Bekijk het origineel

INGEZONDEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

INGEZONDEN.

4 minuten leestijd

S.G.P.-ers.

Nog enige weken en het Nederlandse volk zal weer voor de keuze gesteld worden, welke regering het verkiest. Zal het een overheid zijn, die zich bevi^ust is de dure roeping te hebben, om het volk te leiden naar de Inzettingen en geboden Gods, of zal het een kabinet wezen, dat radicaal gebroken heeft met die ouderwetse ideeën, of hoogstens zal zeggen; voor ditmaal, ga heen, tot we gelegener tijd zullen bekomen hebben, we hebben het veel te druk met de wederopbouw, de Ver. Naties en Indië; niet beseffende, dat om ons verlaieii van Gods geboden, het ontheiligen van Zijn dag, de Heere Zijn onmisbare zegen inhoudt over al onze pogingen om, het schip van staat V7eer in de goede koers te krijgen, en blaast in al de raadslagen onzer regering. Vergeefs o wachters is uw vlijt, als God niet Zelf de stad bevrijdt. Doch van God wilde het huidige kabinet helaas niet weten. Wat een grote verantwoordelijkheid heeft dan straks de kiezer. Van hem toch zal het in de middellijke weg afhangen, of we straks een overheid krijgen, die haar dure roeping verstaat. Maar gevoelen we nu, geachte partijgenoten, iets van de taak, die op onze schouders rust, n.m. om in de komende verkiezingsstrijd ons bea'^isel, dat naar den Woorde Gods is, J-gang te doen vinden bij het Ned. Volk, en het te overtuigen dat bij het niet naleven dezer beginselen Zijn zegen niet is te verwachten? Als ik zie met welk een ijver, een betere zaak waardig, de communisten, de partij van de arbeid e.a. zich reeds in de verkiezingsstrijd geworpen hebben, dan is het voor de S.G.P.-ers alsnog tijd de handen uit de mouwen te steken. Och dat we nu allen eens , bewaard" waren, dat we niet genoeg deden voor de partij.

Ik las met genoegen in het verslag der ledenvergadering van de Statenkring Gouda het volgende: „Verschillende plaatsen waar een Kiesvereniging is, werden aangewezen, om in hun omgeving de omliggende plaatsen te bewerken met verkiezingslectuur voor de a.s. verkie: j ) gen en dit, zo nodig, te doen op kosten van de Statenkring. Zouden alle Statenkringen of Prov. Verenigingen dit goede voorbeeld niet willen volgen, en nog snel een vergadering beleggen, zodat de Kiesverenigingen zich met elkander kunnen verstaan, wie deze en gene gemeente zonder Kiesvereniging voor zijn rekeningj neemt. Want ^e moeten niet alleen de kiezers uit eigen gemeente bereiken, maar ook de kiezers waar geen kiesverehiging is. Laten we toch „actief" zijn, het kan nu nog, hetzij door een huis aan huis. actie of zoO| de tijd daartoe ontbreekt, per post. Maar dat zal geld kosten, zult ge zeggen. Doch, welke rechtgeaarde g.G; P.-er doet zijn beurs niet wijd open voor dit verheven doel. Wees in deze niet zuinig, maar royaal en zeg niet, dat is toch weggegooid geld, want de Heere kon het nog zegenen, dat er nog mensen overtuigd werden. Nu zijn er ook nog Provincies in ons land, waar in verre omtrek geen Kiesvereniging is. Moeten al die kiezers onbearbeid blijven? Dat zou niet te verantwoorden zijn. Dat doen andere partijen ook niet. Al zou het maar een strooibiljet zijn.

Laat een ieder toch doen, wat zijn hand vindt ^m te doen, en dat we het werk toch niet afschuiven op dCj schouders van enkelen, maar gezamenlijk de schouders onder het werk gezet, zodat, als we straks achter de verkiezing staan, hoe de uitslag dan ook moge zijn, want die is Godes, niemand zich iets te verwijten heeft, maar kan zeggen: Ik heb mijn plicht gedaan. En dat we bovenal de Heere mochten aanlopen, of Hij onze arbeid nog wilde zegenen. Hem ter ere.

Een S.G.P.-er.

Noot van de Redactie. De Redactie meent te weten, dat hetgeen in-het bovenstaande ten aanzien van de bearbeiding van plaatsen waar geen Kiesvereniging is, wordt opgemerkt, door de Provinciale-en Statenkringbesturen, alsook door de besturen der Kiesverenigingen en de Kiesverenigingen zelf, reeds geschiedt. Nochtans heeft zij gemeend dit ingezonden stuk te moeten opnemen, omdat de ijver voor en de liefde tot de beginselen der S.G.P. daaruit op zo overtuigende wijze spreekt en een aansporing om alles te doen wat onze hand in deze vindt om te doen, volstrekt geen kwaad kan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1948

De Banier | 8 Pagina's

INGEZONDEN.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1948

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken