Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CIV.

Het gaat tegen de verkiezing voor de gemeenteraad. Dat is nu niet iets speciaals alleen voor Zeeland. Maar uw briefschrijver heeft wel eens medegedeeld ook wel eens buiten de provincie Zeeland te kijken. Daarom wil hij ditmaal wel eens zijn mening over die verkiezingen schrijven.

Wat is er meestal een laksheid bij die verkiezingen. De Tweede Kamer nu ja; dat is wat. Dan is ieder gereed. Dan is er vuur, propaganda, dan gaan de sprekers uit, dan staan de couranten er vol van. De Provinciale Staten, dan is de inspanning iets minder, maar dan moet toch wel wat worden gedaan, want het gv\dt niet alleen de besturing der provincie, maar, aangezien de leden der Eerste Kamer door de Provinciale Staten verkozen worden, is die \erkiezing ook van belang voor het besturen van land en volk. Dus ook dan is er wel inspanning.

Maar voor de gemeenteraden maakt de kiezer zich meestal minder druk. Och, het is maar voor de raad. Daarover is reeds eerder geschreven en het is dus niet nodig dat te herhalen, maar wel nodig is het om er aan te herinneren.

Grote belangen zijn aan de gemeenteraden toevertrouwd. De overheid is Gods dienaresse. Ook de gemeentelijke overheid. Daarom is het zo nodig ook voor de , gemeenteraden uit te zien naar personen welke de beginselen getrouw zijn.

De candidaatstelling is achter de rug. Dat is door de kiesverenigingen gedaan. Zijn er nog Banierlezers, zijn er nog stemmers op de candidaten der S.G.P. welke geen lid zijn van een kiesvereniging, dan hebt U een mogelijkheid laten voorbijgaan om uw invloed te oefenen op de lijst der candidaten. En nu zult U mij toewerpen, maar ik stem dan toch wie ik wil. Ja, dat is slechts in zoverre waar, dat die persoon dan toch ook candidaat moet zijn. Staat de gewenste persoon .niet op de lijst of op een lijst, welnu, dan kunt U hem niet stemmen.

Bovendien, al stemt U op een candidaat die op een lijst staat, dan is nog de opstelling van de lijst van zodanige inv'loed dat vermoedelijk Uw stemmen op hem van weinig invloed is. Ons kiesstelsel gaat nu eenmaal uit van een uiting van de kiezers in het stellen der candidaten en het stemmen. De wetgever heeft invloed toegekend aan hen die samen de candidaten stellen.

Men mag dat nu goedvinden of afkeuren, het is nu eenmaal zo, en het is toch ook niet af te keuren, dat zij die tesamen overeen kwamen om die en die personen te stellen, niet door invloed van hen die wel kunnen stemmen, maar niet bereid zijn een vereniging te helpen steunen, het werk ongedaan te maken of althans sterk te veranderen.

Het is wel nodig daarop eens de aandacht te vestigen. Om onderscheidene redenen wordt wel nagelaten tot een vereniging toe te treden. Het werk der vereniging becritiseren, daaraan ontbreekt het niet, maar zelf medewerken, zelf de verantwoordelijkheid nemen, dat wil men niet.

Maar al te veel denkt men het komt alleen op onze stem aan. Dus het andere moet een ander maar doen en, doen die het niet goed, dan zullen we nog trachten hun streven tegen te gaan, door niet de volgorde der lijst te volgen en no. 1 te stemmen, maar door een ander de stem te verlenen en daardoor de mogelijkheid te openen, dat de door de stellers der candidaten gewilde persoon niet, en de minder gewilde wel in de raad komt. De stellers der candidaten spreken immers door hun volgorde een zekere voorkeur uit.

Er moet, zoals uit bovenstaande blijkt, wel worden toegezien dat iedere candidaat te aanvaarden is. Ook al staat die laag op de lijst. Dat ligt voor hen die ze stellen.

Maar het mocht toch de meestal zo hikse bijlopers eens opwekken om de volle medewerking te geven. Ja, hoor ik een zakenman, maar dat zal mij klanten kosten. Ik stem dus, maar dat is geheim. Voorts moet dan een ieder maar zien wat hij doet.

Dat is onjuist. Zo verantwoordelijk de overheid is welke geroepen wordt als Gofls dienaresse op te treden, zo verantwoordelijk is de kiezer voor het aanwijzen van de personen welke met het Goddelijke gezag zullen worden bekleed.

Uw Zeeuwse Briefschrijver.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1949

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1949

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken