Bekijk het origineel

Petitionnement inzake het vervoer-verbod van niet ingeënt vee

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Petitionnement inzake het vervoer-verbod van niet ingeënt vee

3 minuten leestijd

Bij tal van veehouders en boeren is de nood hoog geklommen. Zij kunnen om des gewetens wil hun vee niet laten inenten. Zij zien daarin te recht een overtreding van Gods gebod, bepaaldelijk in de aantasting van hun geloof in Gods voorzienig besteld.

Nu worden zij echter door het vervoerverbod van on-ingeënt vee zeer ernstig in hun bedrijf getroffen. Het mes wordt hun als 't ware op de keel gezet. Zij hebben te kiezen of het vee te laten inenten of hun bedrijf zo al niet geheel dan toch voor een deel op te offeren.

Een ongehoorde dwang, waarbij de vrijheid der burgers in hoge mate wordt aangetast.

Verschillende protesten zijn daartegen door de afgevaardigden van de S.G.P. bij de regering ingediend. Een commissie van bezwaarde boeren heeft reeds esn onderhoud met de minister van landbouw gehad. Echter zonder dat dit het gewenste resultaat opleverde.

Het hoofdbestuur der S.G.P. heeft nu besloten een beroep op ons volk te doen. Het wil een petitionnement houden, welks inhoud onder dit artikel afgedrukt staat.

Het wekt een ieder burger op om dit te ondertekenen.

Daar is alle reden voor.

De vrijheid in het bedrijfsleven wordt door de regeringsmaatregel om hals gebracht. De vrijheid van het geweten — waarvoor onze voorouders mede eenmaal tachtig jaren gestreden hebben — wordt ernstig aangetast. Het bestaan van duizenden nijvere lieden wordt ten gronde gericht.

Een ieder, die dan ook iets voor de vrijheid in het bedrijfsleven gevoelt, wordt met alle nadruk aiangezocht om dit petitionnement te steunen. En niet minder degenen, die de regeringsmaatregel om des gewetens wil afkeuren.

Dat zij de handen aan de ploeg mogen slaan. Hun wacht heel wat werk. Zij hebben de huizen af te gaan en zoveel mogelijk handtekeningen voor het petitionnement Ie verzamelen. Zij mogen daarin allerminst nalatig zijn. Het petitionnement kan toch heel bezwaarlijk door de regering naast zich neergelegd worden als het door duizenden van hare onderdanen wordt ondersteund.

Het hoofdbestuur heeft nu de bewoordingen van het petitionnement samengesteld. Het formulier van het petitionnement zelf is kosteloos bij de administratie van „De Banier" te bekomen, adres: Postbus 2019 te Utrecht.

Men stelle de bestelling niet uit. Daarmede te dralen is voor de goede gang van zaken onverantwoord.

Wij hebben toch de middelen waar te nemen. Moge de Heere dit middel willen zegenen.

Daarom, vi'ienden, doet wat uw hand vindt om te doen. Laat geen ai-beid voor deze zo gewichtige zaak u te veel zijn. Betracht haar met de zo zeer gewenste spoed.

Maart 1953

Aan Zijne Excellentie de iMndbouw, Visserij en ziening Minister van Voedselvoor-

EXCELLENTIE,

De ondergetekenden verzoeken U vanwege de principiële bezwaren, die zij hebben tegen de inenting van het vee, het vervoerverbod van niet-ingeënt vee te willen intrekken, daar de handhaving van deze maatregel voor de gewetensbezwaarde veehouders de uitoefening van hun bedrijf vrijwel, zo niet geheel, onmogelijk maakt.

Met verschuldigde eerbeid.

Naam Adres Woonplaats.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's

Petitionnement inzake het vervoer-verbod van niet ingeënt vee

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1953

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken