Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

CCCLXXII. Er wordt wel eens aan getwijfeld of de beginselen van de S.G.P. in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dat is wel een zeer bijzondere gedachte. Als die beginselen niet uitvoerbaar zouden zijn, dan zouden zij niet juist zijn. De S.G.P. heeft haar beginselen gericht naar Gods Woord en op dat Woord zijn ze gegrond. Zouden ze niet uitvoerbaar zijn, dan zou Gods Woord niet juist zijn, en wie zal dat durven stellen? Nu wü men echter gaan zien op de om standigheden, en wel op de wil van de meerderheid van ons volk. Maar moet dan de overheid haar gezaj ontlenen aan de wü van het volk? Stelt niet de S.G.P., en de S.G.P. nfet alleen, maar ook andere partijen, ziel op het standpunt, dat de overheid regeert bij de gratie Gods? Eén van de grondslagen voor haar streven is, zoals vermeld staat in Romeinon 13 : 1: „Alle ziel zij de machten ovei haar gesteld onderworpen, want daar is geen macht dan van God en de machteii die er zijn, zijn van God geordineerd". Als wordt uitgegaan van die stelling, die waar is, zoals geheel Gods Woord, dan zal er wel geen twijfel zijn, of de begin. selen van de S.G.P. zijn ook in de prak. tijk uitvoerbaar.

Nu kan wel worden gesteld, dat het tegenwoordig zo geheel anders geleerd en in de praktijk gebracht wordt, want er wordt helaas niet gevraagd naar Gods wil, maar naar de wil van de meerderheid van ons volk. En die meerderheid wil de beginselen van de S.G.P. niet, en helaas wordt onze wetgeving hoe langer hoe meer doortrokken van wat de meerderheid wil. Als het zo genomen wordt, dan zal het wel moeilijk zijn, die beginselen na te leven, zoals ook in de praktijk wel en wat ook de strijd brengt voor hen, die die beginselen willen gehandhaafd zien en stuiten op de tegenstand van velen, En toch gaat het niet op te stellen, dat die beginselen niet uitvoerbaar zouden zijn en daarom maar zouden veranderd moeten worden. Dan zou de S.G.P. haar beginselen verloochenen en zou zij haar recht van bestaan verliezen.

Nu zijn het niet altijd mensen welke openlijk erkennen, dat Gods Woord niet tot richtsnoer moet zijn voor het openbare leven, die met de stelling komen, dat de beginselen der S.G.P. niet uitvoerbaar zijn. Het zijn ook meestal anderen, het zijn meestal personen van de zogenaamde rechts-protestantse partijen, welke tegen onze mensen naar voren brengen en trachten daardoor die mensen af te brengen van het steunen van de S.G.P. Maar moet dan niet de vraag worden gesteld of die personen, welke met die stelling naar voren komen, wel oog hebben voor wat God in Zijn Woord gi bied? Och, het is maar al te veel de leuze, dat alles mag als het maar christelijk wordt gedaan, en daardoor komt men aan een toegeven op elk terrein. De mens mag dan ook wel wat hebben, en met een beetje toegeeflijkheid kan ook wel met anderen vrede worden gehouden. Dan gaan vragen rijzen of de overheiii wel een taak heeft om Gods gebod te handhaven. Dan gaan vragen rijzen w of God door Zijn gebod wel wil, en dan gaan de vragen zo vermenigvuldigen, dat alles maar naar eigen goeddunken wordt uitgelegd. De apostel Paulus wijst ons echter in Rom. 12 : 2 op: „En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods zij". Zie, dan gaan er geen vragen rijzf zou dat wel uitvoerbaar zijn, maar df wordt de Vraag: „Wat wilt Gij. dat v doen zullen? " Er kunnen vragen zijn uit belangstelling) maar meestal is het er om te doen door de vragen aan te tonen, dat het niet kan en dat de S.G.P. iets nastreeft wat is. Nu wil de S.G.P. niet stellen, dat zij de wijsheid heeft, maar zij wil wel streven naar wat de opperste Wijsheid leert'

Uw Zeeuwse Briefschiijv»

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken