Bekijk het origineel

De Ministeriële crisis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Ministeriële crisis

4 minuten leestijd

De eerste poging tot oplossing er van mislukt

Na het onderhoud, dat de Koningin Vrijdag 20 Mei met onderscheidene personen gehad heeft, is door Hare Majesteit aan Dr. Drees een informatieve opdracht verleend, namelijk om te onderzoeken of de mogelijkheid zou bestaan van een aanblijven van het demissionnaire kabinet, met uitzicht op overeenstemming met de Staten-Generaal over het verder te volgen huurbeleid.

Nadat Dr. Drees onderscheidene vooraanstaande personen uit de P.v.d.A. en de K.V.P. geraadpleegd had en er een korte ministerraad op Maandag 23 Mei gehouden was, heeft hij in de loop van die dag zich naar het paleis te Soestdijk begeven en de Koningin medegedeeld. dat voor de reconstructie van het demissionnaire kabinet geen voldoende politieke grondslag bestond.

Dit was te voorzien; vooral na de inmiddels afgelegde verklaring van professor Romme, welke hij in een rede uitsprak, welke inhield, dat er niet gelijmd of gekramd, maar geheeld moest worden; een heling, welke hij alleen zag, indien de Tweede Kamer ontbonden werd, daarvoor nieuwe verkiezingen gehouden werden en er een nieuw kabinet optrad.

Door de mislukte poging van Dr. Drees zijn de partijen van de K.V.P. en de P.v.d.A. dan ook geen stap nader tot elkander gebracht. De K.V.P. schijnt niet met de P.v.d.A. verder te willen samen- werken alsof er niets gebeurd is, omdat dan de schijn gewekt zou worden, dat de P.v.d.A. gelijk heeft gehad met de verwerping van het wetsvoorstel inzake de huurverhoging. De K.V.P. is van oordeel, dat de P.v.d.A. — op dat punt zijn zeer velen met haar van hetzelfde gevoelen — de regering bij de stemming over het huurvoorstel niet in de steek had mogen laten.

In de kringen van de P.v.d.A. stelt men daar tegenover: De P.v.d.A. moest eerst door de knieën gaan door voor een huurvoorstel te stemmen, dat niet van haar socialistische ministers afkomstig was, en het blijkt nu uit de halsstarrigheid van haar politieke tegenstanders, dat de P.v.d.A. eerst een politieke nederlaag moet lijden, alvorens de kabinetscrisis kan worden opgelost.

Met dat al is de mogelijkheid van een vervroegde Kamerverkiezing groter geworden. Doch het is wel zeer onwaarschijnlijk, dat deze de heling zal brengen. Grote verschuivingen in de verhouding van de partijen staan dientengevolge niet te wachten. Na de gehouden verkiezingen zal er weer een ministerie gevormd moeten worden. Daarbij zal weder opnieuw een politieke koehandel gedaan moeten worden; een handel, welke weken in beslag kan nemen. Men denke er alleen maar aan hoe lange tijd het geduurd heeft alvorens het nu demissionnaire kabinet-Drees gevormd is kunnen worden en welk een zeer onverkwikkelijke koehandel er voor nodig geweest is om het tot stand te brengen. En hoe is het tenslotte tot stand gekomen? Wel, op zulk een wijze, dat men bij de samenstelling van het ministerie op zulk een voornaam punt als de regeling van de huren niet tot overeenstemming is gekomen, geen eenstemmige regeling heeft getroffen, hetgeen zich nu gewroken heeft. Daar bestaat dan ook allerminst enige zekerheid voor, dat de formering van een nieuw ministerie een vlotter verloop zal hebben dan die van het demissionnaire kabinet-Drees. De K.V.P. zal ook bij de formering van dat nieuwe ministerie met andere partijen in coalitie moeten treden. Zal de oude rechtse coahtie tussen de R.K., de A.R. en de C.H. weder opgericht worden? Professor Romme heeft zich betrekkelijk kort geleden daar tegen verklaard. Zal er een regering komen, waarin de R.K., de A.R., de C.H. en de liberalen vertegenwoordigd zijn? Zal de K.V.P. de samenwerking met de P.v.d.A. voorgoed verbreken bij de samenstelling van 't nieuwe kabinet, dat na de Kamerverkiezingen samengesteld zal worden? Daarop wijst de poging, welke Dr. Kortenhorst, de voorzitter van de Tweede Kamer, ondernam om de K.V.P. en de P.v.d.A. alsnog met elkander te verzoenen, niet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

De Ministeriële crisis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 juni 1955

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken