Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CCCXLVII.

Het is nogal opmerkelijk stil in Zeeland, ook al zijn de verkiezingen al zeer dichtbij.

Tot heden is er nog geen verkiezingslectuur, althans niet overal, verspreid door niet enige partij.

Och, het is ook niet te verwachten, dat er veel veranderingen komen en dat de meningen niet reeds gevormd zijn.

Toch is er allerminst aanleiding om maar stil te zitten. De beginselen van de S.G.P. zijn zeker nog niet overal bekend, en er heerst zeker nog veel misverstand over die beginselen.

Het is dus nodig, dat die beginselen worden bekend gemaakt. Er kan niét verwacht worden, dat daarvoor door anderen zal worden gezorgd. Eerder en zekerder zullen anderen de S.G.P. bestrijden en de beginselen in een licht stellen dat niet zuiver is, en daardoor een bekendheid geven aan die beginselen, die niet overeenkomstig de werkelijkheid is.

Het Zeeuwse volk is voorheen en naar we hopen nog, een volk geweest, dat bij Gods Woord wilde leven. Welnu, dat is ook het doel van de S.G.P,

Die partij wordt wel bestreden, dat zij het onmogelijke eist, maar nog niet is bewezen, dat haar eisen niet zijn volgens Gods Woord en wet.

Wel is, door dat te stellen, er blijk aanwezig, dat men dan toch maar naar eigen zienswijze handelen wü, en als het ware Gods wil naar zijn wü wil richten. Dat is niet vreemd. Ook in onze catechismus komt de vraag naar voren of God geen onrecht doet van de mens te eisen, wat hij ni©t doen kan. Toch is het antwoord volmondig: „Neen", want God heeft de mens goed en recht geschapen, dat hij dat doen kon". T d P J

Och, wij mensen zoeken veel vonden, wij naaien nog wat vijgebladeren aanƒ d een. Dekking geven die niet, maar wij trachten er wel achter te schuilen.

De S.G.P. heeft steeds getracht, de naakte waarheid voor te houden. De mens is getoond in zijn nietswaardigheid, als onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, maar ook het recht Gods is getoond, ook al willen velen dat recht wel naar ons menselijk denken richten.

Och, het behoeft eigenlijk niet zo naar voren te worden gebracht tegenover de lezers van „De Banier", Maar er zijn zoveel anderen.

Moet de S.G.P, het dan van de propaganda verwachten? Is het wel juist om te gaan werken? Is aan Gods zegen niet alles gelegen? Zeer zeker. Maar het „Ora et labora", het „Bidt en werkt", geldt ook nu nog.

Niet in eigen kracht; het niet verwachtende van eigen inspanning, maar ook niet lijdelijk.

Dat leert ons Gods Woord niet. Er zijn wel bijzondere gevallen waarin ons getoond wordt, dat God onmiddellijk kan werken, maar er zijn ook gevallen waarin, al is het ook, dat God toont, dat niet de eigen kracht of hoeveelheid de overwinning geeft, er toch met beleid wordt gewerkt.

Denk eens aan Gideon, Hij mocht maar weinig mensen overhouden, opdat God de eer zou bekomen van de verlossing, en het volk tot Hem zou wederkeren. Gideon mocht weten, üi de kracht Gods te mogen optrekken. Hij was nog versterkt door de droom, die hij hoorde verklaren in het vijandige leger, en toch nam hij maatregelen, toch was hij niet lijdelijk. Omsingelen, drie hopen, veel licht, ieder een fakkel, veel lawaai, ieder een kruik die hij stuk moest slaan.

Hebt u ergens gelezen, dat zulks werken van Gideon is afgekeurd?

Nu, dan mogen, ja dan moeten wij ook aan het werk.

Dat is zo nodig, inzonderheid in de tijd waarin we leven. Een tijd waarin ons volk hoe langer hoe meer vraagt naar brood en spelen, waarin het hoe langer hoe meer van God en Zijn Woord wordt afgetrokken, een tijd waarin het zinnelijke en materiële op de voorgrond treedt.

Laten wij toch niet te licht denken over de zuigkracht, die van al die zaken uitgaat. Laten wij niet vergeten verantwoordelijk te zijn. Zo gemakkelijk kunnen we de schuld op anderen werpen en menen zelf vrij uit te gaan. Maar als wij onze plicht verzaken, als wij maar lijdelijk toezien, dan maken wij schuld.

Het schijnt soms wel of de actie, het élan minder is dan vroeger. Zijn dan de beginselen het niet meer waard? Is er dan minder gevaar voor afwijken van God en Zijn Woord dan voorheen? Och, mocht er weer een ijver ontstaan, tot heü van ons volk. God maakte ons land vrij van de druk waaronder het verkeerde. Moeten wij dan maar toezien, dat het weer onder de druk komt van de machten van on-en bijgeloof?

Uw Zeeuwse Briefschrijver,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 mei 1956

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 mei 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken