Bekijk het origineel

Leestafel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Leestafel

2 minuten leestijd

Petrus Immens: DE GODVRUCH­ TIGE AVONDMAALGANGER. Uitgave van N.V. „De Baniei" te Utrecht.

In de loop der eeuwen is over de sacramenten, met name over het Heilig Avondmaal, in hoofdzaak tweeërlei strijd gevoerd. Eerstens voorwerpehjk over hun wezen en betekenis, ten tweede onderwerpelijk over hun practisch gebruik. Wat het Heilig Avondmaal aangaat, is de strijd met Rome vooral bekend. Hel Avondmaal of de paapse mis. We weten er alles van! Maar niet minder komt aan de orde het verschil van opvatting en gebruik in de kring der refonhatorische christenen. Het aantal meningen en geschillen ten deze is ook legio. In hoofdzaak tweeërlei. Enerzijds een soms bijna bijgelovige opvatting, en waarbij het godvruchtig gebruik óf wordt nagelaten, óf wordt vervormd tot allerlei onschriftuurlijke manieren.

Over het godzalig gebruik nu heeft deze Immens, één onzer beste theologen en oude schrijvers, destijds een zeer belangrijk boek geschreven, ongeëvenaard practicaal godgeleerd. In dit kostelijke werk • behandelt hij de aard en het wezen des geloofs, zowel als de betekenis voor het geloofsleven ten opzichte van dit sacrament. Wat zitten honderden met allerlei vragen, bezwaren, moeilijkheden, strijd en aanvechting, als het gaat om de viering van dit heilig sacrament. Petrus Immens heeft al deze stukken onder het oog gevat en op zeer zielkundige wijze behandeld.

Hij was in de beste zin van het wooid een theologisch psycholoog; theoretisch en practikaal der zake kundig. Zeer voortreffelijk zet hij daarbij uiteen het verschil en de kenmerken van waar geloof en namaakwerk. Ook hoe de zielen bii dit stuk des Avondmaals bestreden kunnen worden, en hij geeft antwoord op allerlei vragen, die daarbij kunnen rijzen' alsook een schat van vertroostend onderwijs voor hen, die niet weten wat te doen als het Avondmaal weer staat gehouden te worden. Wat een boek! Wat een leringen! Wat een vertroostingen! Moge dit 'boek ook maar eens goed worden bestudeerd door onze predikanten; het zal de voorbereiding en de bediening van het Heilig Avondmaal van 0 zo veel nut kunnen zijn! De mening moge eens ophouden, dat het Heihg Avondmaal ingesteld schijnt te zijn om het in feite niet te gebruiken. Alsook om er schier mede te morsen.... De uitgeefster gaf een deftige, keurige uitvoering. De prijs is ƒ 12.—, maar vi^at een geweldig werk is het ook! Wel kon het inleidend woord wat b«sooeid zijn geworden. Hartelijk zij dit boek aanbevolen!

WISSE

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

Leestafel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 juni 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken