Bekijk het origineel

De militairen en het reizen op Zondag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De militairen en het reizen op Zondag

3 minuten leestijd

Jaren achtereen hebben de afgevaardigden van de S.G.P. in de Tweede Kamer er op aangedrongen en verzocht, dat de mihtairen des Maandagsmorgens met de eerste reisgelegeriheid naar hun garnizoenen zouden kunnen terugkeren. Eerst bij de C.H. minister van Oorlog en Marine Scbökking, en later bij minister Staf, eveneens van Christelijk-Historischen huize. 'Doch telkens ontvingen zij een teleurstellend antwoord van deze ministers. Het argument, waarmede het verzoek van de Kamerleden van de S.G.P. afgewezen werd, was telkenmale, dat de dienstbelangen zulks niet toeUeten, ofschoon er tal van militairen onder wie zelfs hooggeplaatsten, waren, die van oordeel waren, dat de dienstbelangen dit wel toelieten, daar de dienst der militairen wel zo 'geregeld kon worden, dat dit zonder enige schade voor de dienst kon geschieden; maar de beide ministers bleven hardnekkig op hun sitandpunt staan. Wat in deze wel hoogst bevreemdend was, daar van ministers van C.H. beginsel verwacht mocht worden, dat de heiliging van en de rust op des Heeren dag, waar in deze het geval van noodzaak totaal was uitgesloten, door hen behartigd en bevorderd zou worden.

In heit voorjaar van dit jaar heeft een oommisise, samengestC'ld uit leden van ondersdheidene kerken, onder meer ook daarop aangedrongen bij de minister van Oorlog en Marine, Ir. Staf, dat hij een terugkeer der militaü-en op Maandag-' morgen zou mo'gelijk maken. De minister zegde deze commissie toe 'dit te zullen overwegen. Tot 'dusver is het bij oversvegen 'gebleven.

De deputaten van de Gereformeerde Gemeenten hébben kort geleden ook een verzoek in soortgelijke geest tot minister Staf gericht. Hun is geantwoord, dat de minister maatregelen zou treffen, dat de militairen, die in de vooropleiding waren, gele'genliedd geboden zou worden om althans enige malen gedurende die tijd des Maandagsmorgens naar hun garnizoenen te kunnen terugkeren. Doch in dat antwoord werd niet gezegd wanneer die maatregel door de minister genomen zou worden, en ook niet hoe dikwijls dan de militairen gelegenheid gegeven 250u worden om des Maandagsmorgens naar de garnizoenen terug te keren.

Het is in het belang van deze alleszins gewichtige zaak te hopen, dat de gestadige druppel de steen zal uithollen. Doch zal er van 'de overwegingen en de toegezegde maatregel van minister Staf nog iets terecht komen, dan is het niet wenselijk, dat het nemen daarvan nog lange tijd op zidh laat wachten. Het behoort toch altijd tot de mogelijkheden, dat Ir. Staf niet als minister van Oorlog en Marine in het nieuwe kabinet zal terugkeren en dat hij alsdan niet meer bevoegd zal zijn om enige maatregel ten uitvoer te brengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1956

De Banier | 8 Pagina's

De militairen en het reizen op Zondag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 augustus 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken