Bekijk het origineel

Huwelijksbevestiging in een vacante gemeente

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Huwelijksbevestiging in een vacante gemeente

4 minuten leestijd

Reeds enkele maanden ligt er een vraag te wachten over de kerkelijke huwelijksbevestiging in een vacante gemeente. De vraag luidt: Wie bepaalt welke predikant de godsdienstoefening waarin de huwelijksbevestiging plaats vindt zal leiden?

Het antwoord kan kort en goed zijn: Dit bepaalt natuurlijk de kerkeraad! Daar is eenvoudig niemand anders die hierin een beslissing kan nemen. In de praktijk is het vaak zó dat de kerkeraad de consulent verzoekt de trouwdienst te leiden. Dit is ook het meest voor de hand liggend, waarbij wij echter wel de kanttekening moeten plaatsen dat de consulent hier niet van een hem toekomend recht kan spreken. De kerkeraad van een vacante gemeente behoeft de consulent niet te vragen de bevestiging van het huwelijk te leiden; de kerkeraad is hiertoe zeer zeker niet verplicht. Maar het is wel min of meer vanzelfsprekend dat de kerkeraad de consulent vraagt het te doen, en, wordt de huwelijksbevestiging door een andere predikant verricht, dan is het, naar mijn mening, eis van christelijk fatsoen ie consulent, die natuurlijk van de huwelijksbevestiging hoort, op de hoogte te stellen van de reden waarom een collega van hem de trouwdienst leidt. En zulke gevallen doen zich herhaaldelijk voor. Het kan zijn dat een bruidspaar begeert dat de huwelijksbevestiging geschieden zal door een oud-predikant aan wie men bijzondere banden heeft, of dat men gaarne zou zien dat iemand uit de familie van bruid of bruidegom die predikant is, de trouwdienst leidt, of bijv. een goede vriend. In de regel zal daartegen geen bezwaar bestaan. Maar het bruidspaar kan met zulk een predikant vooraf geen bindende afspraken maken. De juiste weg is om tijdig de kerkeraad te verzoeken toe te staan dat op die en die datum die en die predikant de huwelijksdienst leidt. Eerst wanneer de kerkeraad toestemming heeft gegeven kunnen er bindende afspraken worden gemaakt. Uiteraard kan de kerkeraad aan deze toestemming voorwaarden verbinden bijv. ten aanzien van de Bijbelvertaling, Psalmberijming, enz. De kerkeraad stelt de regels vast, waaraan men zich heeft te houden. Heeft men bezwaar tegen deze regels dan kan men natuurlijk in overleg met de kerkeraad treden. Het is volstrekt onjuist om tegen de door de kerkeraad vastgestelde regels zo maar op z’n eigen houtje in te gaan.

De mij voorgelegde vraag is dus gemakkelijk te beantwoorden: de kerkeraad neemt de beslissing welke predikant de trouwdienst zal leiden, maar zal hierbij, als de verhoudingen goed zijn in deze gemeente, gaarne rekening houden met de wensen van het bruidspaar. Het is natuurlijk dwaasheid wanneer een kerkeraad voor een onredelijke eis van een niet-tot-een-van-onze-kerken behorend ouderpaar van een van de aanstaande echtelieden op zij gaat, zulks tot ergernis van de eigen gemeente.

Tenslotte nog dit. Wanneer een bruidspaar begeert dat een ander dan de consulent de huwelijksdienst leidt, en de kerkeraad staat dit toe, dan is het bruidspaar zedelijk verplicht om, indien de inwilliging van hun verzoek meer kosten voor de kerkeraad meebrengt, deze meerdere onkosten te betalen. Dit moet dan natuurlijk door de kerkeraad aan het bruidspaar worden meegedeeld. Een kerkeraad kan uiteraard ook besluiten deze meerdere kosten zelf te betalen, maar de eerste maal dat men dit besluit toepast is een precedent dat later misschien nare gevolgen heeft. Daarom lijkt het mij juister om de regel te handhaven dat de meerdere kosten door het bruidspaar, al of niet financieel geholpen door de familie, worden betaald.

Hier kunnen nog meer zaken ter sprake worden gebracht, bijv. over het al of niet toestaan van het nemen van foto’s in de kerk, wie het orgel zal bespelen, of er een koortje mag zingen, enz., maar wij laten het hierbij, omdat de vraag die mij gesteld werd alleen betrekking had op het leiden van de huwelijksbevestiging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1971

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

Huwelijksbevestiging in een vacante gemeente

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 1971

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

PDF Bekijken