Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CCXXXVII

Met alle kracht wordt getracht de voorstelling te geven dat de beginselen der S.G.P. onmogelijk in de practijk te brengen zijn.

Ze zijn zo verachtelijk, en zo achterlijk, dat het niet mogelijk wordt geacht dat personen met een dergelijk beginsel vooraanstaande plaatsen in het bestuur innemen.

Zo is nu ook in de Tweede Kamer van Christelijk Historischen zijde gezegd dat een S.G.P.-er, tot burgemeester verkozen, eigenlijk die taak niet zal kunnen volvoeren.

Ja, het werd wel erg medelijdend voorgesteld, want, ze zouden telkens met hun geweten in conflict komen.

Het is dus nodig om die mensen tegen zichzelf te beschermen, want als zij mogen doen wat ze willen, dan zullen ze het kwaad hebben. Nu, van een bescherming tegen onszelf is Uw briefschrijver, gelijk al meer gemeld is, geen vriend.

Terecht is dan ook opgemerkt dat zulks wel aan de personen die daartoe msnen roeping te hebben, kan worden overgelaten.

Maar, schuilt hier weer niet achter: „De beginselen der S.G.P. zijn niet in toepassing te brengen, ze zijn een onmogelijkheid? "

Het is wel bijzonder dat juist in deze tijd die gedachte weer zo naar voren wordt gebracht.

Wat zouden velen het een verHchting achten als die stemmen der S.G.P. maar niet meer gehoord werden.

Hebben misschien zij soms last met hun geweten? Er is wel eens, en zeker niet ten onrechte, gezegd dat de S.G.P. het geweten is, van de andere rechtse partijen.

Het zou nog gelukkig zijn indien zij eens last met hun geweten kregen, opdat er eens een nadenken kwam over wat zij voorstellen en voorstaan.

Een beginsel van elck wat wüs. Je moet met de tijd meeleven. Je moet oog hebben voor de wil van het volk, voor de wens van de massa. Je moet je schikken naar die wensen, en vooral zorgen dat, door hen tegemoet te komen, ze niet naar een ander overlopen, of dingen doen die erger kwaad zijn. Al doe je dan zelf wat water in de wijn, al doe jezelf iets dat minder juist is, och als je maar de mensen bij elkaar houdt.

Zie, daarin kan de S.G.P. zich nu niet vinden. Gelukkig niet, want dan was het met de S.G.P. gedaan. Zij staat of valt met een vasthouden of loslaten van wat God in Zijn Woord ons leert, ook voor het besturen van een land en volk. De S.G.P. is een beginselpartij. Zij wil ons volk en onze overheid terugleids'n om te bukken en te buigen onder God en om Zijn Woord tot leidraad te nemen in het leven.

Zou het onmogelijk zijn om een land en volk overeenkomstig dat te besturen? Zou God zich dan ('t is bijna te profaan om het neer te schrijven) hebben vergist?

Weten de mensen van deze' eeuw, met hun dusgenaamde wetenschap, het beter?

Alles is een bewijs van de diepe afwijking van land en volk, van het verlaten van de oude paden, van het zoeken naar eigen wegen.

Is de overheid van God daar gesteïd? Is die overheid er om der zonden wil? Heeft Calvijn het mis gehad dat de overheid allereerst en allermeest de eer heeft te bevorderen van Hem, door Wiens weldaad zij regeert?

Heeft niet Mr Groen van Prinsterer juist uit het van God daar gesteld zijn het Goddelijk recht der Overheid bewezen, en daarmede ook de Goddelijke plicht? Wat heeft hij, in zijn tijd, gestreden tegen de geest van liberalisme, tegen de geest van vrijzinnigheid. Hij is aangevallen van die zijde, zoals nu zij, die zeggen zijn volgelingen te zijn, de S.G.P. aanvallen.

Het is wel nodig dat de geschriften van Calvijn van Mr Groen weer eens bestudeerd worden. Dat ons volk weer wordt teruggeleid naar de oude paden die goed en recht zijn.

Blijkt juist niet uit dergelijke gedachten dat men de zaak menselijk beziet, en geen rekening houdt met de Almacht Gods? Mochten wij als nietige mensen toch maar leren afzien van eigen krachten en ons oog op God geslagen hebben. De S.G.P. wil volk en overheid terugleiden naar Gods Woord en Wet.

Dat lijkt wel meer en meer onmogelijk, ook al omdat onder christelijke vlag zoveel anders naar voren wordt gebracht, maar de S.G.P. zal toch moeten blijven getuigen.

Uw Zeeuwse Briefschrijver.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1953

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 november 1953

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken