Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Bovengenoemd verband zal haar vergadering houden D.V. op Zaterdag 13 De- 'cember a.s., nam. 3.15 uur. Die middag zal de heer B. v. d. Graaf voor ons behandelen Gemeentefinanciën. Wij mogen allen opwekken deze vergadering te bezoeken. Vragen en voorstellen worden ingewacht bij de secretaris A. Vlasblom, Oostsingel 141, Delft.

STATENKRING OLDEBROEK- VOORST

Bovengenoemde Statenkring hoopt D.V. Zaterdag 13 December a.s. in vergadering bijeen te komen te Harderwijk, in het Middenstandshuis, aanvang n.m. 2 uur. De kiesverenigingen worden verzocht 2 afgevaardigden te zenden, en de leden worden ook verzocht aanwezig te zijn.

A. DE RAAD, secr.

STATENKIESKRINGVERENIGING DORDRECHT, DER S.G.P.

Hiermede nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van de Statenkring der S.G.P., welke zal gehouden worden D.V. 6 Dec. a.s. in de kerk der Ger. Gem. te Giessendam, n.m. om kwart voor vier, dus Zaterdag 6 Dec. ledere vereniging zende 2 afgevaardigden. Bovendien is de vergadering toegankelijk voor alle leden. Vragen en voorstellen vóór 6 Dec. te richten aan de secretaris. Trouwe opkomst zeer gewenst.

L. BONS Azn, secr. G 25, Bleskensgraaf

STATENKRING WALCHEREN

Ledenvergadering op D.V. 13 December 1952, des middags om 2.30 uur in de bovenzaal Ger. Gemeente, Segeerstraat, Middelburg. Agenda: 1. Opening Notulen Mededelingen Inleiding voorzitter, onderwerp: „De gemeenteraadsverkiezingen" Rondvraag Sluiting

Het Bestuur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1952

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 december 1952

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken