Bekijk het origineel

De Tweede Kamer op reces

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Tweede Kamer op reces

3 minuten leestijd

De Tweede Kamer is Dinsdag 9 Juli op reces gegaan. Een onbeperkte vacantie betekent dit voor de Kamerleden echter niet. Want het afdelingsonderzoek van het wetsontwerp ter goedkeuring van de verdragen inzake de Europese markt en Euratom is op 16 Augustus vastgesteld, een wetsontwerp, dat voor ons land van grote betekenis is en waaraan heel veel studie verbonden is, wil men er nauwkeurig mede op de hoogte zijn. Dit wetsontwerp — zo deelde de voorzitter mede — zal allicht omstreeks 1 October in de Tweede Kamer in behandeling komen. Alvorens de zitting van de Kamer dit jaar gesloten wordt, denkt de voorzitter in de week van 3 September de Kamer bijeen te roepen voor de behandeling van het eerste boek van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, terwijl hij voorts verklaarde, dat de algemene politieke beschouwin­ gen over de rijksbegroting niet twee, maar drie weken na de opening van de nieuwe zitting zullen gehouden worden. Vervolgens deelde Dr. Kortenhorst mede, dat hij voornemens is de Kamer in het komend najaar niet meer op vier doch slechts op drie dagen per week bijeen te roepen, en wel op Dinsdag, Woensdag en Donderdag. De regering heeft namelijk verzocht niet meer op Vrijdag te doen vergaderen, daar er voortaan op de dagen vergaderingen van de raad van ministers gehouden zullen worden. Tot dusver hebben deze immer op Maandag plaats gehad, maar in verband met de toegenomen ministersbesprekingen op internationaal gebied en speciaal in Beneluxverband, zouden de ministers gaarne de Maandag voor zulke besprekingen vrij wiOen houden. De voorzitter stelde voor Vrijdag, welke als dag van vergadering verloren gaat, te vervangen door avondvergaderingen op Dinsdag, Woensdag en Donderdag, en in zeer dringende gevallen zou hij voorstellen ook op Maandag te vergaderen.

Wat de vergaderingen der Kamer betreft, is deze wijziging er één van zeer ingrijpende aard. Bezwaarlijk is deze wijziging stellig voor de kleine partijen, dus ook voor de S.G.P.

Naast de middagvergaderingen zullen er in de toekomst, benevens drie op de middag, ook nog drie in de avond op dezelfde dag komen, die somtijds laat kunnen eindigen. Waren twee avondvergaderingen in de week al vermoeiend voor de Kamerleden der S.G.P., devwjl zij veel van hun krachten vorderden, drie zullen het nog zo veel te meer zijn. Wij vragen ons af, als het dan niet meer mogelijk is om vanwege de vergaderingen van de raad van ministers, die voortaan op Vrijdag gehouden staan te worden, dat de Kamer op Vrijdag vergadert, of het dan niet mogelijk zal zijn dat zij op Maandag vergadert. Ons lijkt zulks zeer wel mogelijk, daar toch niet denkbaar is, dat de ministers, die in het vervolg Maandag gereserveerd willen houden voor de toegenomen ministersbesprekingen op internationaal terrein, speciaal in Beneluxverband, des Maandags allen met deze besprekingen bezet zullen zijn.

Het vial ons dan ook voorkomen, dat over deze zo ingrijpende wijziging nog niet het laatste woord in de Tweede Kamer gesproken zal zijn, doch dat daarover, wanneer de Kamer na het reces weder in vergadering bijeen zal zijn, nog wel weer en meer gesproken zal worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

De Tweede Kamer op reces

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken