Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een plotseling sterigeval

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een plotseling sterigeval

3 minuten leestijd

In de dagbladen heeft men kort geleden kunnen lezen, dat er een müitair, kort nadat hij ingeënt was, gestorven is. Een paar dagen tevoren was hij nog gezond en wel bij zijn ouders te Maastricht op bezoek geweest. In een later bericht aangaande dit sterfgeval deden de daarbij betrokken autoriteiten weten, dat deze militair niet tengevolge van de inenting gestorven was.

Wij laten dit laatste bericht verder onbesproken en voor hetgeen het is, en spreken daar dus geen nader oordeel over uit. Vast staat echter, dat enkele jaren tevoren ettelijke militairen tengevolge van de inenting overleden zijn; vast staat evenzeer, dat talrijke kinderen, alsook volwassenen, als gevolg van de inenting gestorven zijn, terwijl evenzeer vaststaat, dat de inenting volstrekt niet zonder levensgevaar of gevaar voor de gezondheid is. Door de voorstanders van de inenting is erkend, dat de inenting allerlei kwalen kan veroorzaken, welke niet direct na de inenting aan de dag behoeven te treden, maar soms jaren nadien zich openbaren.

Ook al daarom achten vsdj een waarschuwend woord op zijn plaats, want Gods Woord verbiedt ons toch ten strengste om ons leven of onze gezondheid in gevaar te stellen. Wij doen dit te meer, daar ons telkens weer berichten bereiken, dat er personen en ook militairen zijn, die in de mening verkeren, dat in de militaire dienst niet aan inenting te ontkomen is, wat geenszins het geval is. Indien men principiële godsdienstige bezwaren tegen de inenting heeft, behoeft men zich in de müitaire dienst deze niet te laten welgevallen, mits men een verzoek tot de minister van Oorlog en Marine (departement Den Haag) richt, waarin men, omdat men godsdienstige principiële bezwaren tegen de inenting heeft, verzoekt om vrijsteUing van de inenting te bekomen. Heeft men dat verzoek ingediend, dan kan, zo lang de minister aangaande dat verzoek geen nadere beslissing heeft genomen, er niet één arts, welke dan ook, een militair inenten; ook niet als de beslissing van de minister, of het bericht van de rninister, dat ontheffing van de inenting bij hem aangevraagd is — wat, naar ons verstrekte berichten, meermalen geruime tijd op zich laat wachten, — nog niet bij de corpscommandant is ingekomen. Zeer aan te bevelen is, ja zelfs in vele gevallen noodzakelijk, dat men zich voorziet van een bewijs van de kerkeraad zijner gemeente, dat men wezenlijke principiële godsdienstige bezwaren tegen de inenting heeft. Is men om de één of andere oorzaak niet in de gelegenheid die verklaring van een kerkeraad te bekomen, dan kan men, indien er wezenlijk principiële godsdienstige bezwaren tegen de inenting zijn, zulk een bewijs ook bij Ds. P. Zandt, Phoenixstraat 50 te Delft, bekomen.

Zo is het dan mogelijk, dat een militair, indien er bij hem of zijn ouders principiële godsdienstige bezwaren bestaan tegen de inenting, zich in militaire dienst NIET behoeft te laten inenten. Wij hebban daarop in dit artikel nog eens nadrukkelijk attent willen maken, omdat het ons uit onderscheidene berichten gebleken is, dat er nog zijn, die daarmede niet op de hoogte Zijn, en ook al omdat het in de militaire dienst meer dan eens anders wordt voorgesteld, terwijl vvdj dit artikel ook al mede geschreven hebben, omdat er personen zijn, die menen, dat er voor de militairen een wettelijke verplichting tot inenting is voorgeschreven, en dat dit nu ook ten aanzien van de kinderen geldt. Daarin is echter niets gewijzigd. Indien men aan de oproep om voor de burgemeester te verschijnen voldoet, en daarbij volhoudt, dat men zijn kind niet wenst te laten inenten, dan kan geen enkele ouder daartoe gedwongen worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

Een plotseling sterigeval

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 november 1955

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken