Bekijk het origineel

De Begrotings- en Repliekrede van Ds Zandt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Begrotings- en Repliekrede van Ds Zandt

3 minuten leestijd

Bovenvermelde redevoeringen zijn ook dit jaar weder in de Tweede Kamer door Ds Zandt gehouden. Ii: vorige jaren was er voor deze redevoeringen immer grote belangstelling. Zij zijn steeds op grote schaal verspreid geworden. Het nut daarvan is bij de laatste verkiezingen gebleken. Terwijl toch andere kleine partijen, die in de loop van de laatste dertig jaren opgericht zijn, vrijwel alle opgehouden hebben te bestaan, mag de S.G.P. dank zij 's Heeren goedheid nog bestaan, door twee afge­ vaardigden in de Tweede Kamej; vertegenwoordigd zijn en nog gestadig haar stemmenaantal bij de verkiezingen zien veraieerderen. Ongetwijfeld heeft in de middellijke weg de verspreiding van haar lectuur het hare: daartoe bijgedragen. Daarom zou het voor het welzijn en de bloei van de S.G.P. van belang zijn, dat ook dit jaar de begrotings- en repliekrede zo snel en zo groot mogelijk verspreid werden. Daarin toch zijn de beginselen en het streven van de S.G.P. helder en klaar uiteengezet geworden en tal van actuele onderwerpen in het licht der S.G.P. beschouwd en besproken. Onder meer de toetreding van twee C.H. en twee A.R. ministers tot het kabinet van Dr Drees, dat een besHst socialistisch karakter draagt en waarin de R.K. met niet minder dan zes ministers vertegenwoordigd zijn.

Deze redevoeringen nu staan in een brochure uitgegeven te worden. Het Hoofdbestuur heeft de prijs weder zeer laag 'gesteld. De brochure, die van vrij grote omvang is, kost bij bestelling van meer dan één exemplaar de luttele prijs van 5 centen. Bij bestelling van één exemplaar 25 centen.

Dat is toch wel spotgoedkoop. Het Hoofdbestuur heeft de prijs zo goedkoop mogelijk gesteld, omdat het er van doordrongen is, dat het zo uiterst gewenst is, dat de beginselen van de S.G.P. in steeds breder kringen van ons volk bekendheid verkrijgen en ingang vinden. Deze beginselen toch zijn van het begin tot het einde op Gods Woord gegrond en deswege zo aanbevelens^ waard.

De besturen en vrienden der S.G.P. mogen hun schouders zetten onder de verspreiding van genoemde redevoeringen. Wij zijn van hen gewoon, dat zij weten aan te pakken en dat zij genegenheid en liefde voor het welzijn van de S.G.P. aan de dag leggen.

Het Hoofdbestuur heeft goede moed, dat het in zijn goede dunk en verwachting ook deze maal niet beschaamd zal worden.

Daarbij is het van belang, om onnodige onkosten te vermijden, en ook mede daarom omdat de kabinetsformatie en wat daarmede samenhangt, alsook het optreden van het kabinet thans nog min of meer in het brandpunt van de belangstelling staan, dat er tot een spoedige bestelling zal worden overgegaan.

Men drale dan ook niet om de bestel­ lingen zo spoedig mogelijk in te zenden bij de administratie van „De Banier", Postbus 2019 te Utrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1952

De Banier | 8 Pagina's

De Begrotings- en Repliekrede van Ds Zandt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1952

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken