Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

GIFTEN VOOR VERSPREIDING VAN LECTUUR

Zowel op de Algemene Vergadering j in „De Banier" zijn mededehngen g; daan avei het voornemen van het Hoofj bestuur om in jaren, waarin geen verl zingen voor de Tweede Kamer wordeJ gehouden, op groter schaal dan voor] propagandalectuur te doen verspreidci Om dit doel te benaderen, zou de lectuui nog goedkoper dan voorheen ter besciil king van de kiesverenigingen kunnei worden gesteld en/of in bepaalde ken of plaatsen gratis kunnen worda verspreid. Een ruim arbeidsveld hgt 1 voor ons. De grens van deze activitei" wordt echter bepaald door de financiën zoals ook werd opgemerkt in ons verslag, waarin tevens het onontbeerlijlj van giften voor dit doel werd betoogd, Onder de invloed van het belang do Tweede Kamerverkiezingen werd doe de S.G.P.-vrienden in 1956 in totaal ruii ƒ 1250.— aan giften overgemaakt. Dii belang is er dit jaar wel niet, maar eva groot blijft het belang van lectuurvei' spreiding met het oog op de nog alöji heersende onwetendheid of misvattijj van de beginselen en de praktijk dsl S.G.P. De ernst van de tijd en de M( tot de beginselen mochten de leden ( vrienden der Partij er toe brengen de zaak naar vermogen te blijven steuneil Dan zou het zeker mogelijk zijn, dat èl giften ook dit jaar een groot bedrag opl brengen. Een voorbeeld, dat tot opwell king kan strekken, zou de ons onhekenèl weduwe kunnen zijn, die ons in de veil kiezingstijd wekelijks een gulden t» zond, wat voor haar wellicht een offei was.

Vorig jaar konden wij heel wat veraiil; woordingen van door ons ontvangen giften in ons Partijblad plaatsen. Hoewel Ds. Zandt meerdere malen ova] deze aangelegenheid heeft geschrevei meenden wij, waar ook thans weer giftci door ons werden ontvangen, deze rej aan onze eerste verantwoording te la voorafgaan, gedachtig aan het spreetj WO01-& : De gestadige drop holt de ste Bovendien is vorig jaar en ook nu wea gebleken, dat er vrienden zijn, die lel gemakkelijker vinden te gireren. Welnu, desgewenst kan van de girorekning van de Partij, No. 11.95, 60, gebiui| worden gemaakt. De adressering van tó giroformulier dient uitsluitend te luidei; Penningmeester Staatkundig Gerefoimeerde Partij, p/a De Savornin Lolimaï laan 85b, Rotterdam-N. In het strooltji| met „bij" vermelden: „Voor verspreidii lectuur".

Vanzelfsprekend blijft Ds. Zandt gaarni giften ontvangen, terwijl ook hoofdbestuursleden hun bemiddeling zul' len geven.

Met hartelijke dank kunnen wij de volgende giften verantwoorden: ƒ 5.— van kiesvereniging te N.; ƒ 10. van N.N, door bemiddeling van D' - Dorsman; ƒ 25, — van N, N, te X

CONTRIBUTIE AAN HET HOOFDBESTUUR

Enkele penningmeesters betaalden » contributie voor 1957 tegen het oude rief van 25 cent per lid. Teneinde coirespondentie hierover te voorkomei brengen wij nogmaals onder de aandaclf van alle penningmeesters, dat deze ci tributie met ingang van dit jaar 50 ci per lid bedraagt.

De Partijpenningmeester'

W, JANSEN

Rotterdam N., De Sav, Lohmanlaan f Telefoon 88477

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken