Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Indische Aangelegenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Indische Aangelegenheid

5 minuten leestijd

Zoals 'onze lezers reeds uit een vorig overzicht kunnen weten, is minister Stikker in Indië aanwezig en dr. Beel daarhenen — waar hij inmiddels reeds is aangekomen — vertrokken.

De eerste is er om er namens onze Regering te proberen om de onderhandelingen met de republiek weder op gang te brengen. Dit zou dan in Batavia moeten gebeuren. Aldaar, zo werd aanvankelijk met stellige zekerheid verklaard, zou deze een onderhoud hebben met de republikeinse minister-president, Mohammed Hatta.

Daar is echter niets van gekomen. In de regering van de republiek schijnt men daar geen oren voor ge had te hebben. Niet in Batavia is er onderhandeld geworden, neen, minister mr. Stikker heeft de reis naar Kalioerang moeten aanvaarden, wilde hij de heren der republikeinse resroring ontmoeten.

Het is weer precies gegaan als indertijd, toen de republikeinse regering het vertikte om verder in Batavia, zelfs in Cheribon, te onderhandelen en de Commissie-Generaal zo goed niet was, of zij, indien zij met de republikeinse regering onderhandelen wilde, moest haar heel naar Linggadjati nalopen en nareizen. De Commissie-Generaal had de tocht naar het moderne Canossa voor lief te nemen, met gevolg, dat aldaar het befaamde, jammerlijke accoord van Linggadjati tot stand gekomen is. Thans heeft er weer iets dergelijks plaats gevonden, niet in Batavia, neen, in Kalioerang wordt er onderhandeld.

Dat vinden wij al een heel slecht, zelfs met enige hoop op goede uitslag al een heel onheilspellend begin. Het is weer met een opzettelijke belediging en kleinering van Nederland en het Nederlandse gezag bep-onnen.

Nederland heeft weer voor de zoveelste maal moeten bukken en buigen en is als het ware weder voor de zoveelste keer door de regering van Soekarno op de knieën gebracht. Zelfs dit nog een ogenblik buiten beschouwing gelaten, is het begin der onderhandelingen ook al daarom zo jammerlijk, omdat de Nederlandse regering volgens ingekomen berichten, alvorens de eigenlijke onderhandelingen nog begonnen zijn, al weer aan het toegeven, aan het terugkrabbelen is gegaan.

Het standpunt der Nederlandse re- gering was toch, dat er geen onderhandelingen begonnen zouden worden, aleer de schendingen van het wapenstilstandsverdrag beëindigd waren en het goederenverkeer weder ongestoord zou plaats hebben. Op dat punt nu moet er in de houding onzer regering een aanmerkelijke wijziging gekomen zijn. v w h v e

Volgens deze berichten moet het thans aldus gesteld zijn, dat onze regering afgezien heeft van haar voorwaarden om niet eerder met de republiek te willen onderhandelen alvorens de bestandsschendingen opgehouden hebben en het geregeld goederenverkeer hervat is. Zij moet haar voorwaarden thans in dier voege gewijzigd hebben, dat zij nu wel bereid zou zijn om , met de republiek te onderhandelen onder dien verstande, n.l. dat dan bij de onderhandelingen de bestandsschendingen en het goederenverkeer als eerste punten van het program in behandeling zouden komen. t m g l d W z t d a t v

Zo deze berichten inderdaad op waarheid berusten dan is dat niets meer of minder dan een wezenlijke verandering van koers, v/elke in ons land in vele kringen al de grootste verbazing en in andere zeer veel ergernis heeft verwekt en ook stellig in de Indische federale staten hetzelfde teweeg gebracht zal hebben. Indien onze Regering hier werkelijk weer over stag is gegaan en haar oude pad van toegeven en nog eens toegeven, terugkrabbelen en nog eenë terugkrabbelen weer is gaan bewandelen, dan zal dit de republiek maar des te aanraatiigender, brutaler en meer eisend maken. d t a g D g M g m w V s w t D a v

Voor ons heeft het al zeer veel te zeggen, dat de minister-president Mohammed Hatta niet naar Batavia heeft willen komen. Daaruit blijkt toch wel duidelijk, dat de genegenheid bij de regering van Soekarno om met Nederland te onderhandelen en door onderhandeling tot overeenkomst te komen, allesbehalve groot is. Dit behoeft geen verwondering te baren, als men bedenkt, hoe bitter vijandig Soekarno en de zijnen zich immer tegen Nederland en al wat Nederlands is hebben gedragen. Onze regering is nu al drie jaren lang met hen aan het onderhandelen en is met al dat onderhandelen in weerwil van haar gestage toegevendheid nog geen stap gevorderd. Telkens en telkens is het met dat onderhandelen op een volslagen mislukking uitgelopen. g D s d r v D h k D a t i z d w z v w r t D

Er zou wel een algehele verandering in de gezindheid van Soekarno en zijn raadslieden moeten ingetreden zijn, indien de onderhandelingen thans zouden slagen. En daarop wijst niets. En daaraan werkt het optreden van de Commissie voor Goede Diensten allerminst mede. De Amerikaanse vertegenwoordiger Cochran wel in het geheel niet. Integendeel, deze kiest openlijk partij voor de republiek (tussen twee haakjes, wat zijn wij toch duur bekocht met de toetreding tot de Organisatie der Verenigde Naties en hoezeer wordt de S.G.P.-Kamerfractie door de uitkomst gerechtvaardigd als zij eertijds tegen aansluiting bij die Organisatie heeft gestemd). Alles wijst er op, dat de onderhandelingen ook thans zullen mislukken. Zo heeft radio Djokja nu alreeds verklaard, dat men in de vooraanstaande kringen der republiek niet gelooft, dat de on-.derhandelingen met Nederland hervat zullen worden. Afwachten blijft dus alweer de boodschap. c e h a d m d t o D o v N v l o D h a z s i e d b g s

Inmiddels neemt allerlei vreselijk onheil in Indië zelf steeds toe. De regering zelf heeft onomwonden toegegeven, dat de terreur, de moordpartijen, de brandstichtingen, de n h k v b verraderlijke overvallen weer hand over hand toenemen. Dit blijkt ook wel uit de dodenlijst, die het Nederlandse legerbericht de laatste keer heeft vermeld. Dat is wel een heel ergerlijke gruwel, dat bij al dat onderhandelen er al zovele mensenlevens opgeofferd zijn, ook onder onze eigen militairen. Wanneer zal daar toch eindelijk eens een einde aan komen? Wanneer zullen al die diverse gruweldaden, die nu al drie jaren lang bedreven worden, toch eens eindelijk tot het verleden behoren?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1948

De Banier | 8 Pagina's

De Indische Aangelegenheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 november 1948

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken