Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

STATENKRING EDE

Onlangs hield bovengenoemde Statenkring haar jaarvergadering te Lunteren. De voorzitter, de heer Doeleman uit Wageningen, opent de vergadering met het laten zingen van Psalm 119 : 3 en gebed. Hij leest vervolgens Hebr. 12 en spreekt een kort inleidend woord. De secretaris leest de notulen en brengt daarna het jaarverslag uit, waaraan hij een korte inleiding verbindt over enkele belangrijke voorvallen van het afgeU jaar. Nadat de penningmeester verslag JK uitgebracht en bestuursverkiezing is houden, krijgt de heer A. van Dijke v; Lunteren het woord, die een reteij houdt over: „Staatkundig Gereformeerd' Spreker begint met op te merken, naam, die een partij kiest, ook dient beantwoorden aan haar beginselen, gedrukt in program en statuten, andf is de naam onnut. De naam "Staatkundig" duidt aan, de partij zich op staatkundig terrein weegt; zij is derhalve niet kerkelijk zet haar deuren wijd open voor iederf die het oprecht met deze beginselen is.

De naam Anti-Revolutionnaire Partij U helst geen afzonderlijk beginsel, daar christelijke partijen anti-revolutioni behoren te zijn. De A.R.P. staat eek beginselen voor, die in wezen louter volutionnair zijn. De C.H.U. is in haar uitleving niet de historie getrouw, daar zij o.m. s geeft aan het zenden van een oe; naar de paus. Alleen de S.G.P. staat onvoorwaardelj gebondenheid aan Gods Woord overeenkomstig het onverminkte ari 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. Rome huldigt de leer der twee zwaiden, namelijk het geestelijk en liet iti reldlijk zwaard. De paus voert het telijk zwaard, waaraan het wen onderworpen moet zijn. Hoe ver dat pauselijk gezag wel gü kan, kunnen wij uit de historie zien.! naar Hendrik IV in Canossa, en niet minst als we letten op de stromen blo die vergoten zijn in de dagen der loofsvervolging. Hoe is het dan mogelijk, dat ecu a noemende christelijke partij Rome ai de macht helpt? Dit zijn bastaaidzoi der Reformatie. De S.G.P. wil handhaving van het» verkorte artikel 36 der N.G.B, en w« geen coalitie aan te gaan met Roi welks paus in pracht en praal leeft, schrille tegenstelling met de Zoon Gfl Die op aarde niet had om het hoofd neer te leggen. De S.G.P. komt voorts op voor de lie ging van Gods Naam en dag, en 1 dientengevolge ook niet samengaan i de linkse partijen, zoals de Partij van Arbeid, welke een humanistisch stai punt inneemt, waarbij de mens op troon wordt gezet en alles om de me draait.

De S.G.P. echter wenst haa'r beginsel niet op te offeren aan de geest des Hji maar een ieder, die het met haar bej selen eens is, op te roepen om schoiii aan schouder te staan en het ons vi toe te roepen met de profeet Hag! , , Stelt uw hart op uw wegen". Dan: er nog hoop zijn, als ons volk tot kwam, want wat bij ons onmogelijlt " is bij God wel mogelijk. « De voorzitter dankt de heer van Dij j voor zijn degelijke inleiding en verzof de heer v. d. Beek uit Arnhem deze« gadering te sluiten met dankgebed, dat vooraf nog is gezongen Psalm 25 l

G. v. d. BRUINHORST.s»

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 maart 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken