Bekijk het origineel

Straalijagers op Deelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Straalijagers op Deelen

2 minuten leestijd

Op de Veluwe heerst sedert het bekend geworden is, dat er een eskadron straaljagers op de vliegbasis Deelen gestationeerd zal worden, geen geringe oniust De gemeentebesturen van Arnhem, Apeldoorn en Ede hebben zich, evenals het bestuur van de provincie Gelderland, het bestuur van het park „De Hoge Veluwe" en de Gelderse V.V.V., met een request tot de minister van Oorlog gewend, h de adressen van de genoemde gemeentebesturen wordt er op aangedrongen, dat deze aangelegenheid opnieuw in studie genomen zal worden, en ernstige bezwaren geuit tegen het gebruik van straaltoestellen in deze omgeving, terwijl daarin het diep leedwezen er over uitgesproken wordt, dat over deze kwestie van tevoren geen overleg met hen gepleegd is. De vrees wordt in deze adressen tevens uitgesproken, dat de ingdbruiknemiag van Deelen als straaljagerbasis een verlies van enige millioenen guldens tengevolge zal hebben. Ook het adres van het park „De Hoge Veluwe" vreest dit en daarin wordt bovendien diep deernis met het Nederlandse volk uitgesproken, dat van één van zijn schoonste vacantie-ooiden wordt beroofd, indien op Deelen straaljagers worden gestationeerd, hetgeen in het adres der Gelderse V.V.V. daarenboven nog als schadehjk voor de volksgezondheid wordt aangemerkt. Nu is van regeringszijde wel medegedeeld, dat de straaljagers op Deelen van een „bijzonder onschuldig" type zouden zijn en slechts zouden worden gebruftt voor het maken van foto's. Wij zijn echter van oordeel, dat met deze verklaring de onrust en de ontsteltenis over deze zaak op de Veluwe, welke wij kunnen verstaan, niet is weggenomen, alsook dat daarmede deze aangelegenheid voorgoed is afgedaan, en betreuren het met de gemeentebesturen van Arnhem, Apeldoorn en Ede, dat, alvorens het besluit geno men werd, met deze gemeentebesturen geen overleg gepleegd is. Dit had steffig moeten geschieden, dan had mogelijk heel wat ontevredenheid, ontsteltenis en onrust kunnen voorkomen worden, te meer waar het hier toch een aangelegenheid betreft, waarbij een groot gedeelte vat de provincie Gelderland is betrokken, ja zelfs in zekere zin een heel .groot deel van ons volk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

Straalijagers op Deelen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken