooit! Turkana is een halfwoestijn, dus veel zand en heel weinig water Er zijn twee grote rivieren, maar die staan een paar maanden per jaar helemaal droog en de rest van het jaar is het een stroompje van ongeveer tien tot vijftien centimeter diep. Verder zijn er allemaal seizoen- n - stroompjes, die alleen water hebben als het heel hard geregend heeft, maar dan zijn ze na een dag al weer helemaal droog. Wat de mensen hier rivier noemen, is een rivierbedding van zand, daar graven de mensen putten in om het water te bereiken. Nu zijn die putten wel zo'n twaalf tot veertien meter diep omdat het al heel lang niet geregend heeft.

Is het moeilijk werken en leven met mensen in een totaal andere cultuur?

Ja en nee. Natuurlijk is het anders dan je gewend bent De mensen reageren op een heleboel dingen heel anders. Van veel dingen weten ze nog erg weinig af Er is hier vaak honger en het is ook bijzonder moeilijk om genoeg water te krijgen. Voor de mensen is het een hard bestaan. Toch zijn we dankbaar om hier te werken en we mogen wijsheid en kracht van onze God ontvangen.

Is „Afrikaans" een moeilijke taal?

De taal die ze hier spreken in Kenya heet Swahili. Die taal hebben we geleerd en kunnen we nu aardig spreken. De Turkana hebben een eigen stamtaal, dat is het Turkana. Die taal is veel moeilijker en daar weten we een klein beetje van. We kunnen wel wat met de mensen in Turkana praten.

Vindt u het fijn om in de zending te werken?

Ja, we zijn blij dat we hier mogen werken. We voelen ons hier thuis.

Hebben jullie het druk?

Ja, nogal, er moet heel wat gebeuren en het kan altijd meer en beter Er is allerlei werk: preken, organiseren, boekhouden, vrou-

wengroepen leiden, stafmensen opleiden, waterpompen en machines in de gaten houden, cursussen houden, en nog veelmeer Gelukkig hebben we geen moeilijkheden met de mensen, het gaat fijn.

Zou u samen ook weer naar Nederland willen of blijft u liever daar?

De Heere heeft ons deze taak gegeven. We blijven liever hier.

Het klimaat

Is het bij jullie erg warm?

Ja, vooral van december tot maart is het erg warm. In huis is het dan 37-40° C.

Is het erg droog?

Ja, er valt hier erg weinig regen. Je ziet allemaal zand en droge doornstruiken en droge bomen. Als het geregend heeft zijn die struiken en bomen weer een paar maanden groen.

Is het nu winter of zomer?

We hebben hier geen winter, lente, zomer of herfst. Er is een „regentijd", dat is de ti dat we regen kunnen krijgen, het slaat ook wel eens een jaar over.

School, ziekenhuis, enzovoort

Hoe hebben de kinderen daar school? Ze hebben een school die door de zending is gebouwd. Er zitten heel veel kinderen een klas, soms wel vijftig of zestig. De ju frouwen en de meesters krijgen hun ople ding van de regering. Sommigen een studie van drie jaar na de lagere school, ande ren twee jaar na de middelbare school.

Is daar een ziekenhuis, bent u dokter?

Ja, er is hier een klein ziekenhuis, maar i ben geen dokter Zuster Staal, die pas is overleden, heeft twaalf jaar hier in Turka gewerkt Zij wist veel van alle ziekten hi Nu is er een nieuwe zuster Ze heet Seintje Veldhuis.

Sterven er ook kinderen aan lepra?

Lepra komt in Turkana niet of nauwelijks voor.

De huizen, zijn die van steen?

Op het terrein waar de kerk is en het zie kenhuis en de school en het kindertehuis, staan ook huizen voor de mensen van de staf, die huizen zijn van steen. Ook de hu zen van de zuster en van ons zijn van jd steen. De Turkana zelf wonen in hutten v takken, zoals ze het altijd hebben gedaan De vrouwen zetten lange takken in de grond, in een cirkel, van boven worden d naar elkaar toe gebogen en dan helemaal doorgeweven met andere takken. Ze zij daar heel knap in, het wordt een stevige hut. Als het regent, en dat gebeurt niet vaak, leggen ze huiden over die takken, zodat ze binnen wat droog zitten. Ze bouwen zulke eenvoudige hutten omdat de Turkana nomaden zijn. Ze trekken met hun geiten, schapen en kamelen van de ene plaats naar de andere, op zoek naar eten voor de beesten. De takkenhutten laten ze gewoon weer staan na een paar maanden en dan trekken ze weer verder.

Krijgt u „Alle den Voicke” ook?

Ja, elke maand krijgen we „Alle den Voicke", samen met nog wat meer post. Het wordt opgestuurd door het kantoor van de GZB in Zeist.

Zo, we hebben geprobeerd om op al jullie vragen te antwoorden. Sommige dingen begrijp je misschien niet helemaal, praat daar eens over met elkaar, dan kom je er misschien wel uit en anders schrijf je maar.

Nu je dit allemaal gelezen hebt, willen we jullie vragen om voor het werk van de zending te bidden. Ook voor de Turkana, dat ze de Heere Jezus mogen kennen als hun Heere en Verlosser.

Verder willen we jullie heel hartelijk groeten. We wensen jullie allemaal alle goeds voor je werk op school, voor de club en voor thuis. Als de Heere bij ons is, is het overal goed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1985

Alle Volken | 16 Pagina's

Vragen en antwoorden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 1985

Alle Volken | 16 Pagina's

PDF Bekijken