Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BRIEF uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BRIEF uit Zeeland

4 minuten leestijd

XII,

De verzekering tegen ziekte, ongevallen enz, heeft een groote afmeting genomen en het lijkt zoowel alsof er geen risico's meer zijn of de verzekering dekt de schade.

Het doet wel eigenaardig aan, 'dat zij die zoo hoog opgeven van die verzekeringswetten en betoogen. dat recht, dat de arbeiders, zij het 'dan gedaan, geen lekening houden met 'n recht, dat de arbeiderss, zij het dan ook krachtens een andere wet dan 'n verzekeringsv/et, hebben.

De werkgever verzekert zijn personeel tegen ziekte, ongeval en wat dies meer zij en waant zich daarmede van alle verplichtingen ten opzichte van die werknemers ontheven. Immers, de verzekering zal er zorg voor dragen, dus wat is er nog meer te doen? Er wordt toch reeds premie genoeg betaal'd en zouden er dan nog andere verplichtingen zijn?

Het is n'et alleen de plicht van menschenliefde, die gebiedt om voor het in dienst zijnde personeel zorg te dragen, maar er zijn ook wettelijke bepalingen, welke verzorging voorschrijven.

Die wettelijke bepalingen worden meestal niet in acht genomen en de arbeider is in vele gevallen onkundig' van het bestaan daarvan.

Het is dus wel eens noodig, om die bepalingen bekend te maken en inzonderheid is dat noodig omdat de Staatkundig Gereformeerden meastal voor de voeten wordt geworpen, dat zij geen oog hebben voor de sociale nooden, dat bij hen geldt, ga heen en wordt warm.

Dat is het beginsel van de S.G.P. niet. De S.G.P, wil, al is 't dan langs anderen weg, zorg voor de arbeiders ook bij ziekte en ongeval.

Het is misschien goed, om er eens aan te herinneren, dat '•ra. de Staten van Zeeland een voorstel om het volle loon uit te betalen aan hen> die buiten hun schuld in dienstverband door een ongeluk worden getroffen, is uitgegaan van de leden der Staatkundig Gereforiheerde Partij. Dat geeft toch wel een eenigszins anderen blik op de houding van de S.G.P, tegenover dat vraagstuk als meestal wordt voorgesteld.

Schijn is nog j5een zijn, zoo ook met die aangelegenheid. De geldende verzekeringswetten geven zoogenaamd in alle gevallen uitkomst, maar de praktijk leert toch wel anders. Juist wordt bere kt, dat de belangstelling van den werkgever tegenover zijn personeel wordt verminderd, dat de verhoudingen meer ambtelijk, meer materieel worden, 9at arbeid meer tot een object van winst wordt gemaakt, dan dat in den arbeider den medewerker wordt gezien en inzonderheid, dat de arbeider wordt beschouwd als mensch, als naasten, die als mensch dezelfde waarde (zoo er van waarde in een mensch mag gesproken worden) heeft als de werkgever.

In vele gevallen wordt bij ziekte volstaan met de uitkeering, welke krach tens de ziektewet wordt bepaald, zoodat over de eerste drie dagen geen uitkeering wordt gedaan en vervolgens met 80 pCt, van het loon wordt volstaan. Dat is niet juist. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd welke verplichtingen een werkgever tegenover een werknemer heeft. En in artikel 1836c is vermeld, dat bij ziekte en ongeval, tenzij die ziekte of dat ongeval oorzaak is van opzet of onzedelijkheid, de arbeider recht behordt en aanspraak heeft op het naar tijdruimte vastgesteld loon voor een betrekkelijk korten tijd.

Verder is daarin vemeld dat, indien krachtens eenge verzekering recht op uitkeering bestaat, de werkgever slechts behoeft aan te vullen tot het volle loon. Het is dan ook buiten twij fel, dat de wetgever heeft bedoeld, dat ook al is er een verzekeringsuitkeering, de verplichtingen van den werkgever blijven bestaan.

In de praktijk gaat het meestal anders. Het is daarom, dat uw brief­

schrijver hierop de aandacht eens wil vestigen. Er blijkt uit, tea eerste dat de verzekering tegen ziekte en ongevallen den werknemer geen voordcel biedt, maar alleen den werkgever van een deel van zijn plicht ontheft, ten tweede dat d^ arbeider een wettelijk recht heeft op zijn loon, , gedurende een korten tijd. Tot slot wilde uw briefschrijver nog wel eens een vraag in het publiek neerleg(? cn. Is het wel eens opgevallen hoeveel tiid, geld en rompslomp de versch llende verzekeringswetten medebrengen? Is het wel eens opgemerkt hoe er tegenwoordig e3n streven is om alle loonen enz. hoog op te voeren en dat er toch nog een tekort is om van te leven?

Uw Zeeuwsche Briefschrijver,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1947

De Banier | 8 Pagina's

BRIEF uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1947

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken