Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

PROVINCIALE VERENIGING

OVERIJSSEL Onlangs vergaderde de Provinciale Ver. eniging Overijssel te Zwolle. De voorzitter, de heer v. d. Meuleri, opende de vergadering, ging voor in gebed en las voor uit Habakuk 2, om vervolgens een openingswoord te spreken. Na het lezen der notulen werd verslag uitgebracht door de secretaris en de penningmeester. Hierop kreeg de heer de Rooi] uit Rijssen gelegenheid zijn rede uit te spreken, handelende over het onderwerp: „Gezag en belang". Op duidelijke en principiële wijze zette spreker uiteen, dat de overheid haar gezag ontkent aan het Goddelijk gezag, terwijl tevens door hem bij het licht van Gods Woord werd aangetoond, dat ieders wezenlijk belang het beste gediend is wanneer wij ons onderwerpen aan Gods gezag. De miskenning van Hem op alle terrein is eigen ondergang uitwerken. Daarentegen ligt in het houden van Gods geboden groot loon.

Vele vragen werden daarna door de heer de Rooi] bevredigend beantwoord. Onder de aanwezigen bevonden zich namens het Hoofdbestuur de heer Ir. van Dis, die enkele ter sprake gebrachte onderwerpsn toelichtte, en Ds. Dorsman, die wat later Icwam wegens ambtsbezigheden.

Op verzoek van de voorzitter eindigde Ds. Dorsman deze aangename vergadering met gebed, nadat nog eerst een psalmvers gezongen was-

M. TEN HOVE. secr.

VERBAND VAN RAADSLEDEN IN ZUID-HOLLAND

Aan de leden wordt bekend gemaakt, dat D.V. op Zaterdag 11 Mei a.s. vergadering zal zijn in het kerkgebouw dei Geref. Gemeente te Rotterdam-Zuid, Mijnsheerenplein. Aanvang 3.30 uur. Op deze middag zal spreken de heer B. V. d. Graaf, over: „Bestedingsbeperking. Eventuele vragen en voorstellen worden gaarne ingewacht bij de secretaris, A Vlasblom, Delft, Oostsingel 141, Telef. 23601.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken