Bekijk het origineel

Het gaat goed met Timothy (deel 1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het gaat goed met Timothy (deel 1)

11 minuten leestijd

M. G. van der Spek-Visscher

Mevr. Van der Spek vertelde dit verhaal op de zendingsdag. Vooraf stelden we haar nog een paar vragen.

Is dit verhaal echt gebeurd?

Ja, Mark en Anke zijn vrienden van ons.

Ze kwamen uit Duitsland.

Vorig jaar (juli 1986) vertelde hij ons het verhaal over Timothy en zijn oma.

Hoe Is het afgelopen met de moeder van die jongen?

Dat blijft nog even geheim.

Over Timothy's moeder wil ik graag een volgend verhaal vertellen.

Vindt u het fijn om weer in Nederland te zijn, of was u liever in Kenya gebleven?

In Kenya was het fijn.

In Nederland is het fijn.

De plaats die de Heere ons aanwijst om te mogen wonen, is altijd de beste.

„Pfff, wat is het warm, " denkt Timothy. Hij staat op en slentert naar de schaduw van de bomen.

Timothy ziet er vuil uit. Z'n zwarte huid is grauw van het stof. Z'n broek is van achteren kapot. Twee grote gaten. Z'n shirt slobbert om hem heen. Je kunt niet eens de kleur meer zien, zo vuil is het.

Op zijn blote voeten loopt hij door het grind. Een „parking boy".

Wat is dat, een parking boy?

Letterlijk vertaald: een parkeerjongen.

Je ziet ze in alle grote steden van Afrika. Als je een parkeerplaats zoekt, staan zij je al op te wachten. Ze wenken en wijzen je een lege plaats. Zodra je uitstapt hoor je meteen: „Mevrouw, ik zal wel op je auto passen." Natuurlijk met de bedoeling om een shilling te krijgen.

Deze jongens zijn dakloos. Zwervers. Er komen er steeds meer.

Door hun grote aantal zijn ze uitgegroeid tot jeugdbendes, boeven. Timothy is één van hen.

De stad Eldoret kent hij op zijn duimpje. De binnenstad met al zijn winkels en grote kantoorgebouwen, maar ook de buitenwijken.

Prachtige huizen staan daar.

De sloppenwijken zijn hem het best bekend, door de bewoners ervan. Daar wonen zijn vrienden. Nou ja, wonen? Zij zwerven, zij zijn zwervers.

Net zo min als hij, Timothy, hebben ze een huis of hut om in te wonen. Elke dag weer zijn ze met z'n allen op zoek naar eten en op zoek naar een plek om te slapen. Een portiekje, onder een brede vensterbank, een droge greppel, achter wat kisten of planken, overal kun je ze vinden. Hoe ze aan eten komen?

Een klein beetje verdienen en een heleboel stelen. En om te stelen moet je wel vlug en behendig zijn.

Maar dat is Timothy zeker.

Als je maag altijd maar rammelt van de honger, word je wel slim.

Naar school gaat Timothy niet.

Natuurlijk niet. Wie zal dat betalen?

Er is niemand, die voor hem zorgt. Toch kan hij wel wat lezen en een heel klein beetje rekenen. Vroeger is hij enkele jaren naar school geweest. Hij kan zich nog mooie dingen herinneren van die tijd. Maar ook nare en verdrietige.

Toen, bij vader en moeder.

Van vader weet hij alleen nog maar nare dingen. Die maakte altijd ruzie met moeder. Dan werd ze geslagen, vreselijk! Hij zorgde dan, als het mogelijk was, uit de buurt te blijven.

Vader dronk bier, heel veel en altijd. Zodra hij wakker was tot diep in de nacht. Dat is alles wat hij nog van hem weet.

Want eens op een dag kwam zijn vader niet meer thuis. Zijn moeder vertelde, dat hij nu bij een andere vrouw woonde.

Eigenlijk vond Timothy dat niet erg, want het werd toen veel beter thuis.

Moeder verkocht elke dag groente, langs de grote weg. Zo verdiende ze geld en daarvoor kon ze eten kopen voor hem en voor haarzelf.

En hij kon zelfs naar school. Een mooie tijd was dat.

Leren lezen was wel het allermooiste. Ze gingen toen ook samen naar de kerk. Hij weet nog, dat er een vrouw van de kerk gekomen was om met zijn moeder te praten.

Zijn ouders gingen vroeger ook naar de kerk. Toen is hij gedoopt, en kreeg hij de naam Timothy, wat in het Nederlands Timotheüs is.

Hij ging ook naar de zondagsschool. Elke zondag werd daar weer een ander verhaal verteld. Ja, die weet hij nog best. Verhalen over Jezus.

Tot Hem kon je bidden. Altijd!

Al je narigheid mocht je aan Hem vertellen. De Heere zou dat zeker horen en je helpen. Maar, ja, bidden ... dat hadden ze thuis nooit gedaan, ook zijn moeder niet. 't Is toch raar om daar zomaar mee te beginnen.

Die mooie tijd duurde jammer genoeg maar kort. Hij weet nog precies wat er gebeurde. Zijn moeder werd gepakt door de politie. Ze had geen vergunning om groente te verkopen. Ze moest er mee stoppen en een flinke boete betalen. Armoe kwam er.

Dagen achter elkaar was er maar heel weinig eten.

Naar school kon hij ook niet meer. Daar was zeker geen geld voor.

Totdat... Ja, totdat z'n moeder een nieuwe bron van inkomsten gevonden had. Bij hun hut, tussen al die andere kleihuizen, maakte ze stiekem zelf bier. Dat was verboden, streng verboden.

Maar daar kon je veel geld mee verdienen, heel veel zelfs.

Mannen en vrouwen werden vaste klant bij hen thuis. Tot laat in de avond zaten ze daar. En wat een lawaai, hij kon er niet van in slaap komen. Overdag moest hij helpen met bier maken.

Dat bleef gevaarlijk, want o wee... als de politie je snapte.

Naar de kerk en de zondagsschool mocht hij niet meer.

„Wel nee, christenen vinden drinken een erge zonde, " zei z'n moeder, „maar hoe moeten we anders aan eten komen? " Moeder zegt wel: „Er is niemand van de kerk, die ons komt helpen, " maar eigenlijk was ze ook bang om kerkmensen te ontmoeten. Stel je voor, als ze zouden zeggen: , , Jij, jij bent een zondares, een dronken vrouw, die past niet bij ons en bij Jezus”.

Ja, zo ging dat een aantal jaren door.

(wordt vervolgd)

Beste zendingsvrienden en - vriendinnen

Als ik dit aan het schrijven ben is de zendingsdag nog maar een paar weken geleden gehouden. Naast mij staat een doos met oplossingen van de puzzel die jullie op de zendingsdag gemaakt hebben.

Op mijn bureau liggen een paar brieven van jullie.

Ik heb een aardige brief gekregen van Françoise Schild uit Den Haag. Zij schrijft;

Ik ben donderdag naar de zendingsdag geweest.

Ik heb daar een blauw blaadje gehad, maar niet gelezen.

Dat heb ik thuis pas gedaan en nu stuur ik de oplossing op.

Dit is de oplossing: Gij zult mijn getuigen zijn zegt de Heere Jezus. Wat ben jij? Ik vond het erg leuk op de zendingsdag. Ik was er voor de eerste keer.

Het kwam net uit dat ik in deze week bij mijn oom en tante logeerde, en die gingen naar de zendingsdag dus mocht ik mee. Ik vond het verhaal ook erg leuk. Wij lezen ook Alle den Voicke.

Zo nu weten jullie ook wat de goede oplossing was van de„zendingsdagpuzzel". Natuurlijk zijn daar ook weer prijswinnaars:

1. Rianne v.d. Klus, Oudewater 2. Annechien v.d. Lagemaat, Zeist 3. Albert v. Rossum, Stellendam 4. Marieke Kommers, Groot-Ammers 5. Nanda Rijneveld, Polsbroek 6. Constantijn Palland, 's Gravenzande 7. Hendrika v. Kleef, Opheusden 8. Annemarie de Jong, Bleskensgraaf 9. Gerrit Schuitemaker, Katwijk aan Zee 10. Bart Dijkgraaf, Oene 11. Corné v. Steenbergen, Nieuwaal 12. Anita v.d. Heuvel, Ouderkerk a/d IJssel 13. Gerben Verheul, Nieuw Lekkerland 14. David de Mik, Ridderkerk 15. Wilma V. Weelden, Gameren

Koop er maar een mooi boek voor.

Het nieuwe schooljaar is allang begonnen. Jullie zullen bijna allemaal in een hogere klas terechtgekomen zijn. Sommigen zullen zelfs naar een andere school gegaan zijn: in de brugklas. Nou, sterkte hoor, op een school waar je ineens weer de jongste bent en daarom soms „brugpieper" genoemd wordt. Elk jaar ga je meestal ook anders met de bijbel om. Er worden andere verhalen verteld door een andere meester of juffrouw. Het is ook mogelijk dat het vak bijbelse geschiedenis helemaal niet meer bestaat. Je zult dan godsdienst krijgen. Maar ondanks dat blijft het heel belangrijk dat je zelf je bijbel leest. Niet een heleboel hoofdstukken achter elkaar, maar kleine stukjes, zodat je het begrijpt.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Man die in Efeze woonde en aan wie Paulus twee brieven schreef. Voordat Jezus hem riep was hij tollenaar; hij schreef ook een bijbelboek. Hij wilde het hele Joodse volk uitroeien. Hij zei: „Spreek Heere want uw knecht hoort". Stad waar Jona naartoe gestuurd werd. Stad waar David en zijn grote Zoon geboren werden. Een arts die ook een bijbelboek schreef. Hij verliet op bevel van God zijn familie en geboortestreek. De koning die geen oorlogen voerde. Hij was een Nazireeër. De apostel die Jezus liefhad. Hij klom in een boom om de Messias te zien. De eerste koning van Israël. Hij werd opgewekt uit de dood. De laatste'koning van Juda. Eén van de psalmdichters. Hij was een door God aangewezen hogepriester. 18. Op dit eiland schreef Johannes het boek Openbaringen.

Neem daar elke dag een vaste tijd voor. Als je planten geen water meer geeft gaan ze eerst hangen, dan worden ze bruin en gaan ze dood. Zo is het ook een beetje met jou en mij, als wij niet meer luisteren naar wat God tegen ons zegt (door de bijbel), word je steeds onverschilliger en op den duur kan het je weinig meer schelen. Je kent dat liedje vast wel:

Lees je bijbel; bid elke dag.

Als je je bijbel leest, spreekt God tot jou en mij. Maar God wil ook dat wij tegen Hem spreken. Dat doe je als je bidt. Spreken met God. Je mag Hem alles vertellen en vragen.

Doe dat, dan ontstaat er een band tussen God en jou.

De nieuwe puzzel gaat ook over de bijbel. Als je je bijbel een beetje kent, zal het niet moeilijk zijn.

Knip de ingevulde puzzel uit en stuur hem naar:

GZB, Faunalaan 89, 3972 PP Driebergen.

Tot de volgende keer.

Harry.

Overdraging rectoraat HKI

Op 4 september heeft dr. D. Bakker het rectoraat van het Hendrik Kraemer Instituut overgedragen aan drs. B. F. Drewes. Hiermee besloot dr. Bakker, die gebruik maakte van de regeling tot vervroegde uittreding, zijn loopbaan, die geheel in dienst stond van de zending,

in 1971 werd hij verbonden aan het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest, de door de zendingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in het leven geroepen instelling - „Samen op Weg" avant la lettre - waaraan werkers in zending en werelddiakonaat zich voorbereiden voor hun taak in de derde wereld. In 1976 werd hij rector van het HKI.

Op 4 september werd stilgestaan, niet alleen bij het afscheid van de persoon Bakker, maar ook bij de betekenis van de voorbereiding van missionaire werkers in andere culturen.

De heer Bakker refereerde over, , Wederkerigheid tussen Europese Trainingsinstituten". Hij kon uit ervaring spreken, daar hij jarenlang betrokken was bij de bezinning in een veranderende wereld.

Ook de nieuwe rector drs. B. F. Drewes heeft zijn ervaring in Midden-Java. Hij was 10 jaar conrector aan de Theologische Hogeschool te Jogyakarta.

Uitzending

Ds. W. G. Teeuwissen is door de GZB als toerustingspredikant beschikbaar gesteld aan de Presbyteriaanse Kerk van Guatemala. Bevestiging en uitzending vinden plaats op D.V. woensdag 28 oktober in een dienst van de Hervormde gemeente te Huizen, aanvang 19.45 uur. Voorgangers: ds. B. den Butter en ds. W. G. Teeuwissen. Na afloop is er gelegenheid om de familie Teeuwissen te groeten in „'t Visnet”.

Geboorte

Blij en verwonderd ontvingen we uit Gods hand ons dochtertje

JOHANNA AARTJE

We noemen haar

ARJANNE

Timen en Corry Eilander-Noordam

„Want Ik weet de gedachten die ik over u denk, gedachten van vrede.. .”

(Jer. 29:11)

Zendingsbijeenl< omsten oktober

6 Stolwijk 13 Tiendeveen - Nieuw Balinge 14 Hierden 15 Nieuwerkerk a.a. IJssel 27 Rotterdam

Najaarscol iecte

De laatste landelijke zendingscollecte van dit jaar zal D.V. in november worden gehouden. De folder, die hiervoor beschikbaar gesteld wordt, heeft als titel Overvloedig. Deze titel is ontleend aan 2 Kor. 9:8. „Opdat gij tot alle goed werk overvloedig moogt zijn." Ons geven is niet meer maar ook niet minder dan een gevolg van het geven van God. Daarom plaatst ons dit in een verantwoordelijkheid. Wij vragen u om blijmoedig en royaal te geven, voor het werk dat Christus ons opdraagt. Om het in de kerkelijke taal te zeggen: aartoe zegene de Heere u en uw gave!

In 1971 werd hij verbonden aan het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest, de door de zendingen van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in het leven geroepen instelling - , , Samen op Weg" avant la lettre - waaraan werkers in zending en werelddiakonaat zich voorbereiden voor hun taak in de derde wereld. In 1976 werd hij rector van het HKI.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1987

Alle Volken | 16 Pagina's

Het gaat goed met Timothy (deel 1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 oktober 1987

Alle Volken | 16 Pagina's

PDF Bekijken