Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten!

Ditmaal kunnen wii weer eens melding maken van het toetreden van een tweetal nieuwe nichten, namelijk Hannie Mtdjaars te Goes en Aafje van Sittert te Echteld. Wij roepen beiden een hartelijk welkom toe en hopen, dat ze bij leven en welzijn nog vele jaren zullen blijven meedoen met het oplossen der raadsels en het inzenden der oplossingen. Op 'n vraag van Aagje zij geantwoord, dat er helemaal geen bezwaar tegen is als huisgenoten bij het oplossen wat helpen, daar ze het zo moet leren. Thans laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 475

Jongeren:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Mattheüs, het eerste hoofdstuk. a. Ga heen en zet u in de laatste plaats. b. En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden. e. Gij zult de Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken. d. Paulus schudde zijn klederen af en zeide: Uw bloed zij op uw hoofd. e. De naam der ster wordt genaamd Alsem. f. Uw naam zal voortaan niet Jakob heten. g. In Jesaja 7 : 14 wordt de geboorte van de Heere Jezus aangekondigd, waarbij Hem de naam gegeven wordt van Immanuël.

2. Een tekstgedeelte uit Mattheüs bestaat uit 30 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is: 3 14 13 4 18 27 is de naam van een hogepriester ten tijde van koning Joas, kleinzoon van Athalia. 1 17 9 15 19 is de naam van de stad, waarvan Paulus gezegd heeft, dat hij er t»gen de beesten gevochten heeft. 28 6 7 11 30 26 is een andere naam voor Rehabeam (zie Mattheüs). 10 24 22 is een werktuig om het koren te zuiveren. 21 20 16 12 betekent: het zal waar en zeker zijn. 23 29 25 is een orgaan van een vis. 5 8 is een gewicht (afkorting). 2 moet geraden worden.

3. Noem de naam van: a. Eén der twee landen, welke Paulus en Timotheüs doorreisden voordat hun door de Heilige Geest verhinderd werd het Woord in Azië te spreken (Handelingen). b. Het werelddeel, waarin het eerste mensenpaar uit de hand Gods voortgebracht is. c. Een kamerling van de koning, die Jacobus, de broeder Van Johannes, met het zwaard liet doden {Handelingen). d. Een afgod, door Stéfanus genoemd in zijn toespraak voor de Joodse raad. e. Een goddeloze koningin over Israël. f. Hiskia, zoals hij in Mattheüs voorkomt. g. De vader van Noach. Welke naam vormen de eerste letters van de boven gevraagde namen?

Ouderen:

1. Een tskstgedee^.td uit Lukas bestaat uit £', letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 78 54 63 68 is een kleur. 22 7 64 is gelijk 53 34 5 is gelijk 46 49 62 is gelijk 14 82 57 is een kleur. 26 90 18 23 38 is een kleur. 39 44 52 93 is een kleur. 72 71 16 75 is een metaal. 65 85 76 16 51 is de naam van de koning, die de burg Sion op de Jebusieten veroverde. 89 67 58 25 66 73 is een handeling, waarbij verdeling plaats heeft door middel van een scherp voorwerp. 42 19 86 24 is een soort boom. 9 41 81 is ook een soort boom. 70 77 21 55 48 88 17 is één der boeken van Mozes. 32 92 83 91 59 is gelijk aan 6 1 35 69 50 is de naam van een kleinzoon van Seth. 60 2 47 11 is de naam van de stamvader van een geslacht van reuzen ten tijde van Jozua. 37 87 43 20 31 74 8 betekent: het aan boord klampen en beklimmen van een schip. 33 80 40 56 79 69 13 36 betekent: omstandigheid. 28 29 4 12 61 is een hard voorwerp. 3 10 84 is een omheining. 27 30 45 is een getal. D

2. Door een andere rangschikking der letters van LIBRAGE kan men een naam krijgen, die in het Nieuwe Testament voorkomt.

3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen esn tekstgedeelte vormen uit Je. saja, voorkomend tussen het zesde| en elfde hoofdstuk. a. Want gij zult gedenken, dat gjjj een dienstknecht in Egypteland weest zijt. b. En zij allen zullen als een kleedi verouden. a c. Heere, kom af eer mijn kind sterfti d. De Joden zeiden tot degene, die! genezen was: Het is u niet geoorloofd het beddeke te dragen. e. Zij gaven zich eerst aan de Heere; en daarna aan ons. f. De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust, '* g. Zult Gij een gedreven blad verbrijzelen? h. Een wijs zoon zal de vader verblij. den. i. Een bedriegelijke weegschaal is Heere een gruwel. j. Laat ons dan elkander niet mee oordelen. k. Bidt en u zal gegeven word' zoekt en gij zult vinden.

De oplossingen dezer raadsels mogen iios NIET ingezonden worden.

OOM KOOi

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1957

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 januari 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken