Bekijk het origineel

VOOR DE Jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE Jeugd

6 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Wederom kunnen wij melding maken van twee nieuwe nichten of een neef en een nicht, want de ene noemt zich H. van Arnhem te Montfoort, zodat we niet weten kunnen of we met een neef of nicht te doen hebben en de tweede is Nelie de Pater te Waddinxveen, die de oplossingen der raadsels voor de jongeren van de opgaven 389 tot en met 392 heeft ingezonden. H. van Arnhem zond de oplossing)sn der raadsels voor de jóngeren van opgave 395. Dit was te vroeg. In 't vervolg moeten de oplossingen van de raadsels van vier opgaven tegelijk worden ingezonden. Je behoeft dus niet elke week in te sturen, doch je moet wachten tot onder aan de raadselrubriek vermeld wordt, dat de oplossingen ingezonden kunnen worden.

Voordat wij nu de nieuwe raadsels opgeven, zullen we eerst de namen noemen van hen, die met het oplossen der raadsels van de opgaven 389 tot en met 392 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de volgende:

1. Aaltje van Amersfoort te Wageningen. 2. Pietje Burggraaf te Groot-Ammers. 3. Sina Groenleer te Haamstede. 4. Johan van Lieburg te Rotterdam. 5. Madeliefje te Koudekerke (Z). 6. Corrie Oreel te Middelburg. 7. Grietje de Ruyter te Ciessendam. 8. Aagje Verkuil te Stolwijk.

EDc van de prijswinnaars en - winnaressen mag uit het volgende lijstje een boek uitkiezen.

Voor grote jongens en meisjes:

1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. WiUem Farel I. 5. Wülem Farel II. 6. De oude schoolmatres. 7. Broeder en zuster. 8. Lange Michiel. 9. De trouwe Zwaab. 10. Mozes de Indiaan. II. Zo God het huis niet bouwt. 12. De jonge Hugenoten.

Jongens en meisjes:

1. Vogels in de natuur. 2. In vreemde handen. 3. Het veerhuis en de Rozendonk. 4. Gerrit van het Heidedorp. 5. Geen andere goden.

Voor jongens:

1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot.

Voor meisjes:

Dienende liefde.

Voor kleine jongens:

Rondom Scheldehof.

Voor kleine meisjes:

1. Lieske. 2. Anneke met vacantie.

Neem nu een briefkaart met postzegel van 7 cent er op en schrijf aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht welk boek je gaarne wilt hebben.

Thans volgen de nieuwe raadsels van

OPGAVE 398.

Jongeren:

1. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekst vormen uit Psakn 119.

a. De mens leeft maar één maal.

b. Wie is als Gij, v/ie kan U evenaren?

c. Als de Heere Jezus wederkomt, zal Hij komen als een dief in de nacht.

d. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt?

e. De Heere is nabij degenen, die Hem vrezen.

f. Daar is geen wijsheid en daar is geen verstand tegen de Heere.

g. De Christenen verbrandden alle heidense boeken.

h. Zij hebben Uw profeten gedood,

i. De wet des Heeren bestaat uit tien geboden.

j. Want wij zijn leden Zijns lichaams.

k. Heb de waarheid en de vrede Uef. De tekst begint met: maar.

2. Een tekstgedeelte uit Psalm 90 bestaat uit zes en twintig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:

7 17 4 12 20 is een plaats uit het Hooglied, welke bekend was om haar rozen.

1 15 8 was een vrouw van Jacob. 14 3 18 22 26 staat tegenover vloek. 19 23 is gelijk aan 2 9 is een ouderwetse lengtemaat. 21 5 13 is een rond vat. 10 11 6 16 25 is overtreding van de wet Gods. 24 moet geraden worden.

3. Noem de naam van:

a. de mens, die op aarde het eerst stierf. b. een profetes, die Israël richtte. c. de geboorteplaats van Abraham. d. de grootmoeder van Timotheüs. e. de broeder van Rebekka. f. de berg waarop de ark van Noach bleef rusten. g. de zuster van Aaron. Welke naam vormen de beginletters van bovenbedoelde namen?

Ouderen:

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit acht en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is:

30 44 42 34 33 48 25 is de legerplaats waar Israël vertoefde na de berg Hor, waar Aaron stierf.

4 33 31 21 is de plaats waar Loth heenvluchtte toen Sodom en Gomorra verwoest werden.

8 1 15 22 11 23 39 36 5 12 8 41 17 is een getal boven de twintig.

24 3 14 47 38 is een getal beneden de twintig.

26 37 20 35 40 is een verscheurend dier.

43 2 9 16 is een getal.

46 28 32 18 is een soort kleur.

10 45 19 is een Nederlandse provincie (afkorting).

6 7 29 48 is de naam van de zoon van Zefanja, die ook wel met drie letters geschreven wordt, zodat letter 6 dan vervalt (zie het boek Zacharia).

27 13 38 is het tegengestelde van dik.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de brief aan de Romeinen vóór het tiende hoofdstuk.

a. Want de man is eerst gemaakt, daarna de vrouw.

b. David beleed: Tegen U, U alleen heb ik gezondigd.

c. De Heere weet aUe dingen, niets is voor Hem verborgen.

d. Het is niet aUeen dit kwaad, dat roept om straf.

e. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht.

f. Want zij schuiven ongerechtigheid op mij.

g. Hun binnenste gedachte is, dat hun huizen zullen zijn üi eeuwigheid.

h. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid.

i. Tot in eeuwigheid zullen zij het hcht niet zien.

j. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten.

k. Zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere.

1. De mens heeft tegenover God geen recht op iets, daar hij al zijn rechten verloren heeft.

6. Daar is niemand, die goed doet.

n. Waar liefde woont, gebiedt de Heer' de zegen.

3. Een tekstgedeelte uit het boek Ricli. teren bestaat uit negen en veertig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens.

4 29 1 32 15 is de schoonvader van Jacob.

33 2 46 40 28 was Israels eerste hogepriester.

34 25 8 31 is een tropisch volksvoedsel.

Een 30 3 6 7 49 43 is een vallende sneeuwmassa.

26 27 21 14 is een kostbare stof voor het maken van kleding.

Een 44 48 13 dient om plaatsen bereikbaar te maken.

11 35 10 17 behoort tot de genotmiddelen.

42 12 20 45 41 47 37 4 is binnensmonds onverstaanbaar spreken.

18 19 23 is een insect.

5 16 22 49 8 betekent: nu.

24 36 38 39 is een deel van een mes.

9 moet geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden.

OOM KOOS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE Jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 mei 1955

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken