Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

BUITENLANDS OVERZICHT

4 minuten leestijd

/eel vemieldenswaardigs valt er over de •ebeuitenissen in het buitenland sedert •ns laatste overz.cht niet te melden. De reschiUen tussen de Westelijke en de )ostelijke mogendheden werden op de-Lelfde vost voortgezet. Dit is niet wegrenomen door een op vriendschappelijke I óon geschreven bnef van maarschalk Joelganin aan president Eisenhower.

/at deze bnet e.gen.ijK muouut, aaar-[)ver is gesn nadere mededelmg gedaan. )aar wordt wel naar geraden en gegist, > swijl echter noch van Russische, noch mn Amerikaanse zijde een officiële verdaring betreffende de inhoud is gegeten, is daarover niets met zekerheid te sggen, dan alleen dit, dat de inhoud er Iran tot dusver geen verandering in de Stand van zaken tussen het Westen en |iet Oosten gebracht heeft. President lisenhower toch heeft op een persconfeentie gezegd, dat Amerika zijn bewape-Jiing niet mag verwaarlozen, en ook het telt, dat de autoriteiten van het commulistische blok thans in Praag in vergadeling bijeen zijn om het Oostduitse leger de communistische legermacht op te kernen, wijst er op, dat de bestaande ipanningen tussen het Westen en het )osten niet afgenomen zijn.

Vut de Praagse bijeenkomst betreft, deb heeft zonder enige twijfel ten doel om |egsnover het Noord-Atlantische verdrag en communistische legermacht te stellen. Reeds eerder vergaderde de commu-• jiistische landen daartoe te Warschau, en [hans te Praag waar ook de Oostduitse ministers aanwezig zijn. Evenals in Warschau, zorgt de Sovjet-Unie er thans ook vel voor het bewind in handen te hou-3n. Volgens het verdrag van Warschau |och staan de defensie-ministers van de anden van het verbond als gedeputeereii onder de Russische maarschalk Konlev. In zo verre is en zal er op de oonfelentie te Praag wel niets veranderd worlen, alleen dan, dat Oost-Duitsland thans wk in het verbond opgenomen wordt en lus een eigen leger is toegestaan.

> 2 verzending van Boelganins brief zal vel niet vreemd zijn aan het feit, dat de 3ritse minister-president Eden en de minster van buitenlandse zaken naar Ameika vertrokken zijn, cm met de Ameri-: aanse regering een onderhoud te heben onder meer om tot een gemeenschappelijke samenwerking in de verdediging legen de communistische rijken te gera-: en. Even vóór hun komst toch werd de )rief aan president Eisenhower ter hand jesteld. Het is volstrekt niet onmogelijk, lat in deze brief een poging is gedaan )m op een voor Amerika aanlokkelijke vijze de gemeenschappelijke samenwer-: ing te verhinderen.

l'aailijk is er ten opzichte van de vertandhouding. tussen Ocst en West niets 'eranderd. Dit kwam ook aan de dag op Ie laatste persoonferent.'e, welke presiient Eisenhower hield. Hij bepleitte ten lanzien van het Oosten een gemeenchappelijk optreden van Amerika en En-!eland, al liet hij zich niet nader uit over !e grondslag daarvan.

? ij deze gelegenheid bepleitte president ïisenhower opnieuw zijn programma van Amerikaanse steunverlening op lange ternijn aan vrije volken.

> prekende over zijn gezondheid en over iet feit, of hij zich al dan niet als presisnt herkiesbaar zou stellen, verklaarde •e president, dat hij vóór eind Februari «n definitief medisch onderzoek zou ondergaan, en op grond daarvan zou kun-'en besluiten of hij zich wel of niet canlidaat zal stellen voor een tweede ambtsermijn. Hij zei, dat zijn voornaamste pro­ bleem thans de kracht en toewijding betrof, welke hij als president van Amerika in de toekomst zou kunnen opbrengen. „Ik kan mij b.v. vandaag zeer krachtig gevoelen, maar ik weet, dat ik een man ben, die ziek is geweest".

Volgens nadere berichten hevat de brief van Boelganin een aanbod van de Sovjet-Unie om met Amenka een niet-aanvalsverdrag te sluiten, door middel van een gordel van neutrale staten tussen Oost en West.

In Engelse diplomatieke kringen, waar men nu ook over de inhoud is ingelicht, is men van oordeel, dat Eisenhower het niet-aanvalsverdrag zal afwijzen. Waar dit verdrag alleen Amer.ka en Rusland geldt, zal het in Westelijke kringen begrijpelijkerwijs allenninst bijval vinden. Doch de officiële tekst van Boelganins brief is nog niet gepubliceerd, en dus zullen wij daar thans niet nader op ingaan.

In Engeland is msn slecht te spreken over het Franse memorandum, waarin Frankrijk aan Engeland en Amerika verzoekt een verdere uitbreiding van het pact van Bagdad te voorkomen, in verband met Frankiijks moeilijke positie in het Midden-Oosten. Engeland publiceerde reeds een verklaring ter verdediging van het pact en ontkende dat andere landen tegen hun wil in het pact worden gebracht. De Franse president heeft de socialist MoUet als kabinetsformateur aangewezen. Deze heeft reeds onderhandelingen met onderscheidene personen aangeknoopt. De communisten, die er ook op hopsn één of twee ministers in het ministerie te krijgen, zullen wel niet veel kans maken. Ook over de positie van Mendes-France bestaat nog geen voldoende zekerheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 februari 1956

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 februari 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken