Bekijk het origineel

Een chaos

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een chaos

4 minuten leestijd

De Indonesiërs, die gezegd hebben, dat alles in Indonesië op roUetjes zou lopen en Indonesië een heerlijke toekomst tegemoet zou gaan als het maar eenmaal souverein verklaard was, en de tallozen, die daaraan in en buiten Nederland geloof hebben geslagen, moeten eigenlijk wel perplex staan over de huidige gang van zaken in dat land. Het is daarin toch een chaos van je welste. Omkoperij en allerlei dieverijen en het bedrijven van nog al zo veel meer ongerechtigheden zijn er niet alleen aan.de orde van de dag, maar ook heerst er op allerlei gebied een ware anarchie. Zelfs is het zo ver gekomen, dat er geruchten in Djakarta lopen, dat er een poging gedaan is om Soekarno af te zetten en Mohammed Hatta te ontvoeren. Deze geruchten zijn van drieërlei kant medegedeeld. Het blad „Beriba Indonesia" ontleende het bericht over de ontvoering van Mohammed Hatta aan kringen in de omgeving van de centrale recherche. De commissaris van deze tak van dienst, Moejono, door de pers daarover ondervraagd, zei: „Ik weet het niet, ik ben niet bereid er iets over te zeggen". Hij voegde hier­

aan alleen toe, dat hij de hoofdredacteu van de „Beriba Indonesia" op zijn kantoor zou ontbieden om hem te viagei hoe hij aan dat bericht is gekomen. Hj' kan nog heel wat meer vragen en oi zoeken, want, zoals tevoren gezegd A van drieërlei kant zijn deze geructo in de wereld gekomen. Pamfletten nii de ondertekening: „de 1945 generatie en telegrammen van een handelsconespondent aan een firma te Singapore ben hetzelfde vermeld en wereldkuiiiï! gemaakt.

Met dat al verkeert mën in Indonesü nog betrekkelijk in het duister over de mededehngen. Mohammed Hatta z( weigert daaromtrent nadere inlichtingf' te verstrekken. De commissaris van * centrale recherche weigerde de geni* ten te ontkennen, noch te bevestigen. ^ procureur-generaal heeft zich er aan g' zet en is er nog mede bezig om daarna' een onderzoek in te stellen. Een ministerie, hoewel onder * gegeven omstandigheden brood- *• broodnodig, is nog steeds niet gevorffl' kunnen worden. Formateur Soewdrjo, 4* reeds verklaard had het bijltje er bij" •uilen neerleggen, heeft toch zijn pogin- 'en maar weer voortgezet. Maar zijn 'ans van slagen is stelhg niet groot. Hij indt zich hierbij tussen twee vuren ge- Jaatst. De communisten staan er op in st ministerie opgenomen te worden. De 'o sterke communistische vakbond „Sob- '' heeft met een algemene staking geeigd als wel de Masjoemi en niet de tnmunisten in het te vormen kabinet orden opgenomen. ierbij komt nog, dat het geschil tussen ,oekarno en Mohammed Hatta nog teeds niet opgelost is. De kolonels, rejllen en getrouwen hebben zich gezalenlijk verenigd, dat zij de eis gesteld bben, dat de „twee-eenheid" tussen lekarno en Hatta hersteld moet worden ini Indonesië van een ontbinding te redlen. Zes dagen is er door hen vergaderd wat er op wijst hoe z-eer het in Indosië thans spant — om tot dit besluit komen. Onmiddellijk na afloop van eze vergadering bracht de stafchef van et leger, generaal-majoor Nasoetion, een •zoek aan de vroegere vice-president „ohammed Hatta, die later dit besluit an de pers heeft bekend gemaakt. • ^ Sumatra di-eigt een staking uit te breii als Hatta niet in het kabinet wordt igenomen. Uit Padang wordt gemeld, fat zowel het adatcongres, waaraan door jertegenwoordigers uit geheel Sumatra ordt deelgenomen, als het congres van ilamietische godsdienstleraren, de voor- :ellen van Soekarno tot redding van de :aat heeft verworpen, lo heerst er dan in Indonesië thans zulk in grote onenigheid en verdeeldheid, iat er een zekere staat van anarchie eerst.... en men daar wel héél ver af van die heerlijke toekomst, welke men ach gedacht had en in allerlei toonaarlen voorspeld heeft. Volgens de laatste lerichten heeft president Soekarno zijn dracht aan de kabinetsformateur Soeiijo gewijzigd en hem thans belast met [e vorming van een kabinet van deskunigen, dat krachtig en juist kan optreden een nationale raad zal moeten vormen overeenstemming met de opvatting van ;m. Ook Mohammed Hatta, die Soekar- ) bij verschillende gelegenheden zijn iend heeft genoemd, diende in het kainet opgenomen te worden. Of daarede de zo hoog geklommen crisis zal gelost zijn, valt te betwijfelen. De voge week toch had de kabinetsformateur jewirjo gezegd Hatta te willen belasn met de leiding van een staatsplanad, waarop Hatta antwoordde, dat Inonesië een eerhjke en kundige regering oet hebben om de huidige problemen It oplossing te brengen, en geen super- :günisaties als een nationale raad en aatsplanraad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

Een chaos

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken