Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

GIFTEN VOOR VERSPREIDING VAN LECTUUR

oen wij vóór de Tweede Kamerverkieingen van vorig jaar talrijke giften voor ovengenoemd doel ontvingen, begon vanzelfsprekend ook de verantw in ons partijblad. Zo nu en dan werd een stukje „Partijnieuws" geplaatst, waarin \f. noodzakelijke en nuttige van lectuurvp spreiding op groter schaal werd beti en ook een opwekking tot steua ontbrak. In het nummer van „De Banier" vaiJ 21 maart j.l., hebben wij eens wat uit voerig over deze zaak geschreven De leden en andere vrienden (de vel vriendinnen niet te vergeten) zullen Ie. grijpen, dat ons uitzien blijft naar hm daad. Bedelen mogen en kunnen \vj nimmer voor een zaak, die om des be! ginsels wil noodzakelijk en nuttig ij Wel willen wij dit keer eens aantonej wat alleen „de macht van het klein zou kunnen betekenen. Laten wij aannemen, dat slechts ee deel van de vele S.G.P.-vrienden ei vriendinnen, 'zeg 5000, eenmaal per twee kwartjes aan ons overmaken. zou dan ƒ 2500.- per jaar betekenea En wellicht zou dit bedrag nog groter zijn, doordat velen wat meer twee kwartjes willen missen. Wat zoi het Hoofdbestuur daarmede al niet kun. nen doen, om de nog zo veelal onl J kende beginselen van Gods Woord voor het staatkundig terrein onder ons kerstende volk te brengen! Wij geloven niet te boud te sehrijveu, als wij stellen, dat ons werk voor bot ken en verantwoorden van zovele gi toch een zwaarder opgave is dan hel overmaken van de kleine gave voor der vrienden. W^u, wij zouden oiu niet graag onttrekken. En wat - doet u? Het is ons dit keer al een bijzonder g noegen, dat wij een prachtige verantwoording kunnen geven. Voor wij dat doen, willen wij even k kleinste en grootste gift vermelden, oé al omdat ze voor zichzelf spreken De kleinste was ƒ 0.50, en werd ons door bemiddeling van Ds. Ruys zonden, en door deze weer van eet communist ontvangen. Deze man (eei andere dan die in onze vorige verantwoording) was door lezing van onze tuur tot zijn gift gekomen. Dit is tocl wel zeer opmerkelijk en wijst op dringende noodzaak van lectuur\'erspreiding, juist in tijden waarin geen verkiezingen worden gehouden. De grootste gift bedroeg ƒ 100.was van een heer, die ons ook vorig; al tweemaal een mooie gift gireerde. Hier volgt dan de verantwoording vai giften, welke wij via de N.V. „De niet" ontvingen:

N.N. te B. (via dhr H.) ƒ 15.-; J te B. ƒ 9.94; P. A. V. te B. ƒ 2.131 P. A. V. te G. ƒ 10.-; M. B. K. te l f 11.-; H. N. te L. R. W. ƒ 10.-; A.v. D. te L. ƒ 5.-; J. C. K. te M. ƒ 10.-; Mevr. C. v. E. te D. ƒ 2.50; C. v. d, S. te R. ƒ 10.-; Mej. N. A. de H. te R ƒ 5.-; P. W. M. te R. ƒ 5.-; - M- F, te T. ƒ 3.50; de H. te U ƒ 2.-; M. P- J* W. te Z. ƒ 1.-; R. L. te Z. ƒ 100, -; via Ds. Ruys ƒ 0.50. Totaal ƒ 202-09- Allen hartehjk dank. Degenen, die er voorkeur aan geven, hun giften op de Partijgiro over te naken, vinden hier nog eens de juist* adressering: Penningmeester StaatkundiS Gereformeerde Partij, p/a de Savornii Lohmanlaan 85b, Rotterdam-N. Dus mijn naam er niet bij. In het stioot je waarop gedrukt staat „Bij", vooral vermelden waarvoor de gift bestemd is- En dan het gironummer: 11.95.60.

De Partijpenningmeeste W. JANSEN

Rotterdam-N., De Sav. Lohmanlaan 83)•V Telefoon 88477

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken