Bekijk het origineel

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LECTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LECTUUR

3 minuten leestijd

Een stroom van S.G.P.-lectuur is over het land gegaan. Ver over de 200.000 stuks zijn er meer dan bij vorige verkiezingen verspreid, terwijl er ruim 350.000 stuks óf gratis aan kiesverenigingen en particulieren ter verspreiding zijn gezonden, f geheel voor rekening van het Hoofdwstuur door de PTT zijn verspreid.

Het behoeft geen betoog, dat hiermede rote bedragen zijn gemoeid. Bedelen unnen en mogen wij voor dit noodzakeijke en nuttige doel niet. Wel kuimen wij chrijven, dat de Partijkas al boven het oelaatbare is aangesproken, zodat wij og blijven uitzien naar de onontbeerlijke iften.

Overigens toont de onderstaande verantwoording wel aan, dat niet tevergeefs en beroep op de S.G.P.-vrienden is geil. Uit brieven en mededelingen bij ie giften blijkt telkens weer het hartelijk edeleven van de „kleine luyden". Zijn ook nog „grote"? ankbaar kunnen wij verantwoorden:

. N. te B. ƒ 2.-; K. V. te Y. ƒ 10.-; svereniging te E. ƒ 10.-; C.J.H, te ' f 2.50; uit collecte openb. verg. te ouderak van J. V. te N. a. d. IJ ƒ 5.-; ej. M. B. te V. ƒ 10.-; kiesvereniging e Streefkerk ƒ 5.-; J. D. te S. ƒ 10.-; W. S. te S. ƒ 5.-; Mej. N. A. d. H. te R. ƒ 2.50; J. R. te N. L. ƒ 10.-; D. v. P. te Z. ƒ 5.- en aangetekende brief uit H. ƒ 20.-; Wed. A.A. te A. ƒ 1.-; A.V. te A.a.d.R. ƒ 5.-; Mej. CV. te A. ƒ 10.-; de K.V. te Oudemirdum ƒ 50.-; R.L. te Z. ƒ 10.-; T. te O. ƒ 10.-; D.H. te E. ƒ 5.-; N.N. te O. ƒ 25.-; via Prof. Wisse ƒ 12.50; G.V. te S. ƒ 10.-; C.W.O. te S. ƒ 10.-.

Enige kiesverenigingen konden geen verkiezingslectuur verspreiden, reden waarom het Hoofdbestuur in die plaatsen huis-aan-huis heeft doen verspreiden. Wij vermoeden, dat er daar uit de kas wel wat in de gemaakte kosten bijgedragen kan worden. Zo mogehjk zullen wij nog gaarne een gift van deze kiesverenigingen ontvangen.

In verband met de grote uitgaven verzoeken wij de penningmeesters der kiesverenigingen de facturen voor geleverde verkiezingslectuur zo spoedig mogelijk aan de N.V. „De Banier" te willen betalen.

Correspondentie. De heer P. te Z. Die brochures zijn u inmiddels door de N.V. „De Banier" toegezonden.

Mej. V. te A. Ook voor hetgeen u hebt gevraagd, zal „De Banier" zorgen. Onbekende te H. Hartelijk dank voor uw bemoedigend schrijven. Over dat onderwerp wordt binnenkort in „De Banier" geschreven.

N.N. te G. Beide giften zijn de betrokkene ter hand gesteld. Ec had nooit kunnen denken, dat mijn bemiddeling ock voor zulke giften zou gevraagd worden, U begrijpt, dat uw brief zeer opmerkelijk voor mij was. Als geen mens er de hand in heeft, gaat het vanzelf en komt het altijd precies op zijn plaats. Hartelijk dank!

W. JANSEN

De Partijpenningmeester,

Rotterdam, De Sav. Lohmanlaan 85b Giro 119560

VERANTWOORDING

Prof. G. Wisse verzoekt ons mede te delen, dat hij van een onbekende persoon ƒ 12.50 voor Spanje en ƒ 12.50 voor de S.G.P. heeft ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1956

De Banier | 8 Pagina's

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LECTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken