Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

STATENKRING GOUDA

Door bovengenoemde Statenkring werd gen openbare streekvergadering belegd, hoofdzakelijk bedoeld om de jongeren «rat meer kennis en s> 'mpathie voor de beginselen der S.G.P. bij te brengen. De voorzitter, de heer A. de Redelijkheid, opende de vergadering met gebed en las Deut. 6, naar aanleiding waarvan hij er op wees, dat Mozes een grote pedagoog was, nameUjlc als hij zeide: Om de geboden des Heeren te houden; en gij zult ze uw kinderen inschenpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als " gij cxp de weg gaat, als gij nederligt en ak gij opstaat. En als uw zoon zal vragen: Wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen? hem te vertellen, dat ze op een wonderbaarlijke wijze uit Egypte geleid zijn en hem aan te manen om in de wegen des Heeren te wandelen.

Hierna sprak Ds. Abma van Monster over het onderwerp: „Jongeren kiezen partij", aan de hand van wat ons op-getekend staat in in het Evangelie van Markus, hoofdstuk 14 : 51 en 52, namelijk over de jongeling, die een lijnwaad omgedaan had over het na^te lijf, openlijk voor de Heere J.ezus uitkwam toen de discipelen allen de Heere verlaten hadden, Hem volgde toen de ganse bende van overpriesters en schriftgeleerden Jezus gevangen nam; doch toen de soldaten hem wilden grijpen, liever het lijnwaad in hun handen liet en naakt van ihen vlood. Waarom, zo vroeg spreker, zetten zo weinig jongeren en in het algemeen zo weinig mensen zioh met ongebroken krachten in voor de zaak van God? Ach, ieder, die navolger wil zijn van Christus, moest bedenken, dat zijn krachten eerst moeten worden gebroken, opdat hij dan des te sterker de grootheid en de sterkte van God zal zien en ondervinden. Niet de mens kiest, maar de mens wordt gekozen.

De heer P. Kuijt, directeur van de Reformatorische Kweekschool „De Driestar" te Gouda, behandelde weer een ander onderwerp, met de titel: „Staat gij open voor < beginselstudie? " Hij (behandelde dit naar aanleiding van het - schriftgedeelte aangaande Jeftha.

Het leven dringt zich met al zijn problemen op aan de mens en men kan zich daar niet aan onttrekken. We heibben geen tijd om ons eens rustig te bezinnen op de geestelijke achtergrond van de dingen, die zich aan ons voordoen. Tot de vraag van beginselstudie komen wij niet eens meer.

Het is zo nodig, dat wij geschiedenis kennen en bestuderen, daar hierdoor een draad loopt van Gods leiding, en die draad moeten vsaj ontdekken door naar de geestelijke achtergrond te zoeken. Jeftha wist zijn vaderlandse geschiedenij goed te vertellen tegen de koning der kinderen Ammons, en zeide, dat de Heere Zelf hun het land Kanaan gegeven had door Zijn machtige arm. Nadat de sprekers dank gezegd was voor de door hen behandelde onderwerpen, werd getracht tot de oprichting te komen van een studievereniging „Gouda en Omstreken", daar dit beter is dan er m elke gemeente één op te richten, omdat de animo en de opkomst doorgaans te gering is om een studievereniging op gang te houden. Allereerst ging het over een goede leiding, waar tenslotte de heer "• Kuijt zich wel voor wilde geven. Een dertigtal personen trad als lid tot deze vereniging toe. Het was de bedoeling, dat het bestuur in de loop van Mei een concept reglement zou opmaken, waarna deze vereniging definitief zou worden opgeridht.

Mochten er vrienden zijn, die deze middag verhinderd waren en toch ook aan het werk der studievereniging wen­ sen deel te nemen, dan kan men zich alsnog opgeven aan de secretaris van de Statenkring Gouda, C. Bos, Biezen 74, Boskoop.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken