Bekijk het origineel

De samensielling der Eerste Kamer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De samensielling der Eerste Kamer

4 minuten leestijd

De Eerste Kamer wordt wel op een geheel willekeurige wijze samengesteld. Die willekeur komt al reeds heel duidelijk uit in de trapsgewijze verkiezing, die daarbij plaats vindt. De leden der Eerste Kamer toch worden niet gehjk die voor de Tweede Kamer rechtsstreeks door het stemgerechtigde volk gekozen, maar trapsgewijze, in die zui, dat zij door de leden van de Provinciale Staten, die elk in de onderscheidene provincies eerst door de stemgerechtigden gekozen zijn, worden benoemd.

Had er geen trapsgewijze, maar 'n rechtstreekse verkiezing van de leden der Eerste Kamer plaats, allang had de S.G.P. in de Eerste Kamer een vertegenwoordiger gehad, waarop zij, volgens de evenredige vertegenwoordiging, waarop ons huidige kiesstelsel rust, het volste recht heeft, want zowel bij de verkiezingen van de Tweede Kamer als die van de Provinciale Staten werd al jaren lang op haar lijsten een stemmenaantal uitgebracht, dat boven de 2% uitging, welk procent haar recht op een zetel zou geven.

Is er in deze willekeur in het spel, welke aan de S.G.P. een zetel in de Eerste Kamer kost, niet minder is dat het geval, als wij er op letten, hoe de samenstelling bij de trapsgewijze verkiezing plaats vindt.

O De leden van de Eerste Kamer worden dan nu door de leden van de Provinciale Staten gekozen.

Doch op welk een wijze? Niet zo, dat al de 50 leden der Eerste Kamer voor hun zittingsperiode in gelijktijdig belegde vergaderingen door de Staten-leden gekozen worden, neen, op een gans andere wijze, waarbij de willekeur ook al weder aan de dag treedt De Staten zijn al heel willekeurig bij de verkiezing der Eerste Kamerleden in vier groepen verdeeld, die elk afzonderlijk een deel van de Eerste Kamerleden te benoemen hebben.

Deze vier groepen zijn aldus samengesteld: De Provinciale Staten van Noord- Holland en Friesland vormen een groep, die van Zeeland, Noord-Brabant, Liin burg en 'Utrecht een andere, die van Gelderland, Overijsel, Drenthe en Groningen weer een andere, terwijl die van Zuid-Holland een vierde uitmaken. Deze groepen nu hebben de leden det Eerste Kamer te kiezen. En wel zo, dat de eerst genoemde groepen — de leden der Eerste Kamer treden om de drie jaar voor de helft af — in het ene derde jaar en de twee laastgenoemde de helft van de leden van de Eerste Kamer, die zes jaar zitting hebben, in het volgende derde jaar hebben te verkiezen, terwijl bij een grondwetswijziging de Eerste Kamer ontbonden wordt en in haar ge- heel door de vier groepen in hun Statenvergaderingen gekozen moet vi'orden en dat in dier voege, dat elke groep het haar bij de wet toegekende aantal leden heeft te kiezen.

Is de groepering in vier groepen op zichzelf al heel willekeurig geschied, de samenstelling er van is dit al niet minder. Jaren aaneen zijn de Staten van Zeeland in onze historie vaak nauw verbonden met die . van Holland opgetreden. Naar de gang der historie had men dan ook mogen verwachten, dat Zeeland althans in een groep met Zuid-Holland te zamen was opgenomen, maar in tegenstelling daarvan treft men het in een groep met Noord-Brabant, Limburg en Utrecht aan. Bij deze zo willekeurige wijze van doen, waarbij zo wonderbaarlijk in onze landskaart geknipt is, waarbij zij zo zonderling verknipt is, dat onderscheidene provincies als uitknipsels in een en dezelfde mand zijn terecht gekomen, zijn de grote partijen waarUjk niet slecht gevaren.

Evenals dat bij de Tweede Kamerverkiezingen het geval is, winnen de grote partijen onder de huidige stand van zaken bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer ook danig zijde, krijgen zij meer dan hun overeenkomstig het stelsel der evenredige vertegenwoordiging toekomt en dat ten koste van de kleine partijen, niet het minst ten koste van de S.G.P.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

De samensielling der Eerste Kamer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1951

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken