Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

JEZUS CHRISTUS DE HEILAND DER WERELD (1 JOH. 4:14)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

JEZUS CHRISTUS DE HEILAND DER WERELD (1 JOH. 4:14)

6 minuten leestijd

a. Gods liefde en onze liefde

Hoe wij als christenen met elkaar omgaan heeft alles te maken met het unieke karakter van Jezus’ komst in deze wereld. Johannes laat in zijn eerste apostolische brief uitkomen dat Jezus Christus uniek is en dat dit volledig het leven van de gelovigen met elkaar en het leven van de gelovigen in deze wereld bepaalt.

Het is de liefde van God voor ons dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (4:9). God heeft Zijn Zoon gezonden als een verzoening voor onze zonden (4:10). Jezus Christus is de Heiland der wereld (4:14). Van niemand anders in de wereldgeschiedenis kan dit gezegd worden. Er zijn koningen geweest die geweidige rijken hebben gesticht, wetgevers die indrukwekkende wetboeken hebben opgesteld, profeten die bijzondere visioenen en openbaringen hebben verkondigd, en er zijn godsdiensten gesticht die worden aangehangen door miljoenen mensen.

Echter Johannes zegt ons: God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dat leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (5:11,12).

Hoe weten we nu dat dit getuigenis van de apostel Johannes waar is en niet de boodschap van de Boeddha, of de Veda’s, de Koran, Jean Paul Sartre of wie dan ook? We weten dat Jezus Christus de Zoon van God is door het getuigenis van de Heilige Geest in ons hart (4:6 en 5:6). Maar wie niet gelooft in wat God getuigt heeft van Zijn Zoon, heeft Hern tot een leugenaar gemaakt.

Verder zegt de apostel Johannes dat indien God ons zo heeft liefgehad door Zijn Zoon in de wereld te zenden, wij ook elkaar behoren lief te hebben (4:11). Wie immers zijn broeder liefheeft blijft in het licht, maar wie zijn broeder haat is niet in God en blijft in de dood (3:14). Wij leren de liefde kennen door Christus, die Zijn leven voor ons heeft ingezet. Zo behoren wij ons leven in de familie, de gemeente, en waar ook ter wereld in te zetten voor de broeders en de zusters. Johannes zegt: Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem(3:17)? Hier in Afrika zijn zoveel medebroeders en zusters in de Heere die onze hulp vragen.

Liefhebben is niet met een woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid (3:18). De liefde houdt ook in dat we bidden voor de broeder die we zien zondigen, opdat God hem het leven geeft (5:16).

Zo houden wij het gebod van God en belijden wij dat Jezus Christus uniek is doordat wij geloven in de naam van Gods Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons geboden heeft. Zo blijven wij door geloof in Jezus en de liefde tot de broeder in God. En door de Heilige Geest weten wij dat God in ons blijft (3:24).

Verder waarschuwt de apostel Johannes de gelovigen om de wereld en wat in de wereld is, niet lief te hebben. Hiermee bedoelt hij de begeerte van de ogen, en de hoogmoed (2:16). Zaken die veelvuldig voorkomen juist in onze westerse maatschappij. Wij moeten ons niet verwonderen wanneer de wereld ons haat, omdat wij wandelen in het licht en elkaar liefhebben (3:13,14).

b. Geen ander dan Jezus

De vraag wordt gesteld of we nu ook sporen of elementen van Gods genade en heil kunnen vinden in niet-christelijke godsdiensten en denksystemen.

Het is opvallend dat de apostel in zijn brief niet spreekt over een vaag idee of een abstracte gedachte, maar getuigt van historische feiten. Hij heeft het gehoord, hij heeft het gezien met eigen ogen en met zijn handen getast, namelijk de openbaring van het woord des levens in de persoon van Jezus van Nazareth (1:1-3). Het Woord des levens is vlees geworden (4:2). God heeft Zijn eniggeboren Zoon gezonden in de wereld (4:9) om de werken van de duivel te verbreken en onze redding te bewerken.

Van deze feiten getuigt de apostel Johannes om ons het eeuwige leven te verkondigen, dat bij de Vader was en aan de apostelen geopenbaard is. Wie naar dit apostolisch getuigenis hoort heeft gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Wie in de Zoon van God gelooft, aan hem of haar heeft God het eeuwige leven gegeven in Zijn Zoon.

Zo is dit apostolische getuigenis van de historische openbaring van Jezus Christus in het vlees een toetssteen van alle zaken in deze wereld. Alleen in Hem ligt ons heil en het eeuwige leven. Gedachten, instellingen, gewoontes in deze wereld kunnen wel een betrekkelijke positieve waarde hebben. We kunnen nog een bestaan in deze wereld hebben, maar in principe kent de wereld God niet (3:1)

Dit is ook het geval met de islam. Juist het hart van het Evangelie wordt ontkend. Jezus is volgens Muhammad wel een groot profeet, maar zeker niet de Zoon van God, die gestorven is aan het kruis van Golgotha tot verzoening voor de zonden, voor die der gehele wereld.

Misschien kunnen we zeggen dat Muhammad een groot staatsman was die eenheid heeft geschapen in het politiek verdeelde Arabië van zijn tijd en die veel wetten afkondigde ter bescherming van zwakken en hulpbehoevenden.

Echter het eeuwige leven, het werkelijke heil is slechts te vinden in de Zoon van God, die geopenbaard is in het vlees. Dit is de reden waarom wij elkaar behoren lief te hebben, omdat God in het zenden van Zijn Zoon Zijn liefde aan ons heeft verklaard.

Het is wel triest om te moeten constateren dat in de praktijk van de kerkgeschiedenis de liefde soms diep gezonken was. Zelfs de Koran in Sura 5:14 maakt melding van de onderlinge vijandschap en haat tussen mensen die zich christenen noemen. Gelukkig zijn er ook velen geweest die in hun leven en dienen van anderen die liefde van Christus gestalte hebben gegeven.

In het Hogepriesterlijk gebed bidt de Here: dat de Zijnen op aarde één zijn, opdat de wereld gelove dat de Vader de Zoon gezonden heeft, en dat de Vader de gelovigen liefheeft, gelijk de Vader de Zoon heeft liefgehad.

Zo is er dan een duidelijk verband tussen Gods liefde en onze onderlinge liefde in het licht van Jezus Christus, dé Redder van onze wereld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Christelijk Gereformeerde Kerken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1994

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

JEZUS CHRISTUS DE HEILAND DER WERELD (1 JOH. 4:14)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1994

Ambtelijk Contact | 16 Pagina's

PDF Bekijken