Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

3 minuten leestijd

In het buitenland is sedert ons laatste overzicht weinig belangrijks voorgevallen, zodat ons overzicht deze keer kort kan zijn.

Het huis van afgevaardigden heeft met grote rneerderheid — 335 tegen 61 stemmen — president Eisenhower de bevoegdheid verleend om zijn leer voor het Midden-Oosten in toepassing te brengen. De president is hierbij dan de bevoegdheid verleend de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten te gebruiken tegen communistische agressie, en een bedrag van ƒ 760 milHoen voor economische hulp aan de landen in het Midden-Oosten te besteden. Vrijwel terzelfder tijd dat het huis van afgevaardigden deze beshssing nam, zeide president Eisenhower zijn goedkeuring te hechten aan de poHtiek, welke de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dulles, had gevoerd.

Koning Saoed van Saoedi-Arabië is door de Amerikaanse bevolking uiterst koel ontvangen bij zijn bezoek aan Amerika. Zelfs de burgemeester van New York heeft tegenover koning Saoed de beleefdheid in het geheel niet in acht genomen. Hij wilde hem niet eens ontvangen. Dit was begrijpelijk niet naar de zin van de Amerikaanse regering. Zo is het ook te verstaan, dat de ontvangst van de koning te Washington heel wat hartelijker was dan welke hem in New York is ten deel gevallen.

Bij zijn aankomst op het vliegveld te Washington was president Eisenhower in eigen persoon aanwezig. Zich met een welkomstwoord tot de koning richtend, zeide hij onder meer: „Uwe Majesteit, ik heet u namens het Amerikaanse volk hartelijk welkom in de Verenigde Staten. Wij erkennen in u een groot leider van de Arabische volken en de beschermer van de door de Islam geheiligde steden". Daarop antwoordde de koning via een tolk, dat de vriendschap tussen Amerika en de Arabische staten op een basis van wederzijds belang vestigd kon worden. Woorden, die bij è Amerikaanse regering stellig in goedt aarde zijn gevallen, want zij streeft ei naar, zelfs met veronachtzaming en ad teruitstelling van de Westerse boni noten, de vriendschap van de Arabisck volken te bekomen. De ontvangst op het vliegveld, waarop koning Saoed met bijzondere eerbewij. zen ontvangen werd, legde van het Amerikaanse streven getuigenis af. In een open rijtuig, voorafgegaan vele agenten op met groen-witte getjes versierde motoren, reden Saoed «i de president vervolgens Washington bin. nen, waarbij langs de gehele weg de auto omgeven werd door Amerikaanse detec' tives en de lijfwachten van de koning. Voorts heeft er sedert ons vorige over. zicht geschreven werd een samenkomsl van ministers in de buurt van Brussel het kasteel „Hertoginnedal" plaats gehad om tot een gemeenschappelijl markt in Europa te komen. Men is hit op die bijeenkomst niet eens kunnen worden. De Nederlandse vertegenwoof diger wordt er van beschuldigd daar roei in het eten te hebben geworpen. Van lii zijde van onze regering is daartegen aan gevoerd, dat dit een eenzijdige voorsteJ ling van deze zaak is, daar men zulii evenzeer aan de Fransen had ten kunnen leggen. De Belgische minisfa Spaak, die voorzitter van deze bijee» komst was, probeert thans overeensten ming te bereiken. Hij is van oordeel, & hem dit bij zijn bezoek aan onze regeról zal gelukken, zelfs nog vóór Maan Februari. Dewijl ons omtrent deze aai gelegenheid thans niet de nodige vooi lichting en gegevens ter beschiWdnl staan, oordelen wij het beter om daa over thans niet nader te handelen, mal de loop der gebeurtenissen af te wad ten, dewijl wij er dan beter over zi kunnen oordelen. Verder is er in het buitenland niets • heel weinig voorgevallen, dat een bijzo» dere vermelding of bespreking vereis Ook ten aanzien daarvan wensen wij ^ afwachtende houding aan te nemen, o' wijl zo nodig daarover D.V. in een vogend overzicht gehandeld kan wordes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1957

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken