Bekijk het origineel

Subsidies

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Subsidies

4 minuten leestijd

De susidies uit 's lands schatkist en uit de kassen van tal van gemeenten blijven zelfs in deze tijd, waarin rijk en gemeenten in een staat van financiële nood verkeren, en zo vele personen met hun gezinnen de grootste moeite hebben om op een behoorlijke, fatsoenlijke wijze rond te komen, nog maar steeds rijkelijk vloeien. En dit aan opera en ballet en Nederlandse comedie. Een sprekend voorbeeld daarvan wordt ons in het hier medegedeelde geboden. B. en W. van Amsterdam hebben medegedeeld, dat het tekort van de opera moet worden begroot op ƒ 1, 8 millioen, waarin verwerkt zijn de voorstellingssubsidies van Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Hilversum en het subsidie van de provincie Noord-Holland. Het is volgens B. en W. van Amsterdam te verwachten, dat het rijk in het tekort van de opera zal bijdragen met een subsidie van ƒ 900.000.-. B. en W. stellen de raad voor uit de gemeentekas eveneens ƒ 900.000.- susidie aan de opera te verstrekken.

Om het tekort op de ballet-exploitatie te dekken, stellen B. en W. aan de raad voor aan deze exploitatie ƒ 300.000.subsidie te verlenen. In totaal zal dus ƒ 1, 2 mülioen aan genoemde instellingen als subsidie worden geschonken. Doch bij dit kapitale bedrag blijft het nog niet eens.

De Stichring Amsterdams Toneelgezelschap Nederlandse Comedie raamt het tekort voor 1957-1958 op ƒ 627.705.- B. en W. van Amsterdam zijn van oordeel, dat de raming van de netto-resultaten van de voorstellingen in het nieuwe seizoen van ƒ 105.000.- te laag is; deze kunnen volgens hen op ongeveer ƒ 170.000.- worden begroot. Voorts rekening houdende met een bijdrage van ƒ 20.000.- uit het toneelfonds van de stichting Toneelcoördinatie, zal volgens B. en W. het tekort ongeveer ƒ 54O.O00 .. 2ij verwachten, dat het lijk voor 40 ^rcent in dit tekort zal bijdragen. Zelf Gig^ zij de raad voor een subsidie van "O percent ter dekking van het tekort te 'erstrekken, dat is ƒ 324.000.-. 7o wordt dus aan deze instellingen van louter werelds vermaak alleen door de „emeente Amsterdam meer dan anderhalf inilHoen aan subsidie gegeven. -Tplt insn al de subsidies aan opera, ballet en toneel, door rijk en gemeenten generen, bij elkaar, zo bedraagt dit een uji-ag van ettelijke millioenen.

Geen geld

\iet alleen zijn deze subsidies bij de zo iioire belastingeneden lasten ergerlijk en onverantwoord, maar ook heeft de regerincr ffeen geld voor tal van zaken, die van heel wat nuttiger en nodiger aard ajn dan opera, ballet en toneel, gelijk ijjt overvloedig blijkt uit de bezuiniginjen, welke de regering onder de benajiinff van bestedingsbeperkingen thans wl uitgevoerd zien. Daarbij toch hebben bezuinigingen plaats op zaken, welker uitvoering feitelijk dringend, of althans hoogst gewenst is. Om maar iets te noemen, de aanleg en verbetering van wegen, weUce op bevel van de regering geheel stopgezet moest worden, of waarin aanzisnlijk moest worden bezuinigd, hetwelk de wegenbouwers ten opzichte van tun bedrijf, hun machines en werkvolk in geen geringe moeilijkheden gebracht heeft en brengt.

Ook betoonde het bestuur van het Landbouwschap zich in zijn dezer dagen gehouden openbare vergadering ernstig teleurgesteld en niet weinig verontwaardigd over het regeringsbeleid inzake de garantieregeling voor voedergranen. Een lid van het hoofdbestuur, dat tevens lid is van de Eerste Kamer, noemde de regeling ronduit een slecht beleid der regering; een ander, die voorzitter is van de hoofdafdeling Veehouderij, gaf als zijn oordeel te kennen, dat hij vreesde, dat de regeling grote moeilijkheden zowel voor de veehouderij als de pluimveerhouderij zal opleveren; een derde hoofdbestuurslid verklaarde, dat het Landbouwschap de beslissing van de regering op dit punt niet kan aanvaarden, terwijl de heer Louwes zeide, dat de minister (Or. Mans-holt) geen andere mogelijkheden zag om aan de wensen van het Landbouwschap (een garantieprijs plus een toeslag) tegemoet te komen, omdat het rijk daarvoor geen geld heeft.

Het doet hierbij wel zeer vreemd aan, dat de regering wel geld heeft, zelfs millicenen, als het subsidies aan opera, ballet en comedie, sport en spel betreft, ja daarvoor worden door de regering jaar op jaar millioenen en nog eens millioenen uitgegeven, en ook voor zovele andere zaken, om er maar één te noemen, de Organisatie der Verenigde Naties, een organisatie, welke Nederland in de Indische kwestie enorme schade berokkend heeft. Het moet elk, die ons land naar de ordinantiën Gods bestuurd wenst te zien, wel met grote vrees en verontrusting voor de toekomst vervullen, als hij ziet hoe er door de regering kapitalen aan subsidies worden uitgegeven aan instellingen, welke met hun werk lijnrecht tegen Gods Woord inlopen en er aan meewerken, dat ons volk nog al aardsgezinder, losbandiger en onverschilliger met betrekking tot God en Zijn dienst, tot dood en eeuwigheid gaat leven dan het nu al leeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

Subsidies

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 juli 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken