Bekijk het origineel

BRIEF uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BRIEF uit Zeeland

4 minuten leestijd

CCCLXX.

De vorige maal is gehandeld over het begrip „onevenredige schade". Daarmede is het vraagstuk van de publieke vergoedingen aangesneden. Dat te stellen houdt in, dat wordt uitgegaan van een particulier bezit. Nu kan wel gesteld worden, dat het particulier bezit minder vast is dan wel vroeger het geval was. Dat de eigenaar minder rechten op dat bezit kan doen gelden dan vroeger. Het is een kenmerk van onze tijd, dat daarin zoveel verandering is gekomen. Nu kan niet gesteld worden, dat het be­ zit altijd met juistheid is beheerd. Dod daaruit vloeit nog niet voort, dat d overheid nu maar het recht heeft all» maar te regelen. Het is niet gemakkelijk om de grenzen aan te geven van wat de overheid m en moet doen, * Vast staat, dat de overheid is Gods die naresse. Dat die overheid heeft zorg t dragen voor de handhaving van Goè wet.

Daaruit zal ook voortvloeien, dat Je overheid misstanden heeft tegen te gaan Tooh zal de overheid ook grenzen moe^ ten erkennen. Er zijn nu eenmaal ook zaken \vi voor de verantwoordelijkheid van mens percoonHjk liggen, waar de overheid geen verantwoordelijkheid L en die niet tot zich trekken mag. Als het gaat over de handhaviner van Gods wet, dan zal er wel geen < nm zijn. Die wet moet de overheid handhaven, doch dan ook toch maar vooi zover dat zulks naar buiten treedt, Er kan toch niet worden gesteld, dat de overheid verantwoordehjk kan en mai worden gesteld voor wat een mejs denkt.

Zodra echter een mens zijn gedachfe uit, dus openbaar brengt, dan wordt li anders. Immers als een mens zich goc lasterlijk uit, dan zal de overheid geroe pen zijn op te treden. Maar met dat te stellen blijkt wel wij ons dan bevinden op het ten-ein van de openbare orde. Nu is het niet uitgesloten, dat ook met de handelingen inzake het bezit dingen plaats hebben, welke strijdig zijn mi Gods wet. De overheid zal niet kunnen toesta» dat een persoon zijn bezit verbrandt daaruit schadelijke gevolgen voor eei ander kunnen voortvloeien, want mede zou hij handelen tegen het geboi der liefde.

Er kan dus niet worden gesteld, dat overheid zich altijd maar heeft te o houden van het stellen van maatregek waardoor iemand in zijn vrijheid on trent zijn bezit wordt .beknot. Het is juist daarom zo moeilijk om grens te gaan bepalen, ook al ligt è grens er. Zo staat het wel vast, dat de ov geen verkeerde daad doet als zij trael om iemands bezit, wat nodig is voor lii algemeen gebruik, aan te kopen of verkrijgen, desnoods door middel vai onteigening. Een zeer diepe aantasting dus, wani dan gaat het bezit voor hem, die had, verloren. Maar dan zal de overheid verplicht ziji daar wat tegenover te stellen, en kan in de vorm van een vergoec Een vergoed'ing in welke vorm ook maar het zal een vergoeding moeten zijn.

En het gevaar is aangetoond als de overheid met een begrip „onevenredige schade gaat werken. Het zou echter wel te ver gaan als« overheid ging stellen, dat een persooi niet in staat geacht werd te zijn, om nj' bezit te beheren en het dan maar zf ging doen. Toch zullen wij ook daarin voorzichtis moeten zijn door geen absolute te trekken. Neem, er is een groot get aan voedsel, en een persoon zou een < merkelijke grote oppervlakte land zc nig verwaarlozen, dat er niets groe U ziet wel, op welk glibberig terrein hier staan. Er zou dan kunnen worden gesteld, » de overheid tot plicht heeft voor het gi heel te zorgen en dat het geheel ge* loopt door de handeling van de enkelmi Toch gaat hef ingrijpen van tegenwo«f dig 'te ver. Maar, uit alles blijkt, * ieder geval naar omstandigheden moeten worden bezien. Uw Zeeuwse Briefschrij*

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

BRIEF uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 augustus 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken