Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

KATWIJK AAN ZEE

Onder grote belangstelling hield de kiesvereniging alhier haar jaarvergadering. Na opening door de voorzitter, de heer J. H. van Neerbos, werd gezongen Ps. 89 : 4 en gelezen Ps. iiö, «jjjj, gebed.

Daarna riep de voorzitter de aanwe? ; gen een hartelijk welkom toe, inzonder. heid ons raadslid D. v. d. Mare], o», vervolgens een kort openingswoord jj spreken, waarbij hij onder meer in her. innering bracht het heengaan van (It vrienden C. v. d. Mei] en Jac. Pelsma. Naar aanleiding hiervan wees de voor. zitter op de noodzakelijkheid er van om tussen wieg en graf verzoening tj vinden met een drieënig Verbondsgoi Notulen en jaarverslagen werden ondei dank goedgekeurd. De aftredende bestuursleden werden herkozen en wegens uitbreiding van he!^ bestuur werd J. v. d. Marel met mea. derheid van stemmen gekozen. Hierna leverde de voorzitter een inlej.^ ding over; „Verleden — Heden - Toekomst".. Voor ons mensen is er een verleden, maar bij God een eeuwig heden. Bij OBI een verleden in de volkerengeschiedenisl en in de geschiedenis van Gods kerk; en van ons vaderland zoals de eerste bewoners, de Batavieren, die voor hout et steen bogen. Van de verroomsing van onze voorgeslachten, maar ook van het planten van de banier des kruises tei tijde der Hervorming. O, wat bijzonder verleden heeft ons volk; denk aan de bloedgetuigen op de brandstapels, die te midden der vlam.' men getuigenis gaven van de vrije «(• naderoem, die zij in Christus deelachtij, waren. Maar ook een droevig verleden, ' hoe die vrije genadeleer is bestreden ei verdonkerd door allerlei vonden. En het heden? Wat een diep verval allerwege. En wat diep treurig, dat meninl de Tweede Kamer de afgevaardigden der. S.G.P. bij gewichtige principiële onderwerpen alleen laat staan. De jeugd wordt opgeleid en gaat op in sport e»! spel, hoewel afstammend van een voorgeslacht, dat er werk van maakte om de! jeugd door middel van de huisgodsdienst op te leiden in de vreze Gods En ook de kerk vertoont een ontzaglijk diep verval, waar de aloude leer dei Waarheid meer en meer verzaakt wordt' De toekomst is dan ook zeer donker; een volk dat zich ontkerstent, heeft dt zwaarste oordelen te wachten. De wetenschap verricht wonderen, maar de vreze Gods wijkt van Neêrlands boden. Een gedicht van Ds. Huizer uit Dirbland werd voorts gelezen. Hierna sprak de tweede voorzitter, A. de Jong, een slotwoord naar aanleiding van; „Wat klaagt dan een levend mens". De zonde veroorzaakt smart; de zonde is een sterke macht over de mens. De mens is geestelijk dood door de zonde. Xodigii ontdekt te worden aan de zonde, zal om oog druipen tot God, dat geve de Heeie. De tweede voorzitter liet nog zingen Psalm 74 : 15 en eindigde met gebed. J. DE VREUGI), secr.

STATENKRING GOUDA

Bovengenoemde Stateiikring hoopt D.V. Zaterdag 13 April a.s., namiddags 2.39 uur, een openbare streekvergadering te houden in de zaal van de Gereformeerde Gemeente, Vredebest te Gouda. De volgende sprekers hopen op te treden: De heer A. de Redelijkheid. Opening. Ds. H. G. Abma van Monster. Onderwerp: Jongeren kiezen partij. De heer B. Florijn, leraar aan de Kweekschool te Gouda. Onderwerp: Waarvooi staat gij open? De heer P. Kuijt, Directeur der Kweekschool te Gouda. Onderwerp; Staat gfl open voor beginselstudie? Deze vergadering wordt in het bijzonder belegd voor de jongeren, terwijl tevens ieder lid der partij hartelijk welkom is-

C. BOS, secr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken