Bekijk het origineel

De rede van de Jaarvergadering van de S.G.P.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De rede van de Jaarvergadering van de S.G.P.

2 minuten leestijd

K De rede, welke Ds, Zandt op de jaarver. gadering hield en welke tegen de prijs van 35 centen verkrijgbaar was gesteld, is ge'heel uitverkocht. Omstreeks 2.OO0 exemplaren zijn spoedig, vrijwel reeds op de jaarvergadering zelf, enkele uitgezonderd, gekocht geworden. Dit heeft echter niet in, dat deze rede niet meer te bekomen zou zijn. Zoals reeds na het uitspreken van de rede van de vergadering werd medegedeeld, zal er esn goedkopere uitgave van de rede plaats vinden, en wel tegen de spotgoed­ •L kope prijs van zes centen. Ook van dis uitgave is er reeds een groot aantal exem. plareri besteld om onder ons volk verspreid te worden.

Dat is een verheugend feit. Het toont aan, dat er onder de S.G.P.-ers nog wel een grote genegenheid bestaat om er aan mede te werken, dat aan d"e begin.< ieleii der S.G.P. onder ons volk meer bekendheid gegeven zal worden en dat zij daar ook meer ingang onder zullen vinden. En voor dat doel leent de rede zich zeer goed. Deze beginselen zijn daarin helder en klaar uiteengezet. Benevens dat zijn er tal van actuele onderwerpen in behandeld. Bovendien behoeft de prijs, waartegen deze rede bij de Drukkerij „De |O Banier", postbus 2019 te Utrecht, ver­ M krijgbaar is gesteld, voor niemand enig bezwaar op te leveren. Voor zes centen kan men er reeds een exemplaar bekomen, en voor zes gulden zelfs 100 stuks, Nu is het wel van belang, dat men, ook al om extra onkosten te voorkomen, spoedig bestelt. Men kan ook spoedig de bestelde exemplaren ontvangen, want met het drukken van de goedkope uitgave is op de drukkerij „De Banier" reeds een aanvang gemaakt.

Moge bovenal de Heere Zijn zegen willen verbinden aan de verspreiding en het lezen van deze rede! Een rede, waarhij tot uitgangspunt gekozen is en ook tot middelpunt van heel de rede gemaakt en gehouden is het woord van de Heere Jezus Christus (Johannes 17 : 17): „Uw Woord is de waarheid", terwijl de rede tot titel draagt: „De enige waarborg voor het welvaren van ons volk".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1957

De Banier | 8 Pagina's

De rede van de Jaarvergadering van de S.G.P.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 februari 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken