Bekijk het origineel

Hare Majesteit de Koningin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hare Majesteit de Koningin

3 minuten leestijd

De verjaardag van

Het was heel wat ongewoons, dat deze dit jaar niet op 31 Augustus, waarop hij 57 jaar herdacht is, maar op 30 April is gevierd geworden. Men moet daaraan beslist nog gewennen.

Desniettemin is 30 April een heugelijke dag voor ons volk geweest. Het heeft in zeer brede kringen met de verjaring van Hare Majesteit medegeleefd. Het heeft Haar gedacht, al was daar zeer veel bij, dat wij gaarne anders gezien hadden.

Vroeg in de morgen van 80 April ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de Koningin, wapperden de vlaggen reeds van Neerlands torens. Daarvoor was alle reden.

De Heere heeft ons volk nog gelaten in het bezit van een Vorstinne uit het zo doorluchtige Huis van Oranje. Aan dat Huis is Neerlands volk zeer veel verschuldigd. Het heeft in de bange strijd voor de Reformatie en de vrijheid eenmaal in de voorste rijen gestaan.

Prins Willem de Eerste, de Vader des vaderlands, had er niet alleen zijn tafelzilver, maar ook zijn leven voor over.

Dat dienen wij te allen tijde te gedenken, alsook dat hij in één der bangste uren van onze landshistorie een vast verbond met de Potentaat aller potentaten mocht sluiten.

En als het bange noodjaar 1672 was aangebroken, waarin men sprak, dat Nederland reddeloos verloren was, dan was het weer een Vorst van Oranje, die de Heere wilde gebruiken om redding te brengen voor de zo benarde zaak van de Reformatie en de vrijheid.

Stadhouder Willem de Derde was de man, die de Heere als een instrument in Zijn hand verkoren had om de zaak van het Protestantisme in Europa te redden.

Daarom verblijdt het ons, dat wij nog een nakomelinge van het Oranje-Huis, op Neerlands troon gezeten, mogen bezitten.

De Heere heeft Haar willen sparen als zij door oorlogsgevaar bedreigd werd en Haar ons uit Canada terug wiUen geven. Het was dan ook, ongetwijfeld voor Haar een allerheugelijkst feit, dat zij thans te midden van Haar gezin en Haar volk, in de naaste nabijheid van Hare Koninklijke Moeder, Hare verjaring mocht vieren.

Hoe wonderlijk wel heeft de Heere het in deze willen maken!,

Nochtans is de tijd thans donker en laat de toekomst zich onheilspellend duister aanzien.

Hoe uiterst zwaar is de taak, welke thans als Koningin des lands op Hare Majesteit rust!

Men behoeft daarbij nog niet eens aan de spannende buitenlandse verhoudingen te denken, maar lette slechts op Indië. Duizenden Harer onderdanen — wie had het ooit gedacht, dat zulks zou geschieden — staan daar onder de wapenen, ver van hun verwanten, ver van hun vaderland en ver van hun beroep. En dat, terwijl zeer velen hunner in voortdurend levensgevaar verkeren; honderden hunner zijn er reeds gesneuveld, honderden hunner verwond. De afgelopen week vielen er onder hen niet minder dan vijftig. Dit steekt wel heel schril af bij de l'dele feestvreugde, welke zeer velen hier te lande bedrijven.

Onder welke geduchte Godsgerichten leeft ons volk toch, zowel ten onzent als in Indië. Wie merkt ze op; wie gaat er schuldig gebukt onder? Wat anders dan onze zonden hebben ze van de hemel afgeroepen?

Er is dan ook alle reden om schuldig tot de Heere weder te keren. Mogen Hare Majesteit en Haar doorluchtig Huis ons daarin ten voorbeeld strekken. Moge Zij met Haar volk verstaan, dat daarin alleen het heil voor Haar Huis en volk gelegen is, als Vorstin en onderdanen ootmoedig en berouwvol tot God en Diens Geboden zich keren. Moge het Haar gegeven zijn lange jaren in dien geest ons volk te regeren. De Heere zegene en behoede Haar en Haar doorluchtig Huis tot welzijn van Haar Zelf en al de Haren en tot ere van Zijn nooit volprezen Naam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1949

De Banier | 8 Pagina's

Hare Majesteit de Koningin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1949

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken