Bekijk het origineel

De kabinetsformatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De kabinetsformatie

4 minuten leestijd

Professor de Gaay Fortman heeft trots al zijn betoonde ijver, waarbij Gods dag zondig door hem misbruikt werd, als informateur het bijltje ex bij moeten neerleggen.

Zo hebben wij het dan beleefd, dat na ruim drie maanden bij de opening van de Staten-Generaal er nog geen ministerie gevormd was en het demissionaire kabinet in de Ridderzaal bij die plechtigheid recht tegenover de Koningin gezeten was.

Algemeen is men het er in de pers over eens, dat het verloop van de kabinetsformatie een sprekend getuigenis is van politieke armoede. Dit is een harde, maar ware terechtwijzing voor de vijf Kamerfracties, die debet staan aan dit zo jammerlijk verloop. De leidsHeden van deze fracties beroemen zich er bij elke gelegenheid te pas en te onpas op, dat hun partijen die der progressiviteit, die van de vooruitgang zijn. En ziet waar die progressiviteit hen nu gebracht heeft! In trein, tram en bus, in kapperszaken en waar al niet, kan men de mensen hun hevige verontwaardiging er over horen uitspreken, dat door het gekrakeel over louter partijbelangen het een schandaal is, dat er nu zoveel maanden nog geen ministerie is gevormd kunnen worden. Het is inderdaad een schandaal, dat geheel op de rekening van de partijen van de progressiviteit staat. De door hen uit de hoogte als ouderwets en achterlijk uitgekreten partij, de S.G.P., heeft daar part noch deel aan.

Men kan hierbij ook tevens zien, hoe die vijf partijen, welke zich zo verheffen op hun democratische beginselen, maling hebben aan de democratie, wanneer deze niet strookt met hun partijbelangen. Heel dat loven en bieden, heel die infame touwtrekkerij, waarmede deze partijen zich nu al drie maanden laag bezig gehouden hebben, toont wel duidelijk, dat democratie voor hen een mooie vlag is, welke de lading moet dekken, een soort van schijnvertoning, waarmede men vele kiezers als het ware betovert, doch dat, als het om de partijbelangen gaat, de democratie door hen aan de kapstok wordt gehangen.

Het falen van professor de Gaay Fortman heeft bovendien geen geringe teleurstelling onder de Anti-Revolutionnairen verwekt. Onder hen hadden blijkbaar talrijken er op gehoopt, dat het door professor de Gaay Fortman in het leven te roepen ministerie het herstel van de oude zogenaamde christelijke coalitie in zich zou hebben, of althans een eerste belangrijke schrede tot het herstel daarvan zou zijn. Deze personen verlangen nog altijd naar die coalitie terug, waaronder er ook niet weinigen zijn, die zulks verlangen om de baantjes en andere uitwendige voordelen, welke de A.R. eertijds door toedoen van de coalitie in de schoot geworpen werden, gelijk de Israëlieten in de woestijn terugverlangden naar de vleespotten van Egypte. Deze lieden wüden het de Rooms-Katho-Üeke iStaatspartij gaarne vergeven, dat zij de coalitie met de A.R. destijds verbroken heeft en hen als afgedankte soldeniers aan de dijk heeft gezet. Het herstel van de coalitie met Rome ging hen zo nauw aan het hart, dat zij de zo smadelijke behandeling van de Anti-'Revolutionnairen door de Rooms-Katholieke Staatspartij gaarne wilden vergeten, en ook zelfs even gaarne aan de r.k. vsalden vergeven, indien zij althans nu weder genadig door de K.V.P. in coalitie-verband zouden worden opgenomen, ook al beliepen zij de vrij grote kans, dat zij ten tweeden male als aftandse paarden buiten dienst zouden worden gesteld.

Het is echter niet aan professor de Gaay Fortman mogen gelukken een door de A.R. zo vurig begeerd kabinet samen te stellen. Als de hoofdschuldigen van de mislukking daarvan zijn door een groot deel van de A.R. pers enkele vooraanstaande C.H. aan de kaak gesteld. Het is in het bijzonder de demissionaire minister van Oorlog en Marine, Ir. Staf, en ook, zij het in mindere mate, de C.H. Kamerleden, die het met hem eens waren en hem gesteund hebben, die over zijn houding in menig artikel in de A.R. pers danig de mantel is uitgeveegd.

Het Tweede KamerHd Dr. J. J. M. Schmal heeft naar aanleiding daarvan een artikel in het nummer van het dagblad „De Telegraaf" van Donderdag 20 September doen verschijnen. Dit artikel draagt een tweeledig opschrift. Het eerste luidt:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1956

De Banier | 8 Pagina's

De kabinetsformatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 september 1956

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken