Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

LANDELIJK VERBAND VAN STUDIEVERENIGINGEN

In aansluiting op het elders in dit blad geplaatste bericht volgt hier nog de agenda der jaarvergadering. 1. Opening. 2. Rede door de voorzitter Ds. P. J. Dorsman van Staphorst. 3. Notulen. 4. Ingekomen stukken. 5. Jaarverslag secretaris. 6. Jaarverslag secretaris Ds. Kersten en Ds. Zandtserie. 7. Jaarverslag penningmeester. 8. Bestuursverkiezing. 9. Pauze (tijdens de pauze inning contributie). 10. Rondvraag. 11. Rede van dhr P. Kuijt, Hoofd der Kweekschool „De Driestar" te Gouda. 12. Sluiting.

FRIESLAND

De Prov. Vergadering voor de afdelingen in Friesland zal gehouden worden op D.V. Woensdag 2.3 Januari 1957 a.s. in Hotel de Klanderij, aanvang des avonds half acht. Na de pauze hoopt de heer Burgemeester D. Kodde van Zoutelande een rede te houden, over het onderwerp: Eist de S.G.P. het onmogelijke? We rekenen als altijd op een goede opkomst van de leden.

STATENKRING DELFT

De Jaarvergadring wordt gehouden D.V. Zaterdagmiddag 26 Jan. 1957 te Delft. Kerkgebouw der Ger. Gem., Oosteinde 175, aanvang 3.15 uur n.m. ledere K.V. zende 2 afgevaardigden. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het belang van deze samenkomst zal niemand ontgaan.

Tot en met 21 Jan. worden vragen en voorsteuen van ae Jaesverenigiagen m- gewacht bij K. Ghr. Hoekstein, secr., Dennelaan 37, Rijswijk, Z.H., Telefoon K 1700-119581.

STATENKRING WALCHEREN

Jaarvergadering D.V. Zaterdag 19 Jan. a.s. te 2.30 uur in de bovenzaal Segeerstraat, Middelburg. De agenda vermeldt o.a. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn: Voorzitter Burg. Kodde en Penningm. vr. de Ridder, beiden herkiesbaar, en één vacature wegens bedanken van vr. Jobse. Tweetal hiervoor zijn vr. J. Schot en vr. Adelaar. Elke kiesvereniging waarvan niemand in bestuur Statenkring zit, mag 3 stemgerechtigden afvaardigen. Andere ver. 2 afgevaardigden. Elk lid mag deze vergadering bijwonen. De voorzitter houdt een inleiding over de Algemene Ouderdomswet.

C. J. Janse, Secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 januari 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken