Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS

4 minuten leestijd

Onder deze titel is enige tijd geleden een boek verschenen dat een handreiking voor de diaken bedoelde te zijn. Binnen en buiten eigen kring heeft het een goede ontvangst gehad. Van enkele kerkeraden, ook in gereformeerd-vrijgemaakte en hervormde kring, is bekend dat men speciaal tijd reserveert om zich op de inhoud te bezinnen en op die wijze de aandacht voor het diaconaat in de gemeente te verlevendigen.

Het is een goede gedachte van de deputaten Adma geweest ons comité te vragen de voorjaarsconferentie van 1993 een diaconaal karakter te geven. Het onder ons verschenen boek geeft daartoe aanleiding, maar dat niet alleen. Ook de generale synode van 1992 heeft zich nogal intensief met de plaats en de opdracht van het diaconaat in de gemeente bezig gehouden. Duidelijk is de wens uitgesproken dat er voortgaande bezinning zal zijn op de vraag hoe de gemeente tot een werkelijk diaconale gemeente kan worden toegerust, naar binnen en naar buiten. Er ontbreekt nogal wat aan de kennis en het inzicht rond de diaconale roeping van de gemeente. Hoe functioneert het diaconale huisbezoek? Welke weerstanden worden ondervonden bij de uitvoering van diaconale taken? Hoe is concreet aan te geven wat tot de taak van de diakenen behoort? De gemeente behoort diaconale gemeente te zijn, maar wat lijkt het moeilijk haar daarvoor toe te rusten. Hoe is de relatie van de diaken tot de ouderling? Al deze en nog andere vragen zullen bij leven en welzijn onder ogen worden gezien op de voorjaarsconferentie voor ambtsadragers, die gepland is voor

zaterdag 24 april 1993 in de Ichthuskerk in Amersfoort, aanvang 10.00 uur.

Als thema voor de conferentie geldt de titel van het boek

‘Zichtbare liefde van Christus’.

Drie korte inleidingen zullen aan de plenaire gedachtenwisseling voorafgaan, te verzorgen door ds. C. Westerink, deputaat Adma - Baarn

br. G. van Oord, ouderling van de Chr.Geref. Kerk te Zwijndrecht;

br. A. Heijstek, diaken van de Chr.Geref. Kerk te Veenendaal (Pniël).

Aan de discussies zal ondersteuning worden gegeven door een panel, bestaande uit:

ds. K.T. de Jonge, Almere

ds. L.W. van der Meij, Alphen aan den Rijn

ds. W. Steenbergen, ’s-Hertogenbosch

br. H. van Well, Veenendaal,

aangevuld met de inleiders en onder leiding van de voorzitter van de conferentie.

Bij predikanten en ouderlingen zou de gedachte kunnen leven: deze conferentie is typisch voor diakenen bestemd, wij kunnen verstek laten gaan. Een groot misverstand, want de toerusting van de gemeente tot diaconale gemeente is een zaak die primair de prediking raakt. Zij ligt ook niet buiten verantwoordelijkheid van de ouderling in zijn samenwerking met de diakenen. Dat alle diakenen uit onze kerken op 24 april naar Amersfoort gaan is vanzelfsprekend, maar het zou een goede zaak zijn als zich daar ook veel predikanten en ouderlingen laten zien. En laten horen, mag er wel aan worden toegevoegd, want - nogmaals gezegd - een diaconale gemeente wordt onder de zegen van God alleen gevormd als de onderscheiden ambten in een goede samenhang met elkaar functioneren.

De samenleving waarin wij gemeente van Christus zijn, geeft ons veel zorg, nationaal en internationaal. Godsdienstig, economisch, sociaal-maatschappelijk en politiek zijn ontwikkelingen gaande waarop van de Kerk antwoord wordt gevraagd. Waar staan we in en wat kunnen en moeten we doen aan de zingevingsvragen, waarmee mensen in een teruglopende conjunctuur rondtobben als men zonder werk komt, als de zorgen en de moeiten van de ouderdom ondraaglijk worden, als de afstap naar een (onontkoombaar) lager welvaartspeil voor velen te groot zal zijn, de ‘vreemdeling in de poort’ de samenleving op termijn een ander aanzien zal geven? Er zou méér te noemen zijn.

We hopen op een gezegende en bezielende conferentie.

Namens het comité,

voorzitter

secretaris.

POSTSCRIPTUM

De bovenstaande uitnodiging voor de in april gehouden conferentie had eigenlijk in één van de vorige nummers geplaatst moeten worden. Doordat de drie vorige nummers een speciaal doel dienden, werd deze uitnodiging echter niet geplaatst. Toch was de redactie van mening dat plaatsing ná de conferentie nog zin heeft omdat motivering, functie en doel van de conferentie erin toegelicht worden, zoals dat in het kader van ons blad wel vaker is gedaan.Ter completering wordt nu alsnog in de lijn van die traditie de uitnodiging opgenomen.

REDACTIE

Dit artikel werd u aangeboden door: Christelijk Gereformeerde Kerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1993

Ambtelijk Contact | 20 Pagina's

ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 juni 1993

Ambtelijk Contact | 20 Pagina's

PDF Bekijken